Μολυβδος

Μολυβδος (Pb)

chemical element with symbol Pb and atomic number 82
Ατομικός Αριθμός82
Ατομικό βάρος207.2
Μαζικός αριθμός208
Ομάδα14
Περίοδος6
Τομέαςp
πρωτόνιο82 p+
νετρόνιο126 n0
ηλεκτρόνιο82 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Pb (Μολυβδος)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
180 pm
molar volume
covalent radius
144 pm
Metallic Radius
150 pm
ionic radius
98 pm
Crystal Radius
112 pm
Van der Waals radius
202 pm
πυκνότητα
11,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Μολυβδος0153045607590105120135150165180195210pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
0,35674316 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
7,4166796 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Pb (Μολυβδος)
ενθαλπία εξάτμισης
177,8 kJ/mol
enthalpy of fusion
4,77 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
195,2 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 18, 4
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Pb (Μολυβδος)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο4
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Pb (Μολυβδος)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Pb (Μολυβδος)
Orbital Diagram of Pb (Μολυβδος)
Αριθμός οξείδωσης-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Ηλεκτραρνητικότητα
1.8
Electrophilicity Index
1,069876866442547 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.022,15 K
Σημείο τήξης
600,612 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Slate Gray
Εμφάνισηmetallic gray
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
35,3 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,0000289 1/K
molar heat capacity
26,84 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
4,8 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000021 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
7,2 K
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000015 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000311 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,000017
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
4,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
1,5 MPa
Συμπιεστότητα
46 GPa
shear modulus
5,6 GPa
Young's modulus
16 GPa
Poisson's ratio
0,44
ταχύτητα του ήχου
1.260 m/s
classification
ΚατηγορίαΦτωχά μέταλλα, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,171
Neutron Mass Absorption
0,00003
Κβαντικός αριθμός3P0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Lead

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

Μαζικός αριθμός178
αριθμός νετρονίων96
σχετική ατομική μάζα
178,003836171 ± 0,000024889 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
250 ± 80 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

Μαζικός αριθμός179
αριθμός νετρονίων97
σχετική ατομική μάζα
179,002202492 ± 0,000087203 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,7 ± 0,2 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

180Pb

Μαζικός αριθμός180
αριθμός νετρονίων98
σχετική ατομική μάζα
179,997916177 ± 0,000013306 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,1 ± 0,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

181Pb

Μαζικός αριθμός181
αριθμός νετρονίων99
σχετική ατομική μάζα
180,9966606 ± 0,00009129 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39 ± 0,8 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

Μαζικός αριθμός182
αριθμός νετρονίων100
σχετική ατομική μάζα
181,992673537 ± 0,000012975 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55 ± 5 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

Μαζικός αριθμός183
αριθμός νετρονίων101
σχετική ατομική μάζα
182,991862527 ± 0,00003111 Da
g-factor
-0,76933333333333 ± 0,0033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
535 ± 30 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

Μαζικός αριθμός184
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
183,988135634 ± 0,000013743 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
490 ± 25 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

Μαζικός αριθμός185
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
184,98761 ± 0,000017364 Da
g-factor
-0,758 ± 0,0033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,3 ± 0,4 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

Μαζικός αριθμός186
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
185,984239409 ± 0,000011813 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,82 ± 0,03 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

Μαζικός αριθμός187
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
186,983910842 ± 0,000005468 Da
g-factor
-0,748 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,2 ± 0,3 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

Μαζικός αριθμός188
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
187,980879079 ± 0,000010868 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,1 ± 0,1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

Μαζικός αριθμός189
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
188,980843658 ± 0,000015096 Da
g-factor
-0,718 ± 0,006
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39 ± 8 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

Μαζικός αριθμός190
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
189,978081872 ± 0,000013434 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
71 ± 1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

Μαζικός αριθμός191
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
190,978216455 ± 0,000007099 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,33 ± 0,08 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

Μαζικός αριθμός192
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
191,975789598 ± 0,000006147 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,5 ± 0,1 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

