Photpho

Photpho (P)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 15
Số nguyên tử15
Nguyên tử khối30.973761998
số khối31
Nhóm15
Chu kỳ3
Phân lớpp
Prô ton15 p+
Nơ tron16 n0
Electrons15 e-
Animated Mô hình Bohr of P (Photpho)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
100 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
111 pm
Metallic Radius
110 pm
ionic radius
44 pm
Crystal Radius
58 pm
Bán kính van der Waals
180 pm
mật độ
1,823 g/cm³
năng lượng
proton affinity
626,8 kJ/mol
Ái lực điện tử
0,746607 eV/particle
ionization energy
10,486686 eV/particle
ionization energy of P (Photpho)
Nhiệt bay hơi
49,8 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
2,51 kJ/mol
standard enthalpy of formation
316,5 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 5
Mô hình Bohr: P (Photpho)
Electron hóa trị5
Cấu trúc Lewis: P (Photpho)
Cấu hình electron[Ne] 3s2 3p3
Enhanced Mô hình Bohr of P (Photpho)
Orbital Diagram of P (Photpho)
trạng thái oxy hóa-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
độ âm điện
2.19
Electrophilicity
1,6194282359497416 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
553,65 K
Nhiệt độ nóng chảy
317,3 K
critical pressure
critical temperature
994,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearancecolourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black
chiết suất
1,001212
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
23,824 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,769 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
10 MS/m
điện trở suất
0,0000001 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000113 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,00000000035 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000206
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểBa nghiêng (CUB)
lattice constant
7,17 Å
Lattice Angles1.25384, 1.57725, 1.24896
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
11 GPa
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcPhi kim, Nonmetals
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number89
Mendeleev Number94
Pettifor Number90
Geochemical Class
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
604,8 kJ/mol
Dipole Polarizability
25 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
185 a₀
AllotropesWhite Phosphorus, Red Phosphorus, Black Phosphorus
Neutron cross section
0,18
Neutron Mass Absorption
0,0002
Số lượng tử4S3/2
space group2 (P-1)

Đồng vị của Phốtpho

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền23
Radioactive Isotopes21

24P

natural abundance
relative atomic mass
24,036522 ± 0,000537 Da
số khối24
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity+

24P Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

25P

natural abundance
relative atomic mass
25,021675 ± 0,000429 Da
số khối25
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

25P Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

26P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
26,01178 ± 0,00021 Da
số khối26
g-factor
chu kỳ bán rã
43,6 ± 0,3 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity

26P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)35.1%
2p (2-proton emission)1.99%

27P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
26,999292499 ± 0,000009662 Da
số khối27
g-factor
chu kỳ bán rã
260 ± 80 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

27P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.07%

28P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
27,99232646 ± 0,000001231 Da
số khối28
g-factor
0,104 ± 0,001
chu kỳ bán rã
270,3 ± 0,5 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,137 ± 0,014
ngày khám phá1953
parity+

28P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0013%
β+α (β+-delayed α emission)0.00086%

29P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
28,981800368 ± 0,000000385 Da
số khối29
g-factor
2,4688 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
4,102 ± 0,004 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1941
parity+

29P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

30P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
29,97831349 ± 0,000000069 Da
số khối30
g-factor
chu kỳ bán rã
2,5 ± 0,0017 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1934
parity+

30P Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31P

natural abundance
100
relative atomic mass
30,97376199768 ± 0,0000000008 Da
số khối31
g-factor
2,26185 ± 0,00001
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

32P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
31,973907643 ± 0,000000042 Da
số khối32
g-factor
-0,2528 ± 0,0002
chu kỳ bán rã
14,269 ± 0,007 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1934
parity+

32P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

33P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
32,971725692 ± 0,00000117 Da
số khối33
g-factor
chu kỳ bán rã
25,35 ± 0,11 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

33P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

34P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
33,973645886 ± 0,00000087 Da
số khối34
g-factor
chu kỳ bán rã
12,43 ± 0,1 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1945
parity+

34P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

35P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
34,973314045 ± 0,000002003 Da
số khối35
g-factor
chu kỳ bán rã
47,3 ± 0,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

35P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

36P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
35,97825961 ± 0,000014078 Da
số khối36
g-factor
chu kỳ bán rã
5,6 ± 0,3 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

36P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

37P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
36,979606942 ± 0,000040738 Da
số khối37
g-factor
chu kỳ bán rã
2,31 ± 0,13 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

37P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

38P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
37,984303105 ± 0,000077918 Da
số khối38
g-factor
chu kỳ bán rã
640 ± 140 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity-

38P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)12%

39P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
38,986285865 ± 0,000120929 Da
số khối39
g-factor
chu kỳ bán rã
282 ± 24 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

39P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)26%

40P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,991262221 ± 0,000089755 Da
số khối40
g-factor
chu kỳ bán rã
150 ± 8 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

40P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)15.8%
2n (2-neutron emission)%

41P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,994654 ± 0,000129 Da
số khối41
g-factor
chu kỳ bán rã
101 ± 5 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

41P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)30%
2n (2-neutron emission)%

42P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,00117214 ± 0,000101996 Da
số khối42
g-factor
chu kỳ bán rã
48,5 ± 1,5 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity

42P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)50%
2n (2-neutron emission)%

43P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,005411 ± 0,000322 Da
số khối43
g-factor
chu kỳ bán rã
35,8 ± 1,3 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

43P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)100%
2n (2-neutron emission)%

44P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
44,011927 ± 0,000429 Da
số khối44
g-factor
chu kỳ bán rã
18,5 ± 2,5 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity

44P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

45P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
45,017134 ± 0,000537 Da
số khối45
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1990
parity+

45P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

46P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,02452 ± 0,000537 Da
số khối46
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1990
parity

46P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

47P

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
47,030929 ± 0,000644 Da
số khối47
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

47P Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Phosphor.JPG

lịch sử

được phát hiện bởiHennig Brand
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1669
từ nguyên họcGreek: phosphoros, (bringer of light).
cách phát âmFOS-fer-es (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
1.050 mg/kg
Abundance in Oceans
0,06 mg/L
Abundance in Human Body
1,1 %
Abundance in Meteor
0,11 %
Abundance in Sun
0,0007 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0007 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4422
2p4.0388
2s5.175
3p10.1136
3s9.3582