Унуноктій

Унуноктій (Og)

хімічний елемент з атомним номером 118
Атомний номер118
Атомна маса294
масове число293
Група18
Період7
Блокp
Протони118 p+
Нейтрони175 n0
Electrons118 e-
Animated Модель Бора of Og (Унуноктій)

Властивості

фізична властивість
Атомний радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
157 pm
Metallic Radius
іонний радіус
Crystal Radius
Радіус Ван дер Ваальса
густина
енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
Electrons
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Модель Бора: Og (Унуноктій)
валентний електрон8
Формула Льюїса: Og (Унуноктій)
електронна конфігурація[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced Модель Бора of Og (Унуноктій)
Orbital Diagram of Og (Унуноктій)
ступінь окиснення
Електронегативність
Electrophilicity
Phases
агрегатний станТверде тіло
Gas Phase
Температура кипіння
Температура плавлення
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
Visual
колір
Безбарвний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
Structure
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяІнертні гази, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic
інший
Gas Basicity
Dipole Polarizability
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
квантове число1S0
просторова група ()

Isotopes of Oganesson

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи3
Radioactive Isotopes3

293Og

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
293,213423 ± 0,000761 Da
масове число293
G-фактор
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

293Og Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)%

294Og

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
294,213979 ± 0,000594 Da
масове число294
G-фактор
0
період напіврозпаду
0,7 ± 0,3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2004
парність+

294Og Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

295Og

ізотопна поширеністьRadioactive ☢️
relative atomic mass
295,216178 ± 0,000703 Da
масове число295
G-фактор
період напіврозпаду
680 ± 540 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2006
парність

295Og Decay Modes
тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

історія

першовідкривач або винахідникJoint Institute for Nuclear Research
місце відкриттяRussia
дата відкриття (винаходу)2002
етимологіяNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
вимова

Sources

Достаток
Достаток в земній корі
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants