ฟอสฟอรัส

ฟอสฟอรัส (P)

chemical element with symbol P and atomic number 15
เลขอะตอม15
มวลอะตอม30.973761998
เลขมวล31
หมู่15
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน15 p+
นิวตรอน16 n0
Electrons15 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of P (ฟอสฟอรัส)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
100 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
111 pm
Metallic Radius
110 pm
ionic radius
44 pm
Crystal Radius
58 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
180 pm
ความหนาแน่น
1.823 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
626.8 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.746607 eV/particle
ionization energy
10.486686 eV/particle
ionization energy of P (ฟอสฟอรัส)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
49.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
316.5 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 5
แบบจำลองของบอร์: P (ฟอสฟอรัส)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: P (ฟอสฟอรัส)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2 3p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of P (ฟอสฟอรัส)
Orbital Diagram of P (ฟอสฟอรัส)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.19
Electrophilicity
1.6194282359497416 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
553.65 K
จุดหลอมเหลว
317.3 K
critical pressure
critical temperature
994.15 K
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
ดรรชนีหักเห
1.001212
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
23.824 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.769 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000113 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000035 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000206
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกไตรคลินิกแบบง่าย (CUB)
lattice constant
7.17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
11 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
604.8 kJ/mol
Dipole Polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
AllotropesWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Neutron cross section
0.18
Neutron Mass Absorption
0.0002
quantum number4S3/2
space group2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร23
Radioactive Isotopes21

24P

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
24.036522 ± 0.000537 Da
เลขมวล24
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

24P Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

25P

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
25.021675 ± 0.000429 Da
เลขมวล25
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

25P Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

26P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
26.01178 ± 0.00021 Da
เลขมวล26
g-factor
ครึ่งชีวิต
43.6 ± 0.3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity

26P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
26.999292499 ± 0.000009662 Da
เลขมวล27
g-factor
ครึ่งชีวิต
260 ± 80 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

27P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
27.99232646 ± 0.000001231 Da
เลขมวล28
g-factor
0.104 ± 0.001
ครึ่งชีวิต
270.3 ± 0.5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.137 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

28P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
28.981800368 ± 0.000000385 Da
เลขมวล29
g-factor
2.4688 ± 0.0006
ครึ่งชีวิต
4.102 ± 0.004 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

29P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
29.97831349 ± 0.000000069 Da
เลขมวล30
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.0017 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

30P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
30.97376199768 ± 0.0000000008 Da
เลขมวล31
g-factor
2.26185 ± 0.00001
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

32P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
31.973907643 ± 0.000000042 Da
เลขมวล32
g-factor
-0.2528 ± 0.0002
ครึ่งชีวิต
14.269 ± 0.007 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

32P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

33P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
32.971725692 ± 0.00000117 Da
เลขมวล33
g-factor
ครึ่งชีวิต
25.35 ± 0.11 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

33P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

34P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
33.973645886 ± 0.00000087 Da
เลขมวล34
g-factor
ครึ่งชีวิต
12.43 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

34P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

35P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
34.973314045 ± 0.000002003 Da
เลขมวล35
g-factor
ครึ่งชีวิต
47.3 ± 0.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

35P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

36P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
35.97825961 ± 0.000014078 Da
เลขมวล36
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.6 ± 0.3 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

36P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

37P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
36.979606942 ± 0.000040738 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.31 ± 0.13 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

37P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

38P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
37.984303105 ± 0.000077918 Da
เลขมวล38
g-factor
ครึ่งชีวิต
640 ± 140 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

38P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
38.986285865 ± 0.000120929 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
282 ± 24 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

39P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
39.991262221 ± 0.000089755 Da
เลขมวล40
g-factor
ครึ่งชีวิต
150 ± 8 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

40P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)%

41P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.994654 ± 0.000129 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
101 ± 5 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

41P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)%

42P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.00117214 ± 0.000101996 Da
เลขมวล42
g-factor
ครึ่งชีวิต
48.5 ± 1.5 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

42P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)%

43P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.005411 ± 0.000322 Da
เลขมวล43
g-factor
ครึ่งชีวิต
35.8 ± 1.3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

43P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)%

44P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.011927 ± 0.000429 Da
เลขมวล44
g-factor
ครึ่งชีวิต
18.5 ± 2.5 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity

44P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

45P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
45.017134 ± 0.000537 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

45P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

46P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.02452 ± 0.000537 Da
เลขมวล46
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

46P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

47P

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.030929 ± 0.000644 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

47P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Phosphor.JPG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Hennig Brand
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1669
ศัพทมูลวิทยาGreek: phosphoros, (bringer of light).
pronunciationFOS-fer-es (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1,050 mg/kg
Abundance in Oceans
0.06 mg/L
Abundance in Human Body
1.1 %
Abundance in Meteor
0.11 %
Abundance in Sun
0.0007 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582