ฟอสฟอรัส

ฟอสฟอรัส (P)

chemical element with symbol P and atomic number 15
เลขอะตอม15
มวลอะตอม30.973761998
เลขมวล31
หมู่15
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน15 p+
นิวตรอน16 n0
อิเล็กตรอน15 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of P (ฟอสฟอรัส)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
100 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
111 pm
Metallic Radius
110 pm
ionic radius
44 pm
Crystal Radius
58 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
180 pm
ความหนาแน่น
1.823 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ฟอสฟอรัส0102030405060708090100110120130140150160170180pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
626.8 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
0.746607 eV/particle
ionization energy
10.486686 eV/particle
ionization energy of P (ฟอสฟอรัส)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
49.8 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
2.51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
316.5 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 5
แบบจำลองของบอร์: P (ฟอสฟอรัส)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: P (ฟอสฟอรัส)
electron configuration[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of P (ฟอสฟอรัส)
Orbital Diagram of P (ฟอสฟอรัส)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.19
Electrophilicity Index
1.6194282359497416 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
553.65 K
จุดหลอมเหลว
317.3 K
critical pressure
critical temperature
994.15 K
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
ดรรชนีหักเห
1.001212
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
23.824 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.769 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
10 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000001 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000113 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.00000000035 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000206
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกไตรคลินิกแบบง่าย (CUB)
lattice constant
7.17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
11 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
604.8 kJ/mol
polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Neutron cross section
0.18
Neutron Mass Absorption
0.0002
quantum number4S3/2
space group2 (P-1)

Isotopes of Phosphorus

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร23
Natural Isotopes1

24P

เลขมวล24
เลขนิวตรอน9
น้ำหนักอะตอม
24.036522 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

เลขมวล25
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
25.021675 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

26P

เลขมวล26
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
26.01178 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
43.6 ± 0.3 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

เลขมวล27
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
26.999292499 ± 0.000009662 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
260 ± 80 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

เลขมวล28
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
27.99232646 ± 0.000001231 Da
g-factor
0.104 ± 0.001
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
270.3 ± 0.5 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
0.137 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

เลขมวล29
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
28.981800368 ± 0.000000385 Da
g-factor
2.4688 ± 0.0006
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.102 ± 0.004 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1941
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

เลขมวล30
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
29.97831349 ± 0.000000069 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5 ± 0.0017 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

เลขมวล31
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
30.97376199768 ± 0.0000000008 Da
g-factor
2.26185 ± 0.00001
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

32P

เลขมวล32
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
31.973907643 ± 0.000000042 Da
g-factor
-0.2528 ± 0.0002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.269 ± 0.007 d
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1934
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

33P

เลขมวล33
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
32.971725692 ± 0.00000117 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.35 ± 0.11 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

34P

เลขมวล34
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
33.973645886 ± 0.00000087 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.43 ± 0.1 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

35P

เลขมวล35
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
34.973314045 ± 0.000002003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
47.3 ± 0.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

36P

เลขมวล36
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
35.97825961 ± 0.000014078 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.6 ± 0.3 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

เลขมวล37
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
36.979606942 ± 0.000040738 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.31 ± 0.13 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

เลขมวล38
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
37.984303105 ± 0.000077918 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
640 ± 140 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

เลขมวล39
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
38.986285865 ± 0.000120929 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
282 ± 24 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

เลขมวล40
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
39.991262221 ± 0.000089755 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
150 ± 8 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

เลขมวล41
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
40.994654 ± 0.000129 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
101 ± 5 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

เลขมวล42
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
42.00117214 ± 0.000101996 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
48.5 ± 1.5 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

เลขมวล43
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
43.005411 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.8 ± 1.3 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

เลขมวล44
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
44.011927 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.5 ± 2.5 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

เลขมวล45
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
45.017134 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

เลขมวล46
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
46.02452 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

เลขมวล47
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
47.030929 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Hennig Brand
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1669
ศัพทมูลวิทยาGreek: phosphoros, (bringer of light).
pronunciationFOS-fer-es (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
1,050 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.06 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
1.1 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.11 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0007 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582

alias

 • P

การแปล

 • อังกฤษphosphorus
 • อิตาลีfòsforo
 • เยอรมันPhosphor
 • นอร์เวย์บุคมอลfosfor
 • ฝรั่งเศสphosphore
 • ดัตช์fosfor
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • สเปนfósforo
 • แอฟริกานส์fosfor
 • อัมฮาราፎስፈረስ
 • อารากอนFosforo
 • อาหรับفسفور
 • อัสตูเรียสfósforu
 • อาเซอร์ไบจานfosfor
 • บัชคีร์фосфор
 • เบลารุสфосфар
 • บัลแกเรียфосфор
 • บังกลาফসফরাস
 • เบรตันfosfor
 • บอสเนียfosfor
 • คาตาลันfòsfor
 • คอร์ซิกาfosfaru
 • เช็กfosfor
 • ชูวัชфосфор
 • เวลส์ffosfforws
 • เดนมาร์กfosfor
 • ธิเวหิފޮސްފަރަސް
 • กรีกφώσφορος
 • เอสเปรันโตfosforo
 • เอสโตเนียFosfor
 • บาสก์fosforo
 • เปอร์เซียفسفر
 • ฟินแลนด์fosfori
 • ฟริเซียนเหนือphosphor
 • ฟรูลีfosfar
 • ไอริชfosfar
 • กาลิเซียfósforo
 • คุชราตફોસ્ફરસ
 • มานซ์fosfaar
 • จีนแคะlìn
 • ฮาวายpokepola
 • ฮิบรูזרחן
 • ฮินดีफास्फोरस
 • ฮินดีฟิจิphosphorus
 • โครเอเชียfosfor
 • เฮติครีโอลfosfò
 • ฮังการีfoszfor
 • อาร์เมเนียֆոսֆոր
 • อินเตอร์ลิงกัวphosphoro
 • อินโดนีเซียfosforus
 • อีโดfosfo
 • ไอซ์แลนด์fosfór
 • ญี่ปุ่นリン
 • โลชบันsackycmu
 • ชวาfosfor
 • จอร์เจียფოსფორი
 • คาซัคФосфор
 • กันนาดาರಂಜಕ
 • เกาหลี
 • เคิร์ดfosfor
 • โกมิфосфор
 • ละตินphosphorus
 • ลักเซมเบิร์กPhosphor
 • ลิกูเรียfosforo
 • ลิทัวเนียfosforas
 • ลัตเวียfosfors
 • มอคชาпалыкандор
 • เมารีpūtūtae-whetū
 • มาซิโดเนียфосфор
 • มาลายาลัมഫോസ്ഫറസ്
 • มราฐีस्फुरद
 • มารีตะวันตกфосфор
 • มาเลย์fosforus
 • เยอรมันต่ำPhosphor
 • เนปาลफस्फोरस
 • นอร์เวย์นีนอสก์fosfor
 • โนเวียลfosfore
 • อ็อกซิตันfosfòr
 • ปัญจาบਫ਼ਾਸਫ਼ੋਰਸ
 • โปแลนด์fosfor
 • ลาฮ์นดาفاسفورس
 • โปรตุเกสfósforo
 • เคชวาphusphuru
 • โรมาเนียfosfor
 • รัสเซียфосфор
 • ซิซิลีfòsfuru
 • เซอร์โบ-โครเอเชียfosfor
 • สิงหลෆොස්පරස්
 • สโลวักfosfor
 • สโลวีเนียfosfor
 • แอลเบเนียfosfori
 • เซอร์เบียфосфор
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Phosphor
 • สวีเดนfosfor
 • สวาฮีลีposferi
 • ทมิฬபாசுபரசு
 • เตลูกูభాస్వరము
 • ทาจิกфосфор
 • ตากาล็อกposporo
 • ตุรกีfosfor
 • อุยกูร์فوسفور
 • ยูเครนфосфор
 • อูรดูشبتاب
 • อุซเบกfosfor
 • เวปส์Fosfor
 • เวียดนามphosphor
 • วาเรย์fosforo
 • คัลมืยค์сүүмг
 • ยิดดิชפאספאר
 • โยรูบาphosphorus
 • จีน
 • เซบูposporo
 • เคิร์ดตอนกลางفۆسفۆر
 • มองโกเลียфосфор
 • โอดิยาଫସ୍‌ଫରସ
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Phosphor
 • อังกฤษ (แคนาดา)phosphorus
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)phosphorus
 • โปรตุเกส (บราซิล)fósforo
 • กวางตุ้ง
 • สกอตส์phosphorus
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • เนวาร์फस्फोरस
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)фосфар
 • ตาตาร์фосфор
 • จีนคลาสสิก
 • พีดมอนต์fòsfor
 • เอียร์ซยาфосфор
 • กีกูยูphosphorous
 • โซมาลีfosforos
 • อาโรมาเนียfosforu
 • คีร์กีซфосфор
 • ลิมเบิร์กfosfor
 • cdolìng
 • แฟโรfosfor
 • เกลิกสกอตfosfaras
 • ลอมบาร์ดfosforo
 • มอลตาfosfru
 • จ้วงlinz
 • สันสกฤตफास्फोरस
 • จีนกั้น
 • จีนมินหนานlîn
 • โภชปุรีफॉस्फोरस
 • ทิเบตའོད་མ།
 • ซุนดาfosforus
 • olofosforu
 • บาลีफस्फोरस
 • อาหรับตูนิเซีย (อาหรับ)فسفور
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาfosfor
 • คะห์โอซาI-Phosphorus
 • จีนอู๋
 • azbفوسفور
 • kbpfɔsɩfɔrɩ
 • hywԼուսաբեր
 • จีน (ไต้หวัน)
 • เอกซ์เตรมาดูราfósforu
 • จีน (ตัวย่อ)
 • พม่าဖော့စဖောရပ်
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • อาหรับโมร็อกโกفوسفور
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์فسفور
 • พัชโตفاسفورس
 • บิกอลposporo
 • lldfosfor
 • คอร์นิชfosforos
 • บาหลีphosfor
 • ซาร์เดญาfòsforu
 • มาเลย์ (อาหรับ)فوسفوروس
 • เวเนโต้fòsforo
 • วอลลูนfosfôre
 • สินธิفاسفورس
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)
 • blkဖော့သဖောရတ်သ်