Svinec

Svinec (Pb)

tin
Vrstno število82
Atomska teža207.2
Masno število208
Skupina14
Perioda6
Blokp
proton82 p+
nevtron126 n0
elektron82 e-
Animated Bohrov model atoma of Pb (Svinec)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
180 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
144 pm
Metallic Radius
150 pm
Ionski polmer
98 pm
Crystal Radius
112 pm
Van der Waalsov polmer
202 pm
density
11,3 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Svinec0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
0,35674316 eV/particle
ionization energy
7,4166796 eV/particle
ionization energy of Pb (Svinec)
Izparilna toplota
177,8 kJ/mol
talilna toplota
4,77 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
195,2 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 18, 4
Bohrov model atoma: Pb (Svinec)
valence electron4
Lewis structure: Pb (Svinec)
elektronska konfiguracija[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p2
Enhanced Bohrov model atoma of Pb (Svinec)
Orbital Diagram of Pb (Svinec)
Oksidacijsko stanje-4, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativnost
1.8
Electrophilicity Index
1,069876866442547 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
2.022,15 K
Tališče
600,612 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Slate Gray
appearancemetallic gray
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
35,3 W/(m K)
thermal expansion
0,0000289 1/K
molar heat capacity
26,84 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
4,8 MS/m
Specifična upornost
0,00000021 m Ω
Superprevodnost
7,2 K
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,0000000015 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000311 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,000017
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaPloskovno centrirana kubična (FCC)
lattice constant
4,95 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
1,5 MPa
Stisljivostni modul
46 GPa
Strižni modul
5,6 GPa
Young's modulus
16 GPa
Poissonovo število
0,44
hitrost zvoka
1.260 m/s
klasifikacija
KategorijaŠibke kovine, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number82
Mendeleev Number91
Pettifor Number82
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovchalcophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
47 ± 3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,171
Neutron Mass Absorption
0,00003
Kvantno število3P0
Prostorska skupina225 (Fm_3m)

Isotopes of Lead

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes43
Natural Isotopes4
Isotopic Composition20852.40%20852.40%20624.10%20624.10%20722.10%20722.10%2041.40%2041.40%

178Pb

Masno število178
nevtronsko število96
relative atomic mass
178,003836171 ± 0,000024889 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
250 ± 80 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2001
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

179Pb

Masno število179
nevtronsko število97
relative atomic mass
179,002202492 ± 0,000087203 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,7 ± 0,2 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

180Pb

Masno število180
nevtronsko število98
relative atomic mass
179,997916177 ± 0,000013306 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,1 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1996
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

181Pb

Masno število181
nevtronsko število99
relative atomic mass
180,9966606 ± 0,00009129 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39 ± 0,8 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1989
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

182Pb

Masno število182
nevtronsko število100
relative atomic mass
181,992673537 ± 0,000012975 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
55 ± 5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1986
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

183Pb

Masno število183
nevtronsko število101
relative atomic mass
182,991862527 ± 0,00003111 Da
g-factor
−0,76933333333333 ± 0,0033333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
535 ± 30 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1980
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

184Pb

Masno število184
nevtronsko število102
relative atomic mass
183,988135634 ± 0,000013743 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
490 ± 25 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1980
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)80%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

185Pb

Masno število185
nevtronsko število103
relative atomic mass
184,98761 ± 0,000017364 Da
g-factor
−0,758 ± 0,0033333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,3 ± 0,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

186Pb

Masno število186
nevtronsko število104
relative atomic mass
185,984239409 ± 0,000011813 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,82 ± 0,03 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)40%

187Pb

Masno število187
nevtronsko število105
relative atomic mass
186,983910842 ± 0,000005468 Da
g-factor
−0,748 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
15,2 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)90.5%
α (α emission)9.5%

188Pb

Masno število188
nevtronsko število106
relative atomic mass
187,980879079 ± 0,000010868 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25,1 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)91.5%
α (α emission)8.5%

189Pb

Masno število189
nevtronsko število107
relative atomic mass
188,980843658 ± 0,000015096 Da
g-factor
−0,718 ± 0,006
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39 ± 8 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1972
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.58%
α (α emission)0.42%

190Pb

Masno število190
nevtronsko število108
relative atomic mass
189,978081872 ± 0,000013434 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
71 ± 1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.6%
α (α emission)0.4%

191Pb

Masno število191
nevtronsko število109
relative atomic mass
190,978216455 ± 0,000007099 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,33 ± 0,08 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1974
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.51%

192Pb

Masno število192
nevtronsko število110
relative atomic mass
191,975789598 ± 0,000006147 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,5 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1974
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.0059%

193Pb

Masno število193
nevtronsko število111
relative atomic mass
192,976135914 ± 0,000011044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1974
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Pb

Masno število194
nevtronsko število112
relative atomic mass
193,974011788 ± 0,000018717 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,7 ± 0,6 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1960
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)7.3%

195Pb

Masno število195
nevtronsko število113
relative atomic mass
194,974516167 ± 0,000005461 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
15 ± 1,4 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1957
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

