Protaktinium

Protaktinium (Pa)

chemický prvok s protónovým číslom 91
Protónové číslo91
Atómová hmotnosť231.03588
Nukleónové číslo231
Skupina
Perióda7
Orbitálf
protón91 p+
Neutrón140 n0
elektrón91 e-
Animated Bohrov model atómu of Pa (Protaktinium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
180 pm
Mólový objem
Covalent Radius
169 pm
Metallic Radius
iónový polomer
104 pm
Crystal Radius
118 pm
Van der Waalsov polomer
243 pm
density
15,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Protaktinium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Pa (Protaktinium)
Merné skupenské teplo varu
481,2 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
16,7 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
563 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
Bohrov model atómu: Pa (Protaktinium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Pa (Protaktinium)
electron configuration[Rn] 5f2 6d1 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f2 6d1 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Pa (Protaktinium)
Orbital Diagram of Pa (Protaktinium)
Oxidačné číslo2, 3, 4, 5
Elektronegativita
1.5
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
1 845,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobabright, silvery metallic luster
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
5,6 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000018 m Ω
supravodivosť
1,41 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000325 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000007509 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0004995
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný tetragonálny (TET)
lattice constant
3,92 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number35
Mendeleev Number18
Pettifor Number46
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
154 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
200
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo4K11/2
Priestorová grupa139 (I4/mmm)

Isotopes of Protactinium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy31
Natural Isotopes1

211Pa

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
211,023674036 ± 0,000074581 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6 ± 3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2006
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

212Pa

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
212,023184819 ± 0,000094047 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,8 ± 1,9 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Pa

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
213,021099644 ± 0,000061374 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,4 ± 2,4 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Pa

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
214,020891055 ± 0,00008718 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17 ± 3 ms
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Pa

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
215,019113955 ± 0,000088513 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14 ± 2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Pa

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
216,019134633 ± 0,000026459 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
105 ± 12 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Pa

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
217,018309024 ± 0,000013417 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,8 ± 0,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)

218Pa

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
218,020021133 ± 0,000019158 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
108 ± 5 us
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Pa

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
219,019949909 ± 0,000074831 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56 ± 9 ns
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Pa

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
220,021769753 ± 0,000015732 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
0,85 ± 0,06 us
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

221Pa

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
221,021873393 ± 0,000063746 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,9 ± 1,7 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

222Pa

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
222,023687064 ± 0,000092975 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,8 ± 0,2 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Pa

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
223,023980414 ± 0,000081193 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,3 ± 0,3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

224Pa

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
224,025617286 ± 0,000008145 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
844 ± 19 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

225Pa

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
225,026147927 ± 0,000087887 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,71 ± 0,1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

226Pa

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
226,027948217 ± 0,000012037 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,8 ± 0,2 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)74%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)26%

227Pa

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
227,028803586 ± 0,000007797 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,3 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
α (α emission)85%
ϵ (electron capture)15%

228Pa

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
228,031050758 ± 0,000004659 Da
g-factor
1,1666666666667 ± 0,16666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 1 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.15%
α (α emission)1.85%

229Pa

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
229,032095585 ± 0,000003521 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,55 ± 0,04 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)99.51%
α (α emission)0.49%

230Pa

Nukleónové číslo230
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
230,034539717 ± 0,000003261 Da
g-factor
1 ± 0,1
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,4 ± 0,5 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.2%
β (β decay)7.8%
α (α emission)0.0032%

231Pa

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
231,0358825 ± 0,000001901 Da
g-factor
1,3266666666667 ± 0,013333333333333
natural abundance
100
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,65 ± 0,2 ky
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-1,72 ± 0,05
dátum objavu1918
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3%
24Ne (heavy cluster emission)13.4%
23F9.9%

232Pa

Nukleónové číslo232
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
232,038590205 ± 0,000008206 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,32 ± 0,02 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)

233Pa

Nukleónové číslo233
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
233,040246535 ± 0,000001433 Da
g-factor
2,6666666666667 ± 0,46666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
26,975 ± 0,013 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-3 ± 0,4
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

234Pa

Nukleónové číslo234
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
234,043305555 ± 0,000004395 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,7 ± 0,05 h
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1913
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

235Pa

Nukleónové číslo235
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
235,045399 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,4 ± 0,2 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

236Pa

Nukleónové číslo236
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
236,048668 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,1 ± 0,1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1963
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)6%

237Pa

Nukleónové číslo237
neutrónové číslo146
Relatívna atómová hmotnosť
237,051023 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,7 ± 0,2 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

238Pa

Nukleónové číslo238
neutrónové číslo147
Relatívna atómová hmotnosť
238,054637 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,28 ± 0,09 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)2.6%

239Pa

Nukleónové číslo239
neutrónové číslo148
Relatívna atómová hmotnosť
239,05726 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,8 ± 0,5 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

240Pa

Nukleónové číslo240
neutrónové číslo149
Relatívna atómová hmotnosť
240,061203 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

241Pa

Nukleónové číslo241
neutrónové číslo150
Relatívna atómová hmotnosť
241,064134 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Protactinium-233

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaFredrich Soddy, John Cranston, Otto Hahn, Lise Meitner
miesto nálezuEngland/France
dátum objavu1917
etymológiaGreek: proto and actinium (parent of actinium); it forms actinium when it radioactively decays.
pronunciationPRO-tak-tin-eh-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,0000014 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00000000005 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants