Унуноктій

Унуноктій (Og)

хімічний елемент з атомним номером 118
Атомний номер118
Атомна маса294
масове число293
Група18
Період7
Блокp
протон118 p+
нейтрон175 n0
електрон118 e-
Animated Модель Бора of Og (Унуноктій)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
157 pm
Metallic Radius
іонний радіус
Crystal Radius
Радіус Ван дер Ваальса
густина

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 32, 18, 8
Модель Бора: Og (Унуноктій)
валентний електрон8
Формула Льюїса: Og (Унуноктій)
електронна конфігурація[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p6
Enhanced Модель Бора of Og (Унуноктій)
Orbital Diagram of Og (Унуноктій)
ступінь окиснення
Електронегативність
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
Температура плавлення
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Безбарвний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяІнертні гази, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number
Mendeleev Number118
Pettifor Number
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic

інший

Gas Basicity
Поляризовність
58 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
квантове число1S0
просторова група ()

Isotopes of Oganesson

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи3
Natural Isotopes0

293Og

масове число293
нейтронне число175
relative atomic mass
293,213423 ± 0,000761 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)

294Og

масове число294
нейтронне число176
relative atomic mass
294,213979 ± 0,000594 Da
G-фактор
0
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
0,7 ± 0,3 ms
спін0
nuclear quadrupole moment
0
дата відкриття (винаходу)2004
парність+

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

295Og

масове число295
нейтронне число177
relative atomic mass
295,216178 ± 0,000703 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
680 ± 540 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2006
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
Electron shell 118 Oganesson
Radial density-energy level graphic for the valence orbital of oganesson
Yuri Oganessian 2017 stamp of Armenia

історія

першовідкривач або винахідникJoint Institute for Nuclear Research
місце відкриттяRussia
дата відкриття (винаходу)2002
етимологіяNamed in honor of the scientist Yuri Oganessian.
вимова

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
ізотопна поширеність (людський організм)
0 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants