Fosfor

Fosfor (P)

simgesi P ve atom numarası 15 olan element
Atom numarası15
Atom ağırlığı30.973761998
Kütle numarası31
Grup15
Periyot3
Blokp
proton15 p+
nötron16 n0
elektron15 e-
Animated Bohr modeli of P (Fosfor)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
100 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
111 pm
Metallic Radius
110 pm
ionic radius
44 pm
Crystal Radius
58 pm
Van der Waals radius
180 pm
yoğunluk
1,823 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Fosfor0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
626,8 kJ/mol
Elektron ilgisi
0,746607 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
10,486686 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of P (Fosfor)
Buharlaşma ısısı
49,8 kJ/mol
enthalpy of fusion
2,51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
316,5 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 5
Bohr modeli: P (Fosfor)
Değerlik elektron5
Lewis yapısı: P (Fosfor)
electron configuration[Ne] 3s2 3p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Enhanced Bohr modeli of P (Fosfor)
Orbital Diagram of P (Fosfor)
Yükseltgenme seviyesi-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegatiflik
2.19
Electrophilicity Index
1,6194282359497416 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
553,65 K
Ergime noktası
317,3 K
critical pressure
critical temperature
994,15 K
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
Kırılma indisi
1,001212
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
23,824 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,769 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
10 MS/m
Özdirenç
0,0000001 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000113 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,00000000035 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000206
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıBasit triklinik (CUB)
Kafes sabiti
7,17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
11 GPa
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriDiğer ametaller, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
604,8 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
allotropeWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Nötron tesir kesiti
0,18
Neutron Mass Absorption
0,0002
Kuantum sayısı4S3/2
Uzay grubu2 (P-1)

Fosfor izotopları

Kararlı izotoplar1
Kararsız izotoplar23
Natural Isotopes1

24P

Kütle numarası24
nötron numarası9
Bağıl atom kütlesi
24,036522 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

25P

Kütle numarası25
nötron numarası10
Bağıl atom kütlesi
25,021675 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
p (proton emission)

26P

Kütle numarası26
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
26,01178 ± 0,00021 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
43,6 ± 0,3 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

Kütle numarası27
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
26,999292499 ± 0,000009662 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
260 ± 80 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

Kütle numarası28
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
27,99232646 ± 0,000001231 Da
g-factor
0,104 ± 0,001
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
270,3 ± 0,5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
0,137 ± 0,014
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

Kütle numarası29
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
28,981800368 ± 0,000000385 Da
g-factor
2,4688 ± 0,0006
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,102 ± 0,004 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1941
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

Kütle numarası30
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
29,97831349 ± 0,000000069 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5 ± 0,0017 m
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

Kütle numarası31
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
30,97376199768 ± 0,0000000008 Da
g-factor
2,26185 ± 0,00001
doğadaki bolluk
100
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

32P

Kütle numarası32
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
31,973907643 ± 0,000000042 Da
g-factor
-0,2528 ± 0,0002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,269 ± 0,007 d
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1934
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

33P

Kütle numarası33
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
32,971725692 ± 0,00000117 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,35 ± 0,11 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

34P

Kütle numarası34
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
33,973645886 ± 0,00000087 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,43 ± 0,1 s
spin1
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1945
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

35P

Kütle numarası35
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
34,973314045 ± 0,000002003 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
47,3 ± 0,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

36P

Kütle numarası36
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
35,97825961 ± 0,000014078 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,6 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

37P

Kütle numarası37
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
36,979606942 ± 0,000040738 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,31 ± 0,13 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

38P

Kütle numarası38
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
37,984303105 ± 0,000077918 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
640 ± 140 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

Kütle numarası39
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
38,986285865 ± 0,000120929 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
282 ± 24 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1977
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

Kütle numarası40
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
39,991262221 ± 0,000089755 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
150 ± 8 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)

41P

Kütle numarası41
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
40,994654 ± 0,000129 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
101 ± 5 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)

42P

Kütle numarası42
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
42,00117214 ± 0,000101996 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
48,5 ± 1,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)

43P

Kütle numarası43
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
43,005411 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35,8 ± 1,3 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)

44P

Kütle numarası44
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
44,011927 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,5 ± 2,5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

45P

Kütle numarası45
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
45,017134 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

46P

Kütle numarası46
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
46,02452 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47P

Kütle numarası47
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
47,030929 ± 0,000644 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Phosphor.JPG

tarih

kâşifi ya da mucidiHennig Brand
keşif yeriGermany
keşif veya buluş tarihi1669
köken bilimiGreek: phosphoros, (bringer of light).
telaffuzuFOS-fer-es (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
1.050 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,06 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
1,1 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,11 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0007 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582