196Pb

Masno število196
nevtronsko število114
relative atomic mass
195,972787552 ± 0,000008277 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
37 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1957
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)3%

197Pb

Masno število197
nevtronsko število115
relative atomic mass
196,973434737 ± 0,000005157 Da
g-factor
−0,71453333333333 ± 0,0015333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8,1 ± 1,7 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,08 ± 0,17
datum odkritja1955
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

198Pb

Masno število198
nevtronsko število116
relative atomic mass
197,97201545 ± 0,000009393 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,4 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

199Pb

Masno število199
nevtronsko število117
relative atomic mass
198,97291262 ± 0,000007322 Da
g-factor
−0,7138 ± 0,00093333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
90 ± 10 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,08 ± 0,09
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

200Pb

Masno število200
nevtronsko število118
relative atomic mass
199,971818546 ± 0,000010744 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
21,5 ± 0,4 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

201Pb

Masno število201
nevtronsko število119
relative atomic mass
200,972870431 ± 0,000014758 Da
g-factor
0,26924 ± 0,00024
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,33 ± 0,03 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,01 ± 0,04
datum odkritja1950
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

202Pb

Masno število202
nevtronsko število120
relative atomic mass
201,972151613 ± 0,000004075 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
52,5 ± 2,8 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

203Pb

Masno število203
nevtronsko število121
relative atomic mass
202,973390617 ± 0,000007036 Da
g-factor
0,27364 ± 0,00024
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
51,924 ± 0,015 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
datum odkritja1942
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

204Pb

Masno število204
nevtronsko število122
relative atomic mass
203,973043506 ± 0,000001231 Da
g-factor
0
natural abundance
1,4 ± 0,6
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1932
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)

205Pb

Masno število205
nevtronsko število123
relative atomic mass
204,974481682 ± 0,000001228 Da
g-factor
0,28376 ± 0,00024
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
17 ± 0,9 My
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,04
datum odkritja1954
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

206Pb

Masno število206
nevtronsko število124
relative atomic mass
205,97446521 ± 0,000001228 Da
g-factor
0
natural abundance
24,1 ± 3
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1927
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)

207Pb

Masno število207
nevtronsko število125
relative atomic mass
206,975896821 ± 0,000001231 Da
g-factor
1,1812 ± 0,0008
natural abundance
22,1 ± 5
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1927
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)

208Pb

Masno število208
nevtronsko število126
relative atomic mass
207,976652005 ± 0,000001232 Da
g-factor
0
natural abundance
52,4 ± 7
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1927
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)

209Pb

Masno število209
nevtronsko število127
relative atomic mass
208,981089978 ± 0,000001875 Da
g-factor
−0,32635555555556 ± 0,00042222222222222
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,235 ± 0,005 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
−0,27 ± 0,17
datum odkritja1940
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

210Pb

Masno število210
nevtronsko število128
relative atomic mass
209,984188381 ± 0,000001554 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22,2 ± 0,22 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1900
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)1.9%

211Pb

Masno število211
nevtronsko število129
relative atomic mass
210,988735288 ± 0,000002426 Da
g-factor
−0,31091111111111 ± 0,00026666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
36,1628 ± 0,0025 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,09 ± 0,06
datum odkritja1904
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

212Pb

Masno število212
nevtronsko število130
relative atomic mass
211,991895891 ± 0,000001975 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,627 ± 0,006 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1905
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

213Pb

Masno število213
nevtronsko število131
relative atomic mass
212,996560796 ± 0,000007465 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,2 ± 0,3 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

214Pb

Masno število214
nevtronsko število132
relative atomic mass
213,999803521 ± 0,000002114 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,06 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1904
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

215Pb

Masno število215
nevtronsko število133
relative atomic mass
215,004661591 ± 0,00005656 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
142 ± 11 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1998
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

216Pb

Masno število216
nevtronsko število134
relative atomic mass
216,008062 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,66 ± 0,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

217Pb

Masno število217
nevtronsko število135
relative atomic mass
217,013162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19,9 ± 5,3 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

218Pb

Masno število218
nevtronsko število136
relative atomic mass
218,016779 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,8 ± 6,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2009
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

219Pb

Masno število219
nevtronsko število137
relative atomic mass
219,022136 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)

220Pb

Masno število220
nevtronsko število138
relative atomic mass
220,025905 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
Lead electrolytic and 1cm3 cube
Lead-2

zgodovina

odkritelj ali izumiteljKnown to the ancients.
nahajališče
datum odkritja
etimologijaAnglo-Saxon: lead; symbol from Latin: plumbum.
pronunciationLED (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
0,00003 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0,00017 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00014 %
natural abundance (Sonce)
0,000001 %
Abundance in Universe
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s1.5805
2p4.5234
2s21.57
3d13.4533
3p22.8505
3s23.8477
4d37.6804
4f38.0312
4p35.9664
4s35.1072
5d58.848
5p53.97
5s51.8685
6p69.607
6s67.9