Μαζικός αριθμός193
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
192,976135914 ± 0,000011044 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

Μαζικός αριθμός194
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
193,974011788 ± 0,000018717 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,7 ± 0,6 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1960
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

Μαζικός αριθμός195
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
194,974516167 ± 0,000005461 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15 ± 1,4 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

Μαζικός αριθμός196
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
195,972787552 ± 0,000008277 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
37 ± 3 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

Μαζικός αριθμός197
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
196,973434737 ± 0,000005157 Da
g-factor
-0,71453333333333 ± 0,0015333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,1 ± 1,7 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,08 ± 0,17
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

Μαζικός αριθμός198
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
197,97201545 ± 0,000009393 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,4 ± 0,1 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

Μαζικός αριθμός199
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
198,97291262 ± 0,000007322 Da
g-factor
-0,7138 ± 0,00093333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
90 ± 10 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,09
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

Μαζικός αριθμός200
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
199,971818546 ± 0,000010744 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21,5 ± 0,4 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

201Pb

Μαζικός αριθμός201
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
200,972870431 ± 0,000014758 Da
g-factor
0,26924 ± 0,00024
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,33 ± 0,03 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

Μαζικός αριθμός202
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
201,972151613 ± 0,000004075 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
52,5 ± 2,8 ky
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

203Pb

Μαζικός αριθμός203
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
202,973390617 ± 0,000007036 Da
g-factor
0,27364 ± 0,00024
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
51,924 ± 0,015 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1942
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

204Pb

Μαζικός αριθμός204
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
203,973043506 ± 0,000001231 Da
g-factor
0
natural abundance
1,4 ± 0,6
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1932
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)

205Pb

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
204,974481682 ± 0,000001228 Da
g-factor
0,28376 ± 0,00024
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
17 ± 0,9 My
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

206Pb

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
205,97446521 ± 0,000001228 Da
g-factor
0
natural abundance
24,1 ± 3
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1927
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)

207Pb

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
206,975896821 ± 0,000001231 Da
g-factor
1,1812 ± 0,0008
natural abundance
22,1 ± 5
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1927
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)

208Pb

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
207,976652005 ± 0,000001232 Da
g-factor
0
natural abundance
52,4 ± 7
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1927
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)

209Pb

Μαζικός αριθμός209
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
208,981089978 ± 0,000001875 Da
g-factor
-0,32635555555556 ± 0,00042222222222222
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,235 ± 0,005 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,17
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

210Pb

Μαζικός αριθμός210
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
209,984188381 ± 0,000001554 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,2 ± 0,22 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1900
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

Μαζικός αριθμός211
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
210,988735288 ± 0,000002426 Da
g-factor
-0,31091111111111 ± 0,00026666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36,1628 ± 0,0025 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,06
ημερομηνία ανακάλυψης1904
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

212Pb

Μαζικός αριθμός212
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
211,991895891 ± 0,000001975 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,627 ± 0,006 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1905
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

213Pb

Μαζικός αριθμός213
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
212,996560796 ± 0,000007465 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,2 ± 0,3 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

214Pb

Μαζικός αριθμός214
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
213,999803521 ± 0,000002114 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,06 ± 0,07 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1904
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

215Pb

Μαζικός αριθμός215
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
215,004661591 ± 0,00005656 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
142 ± 11 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

216Pb

Μαζικός αριθμός216
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
216,008062 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,66 ± 0,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

217Pb

Μαζικός αριθμός217
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
217,013162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,9 ± 5,3 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

218Pb

Μαζικός αριθμός218
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
218,016779 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,8 ± 6,8 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

219Pb

Μαζικός αριθμός219
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
219,022136 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

220Pb

Μαζικός αριθμός220
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
220,025905 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόKnown to the ancients.
μέρος ανακάλυψης
ημερομηνία ανακάλυψης
ΕτυμολογίαAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
pronunciationLED (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
0,00003 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00017 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00014 %
natural abundance (Ήλιος)
0,000001 %
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9