Prometij

Prometij (Pm)

chemical element with the atomic number of 61
Vrstno število61
Atomska teža144.91276
Masno število126
Skupina
Perioda6
Blokf
proton61 p+
nevtron65 n0
elektron61 e-
Animated Bohrov model atoma of Pm (Prometij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
185 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
173 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
97 pm
Crystal Radius
111 pm
Van der Waalsov polmer
238 pm
density
7,26 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Prometij0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Pm (Prometij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 23, 8, 2
Bohrov model atoma: Pm (Prometij)
valence electron2
Lewis structure: Pm (Prometij)
elektronska konfiguracija[Xe] 4f5 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f5 6s2
Enhanced Bohrov model atoma of Pm (Prometij)
Orbital Diagram of Pm (Prometij)
Oksidacijsko stanje2, 3
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
1.315,15 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancemetallic
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
17,9 W/(m K)
thermal expansion
0,000011 1/K
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
1,3 MS/m
Specifična upornost
0,00000075 m Ω
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
33 GPa
Strižni modul
18 GPa
Young's modulus
46 GPa
Poissonovo število
0,28
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaLantanoidi, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number28
Mendeleev Number21
Pettifor Number29
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtovo razvrščanje elementovlitophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
200 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
8.400
Neutron Mass Absorption
Kvantno število6H5/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Promethium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes40
Natural Isotopes0

126Pm

Masno število126
nevtronsko število65
relative atomic mass
125,957327 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pm

Masno število127
nevtronsko število66
relative atomic mass
126,951358 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)

128Pm

Masno število128
nevtronsko število67
relative atomic mass
127,948234 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1 ± 0,3 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1999
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

129Pm

Masno število129
nevtronsko število68
relative atomic mass
128,942909 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,4 ± 0,9 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

130Pm

Masno število130
nevtronsko število69
relative atomic mass
129,940451 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,6 ± 0,2 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1985
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

131Pm

Masno število131
nevtronsko število70
relative atomic mass
130,935834 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,3 ± 0,8 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1998
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pm

Masno število132
nevtronsko število71
relative atomic mass
131,93384 ± 0,00016 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
6,2 ± 0,6 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

133Pm

Masno število133
nevtronsko število72
relative atomic mass
132,929782 ± 0,000054 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
13,5 ± 2,1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pm

Masno število134
nevtronsko število73
relative atomic mass
133,928326 ± 0,000045 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
22 ± 1 s
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1977
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pm

Masno število135
nevtronsko število74
relative atomic mass
134,924785 ± 0,000089 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
49 ± 3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pm

Masno število136
nevtronsko število75
relative atomic mass
135,923595949 ± 0,000074152 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
107 ± 6 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1988
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pm

Masno število137
nevtronsko število76
relative atomic mass
136,920479519 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1975
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Pm

Masno število138
nevtronsko število77
relative atomic mass
137,919576119 ± 0,000012456 Da
g-factor
1,0666666666667 ± 0,3
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,24 ± 0,05 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pm

Masno število139
nevtronsko število78
relative atomic mass
138,916799228 ± 0,000014587 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,15 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pm

Masno število140
nevtronsko število79
relative atomic mass
139,916035918 ± 0,000026001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,2 ± 0,2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Pm

Masno število141
nevtronsko število80
relative atomic mass
140,913555081 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,9 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Pm

Masno število142
nevtronsko število81
relative atomic mass
141,912890982 ± 0,00002533 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
40,5 ± 0,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1959
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)77.1%
ϵ (electron capture)22.9%

143Pm

Masno število143
nevtronsko število82
relative atomic mass
142,910938068 ± 0,00000316 Da
g-factor
1,52 ± 0,2
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
265 ± 7 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)5.7%

144Pm

Masno število144
nevtronsko število83
relative atomic mass
143,912596208 ± 0,000003126 Da
g-factor
0,338 ± 0,028
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
363 ± 14 d
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%
e+ (positron emission)8%

145Pm

Masno število145
nevtronsko število84
relative atomic mass
144,912755748 ± 0,000003011 Da
g-factor
1,52 ± 0,064
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
17,7 ± 0,4 y
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,08
datum odkritja1951
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%
α (α emission)2.8%

146Pm

Masno število146
nevtronsko število85
relative atomic mass
145,91470224 ± 0,000004589 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,53 ± 0,05 y
Spin3
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1960
Parnost-

decay modeJakost
ϵ (electron capture)66%
β (β decay)34%

147Pm

Masno število147
nevtronsko število86
relative atomic mass
146,915144944 ± 0,000001382 Da
g-factor
0,73714285714286 ± 0,02
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,6234 ± 0,0002 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,74 ± 0,2
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

148Pm

Masno število148
nevtronsko število87
relative atomic mass
147,917481091 ± 0,000006108 Da
g-factor
2,1 ± 0,2
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,368 ± 0,007 d
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
datum odkritja1947
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

149Pm

Masno število149
nevtronsko število88
relative atomic mass
148,918341507 ± 0,000002344 Da
g-factor
0,94285714285714 ± 0,14285714285714
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
53,08 ± 0,05 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1947
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

150Pm

Masno število150
nevtronsko število89
relative atomic mass
149,920990014 ± 0,000021504 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,698 ± 0,015 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

151Pm

Masno število151
nevtronsko število90
relative atomic mass
150,921216613 ± 0,000004949 Da
g-factor
0,72 ± 0,08
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28,4 ± 0,04 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,2 ± 0,9
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

152Pm

Masno število152
nevtronsko število91
relative atomic mass
151,923505185 ± 0,000027809 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,12 ± 0,08 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1958
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

153Pm

Masno število153
nevtronsko število92
relative atomic mass
152,924156252 ± 0,000009729 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,25 ± 0,02 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1962
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

154Pm

Masno število154
nevtronsko število93
relative atomic mass
153,926712791 ± 0,000026861 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,68 ± 0,07 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1958
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

155Pm

Masno število155
nevtronsko število94
relative atomic mass
154,928136951 ± 0,000005065 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
41,5 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1982
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

156Pm

Masno število156
nevtronsko število95
relative atomic mass
155,931114059 ± 0,000001275 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,4 ± 0,5 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1986
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

157Pm

Masno število157
nevtronsko število96
relative atomic mass
156,933121298 ± 0,000007521 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,56 ± 0,1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1987
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

158Pm

Masno število158
nevtronsko število97
relative atomic mass
157,936546948 ± 0,000000953 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,8 ± 0,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1987
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

159Pm

Masno število159
nevtronsko število98
relative atomic mass
158,939286409 ± 0,000010777 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,49 ± 0,13 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1998
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

160Pm

Masno število160
nevtronsko število99
relative atomic mass
159,943215272 ± 0,0000022 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
725 ± 57 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2012
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pm

Masno število161
nevtronsko število100
relative atomic mass
160,946229837 ± 0,0000097 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,05 ± 0,15 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2012
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

162Pm

Masno število162
nevtronsko število101
relative atomic mass
161,950574 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
630 ± 180 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2012
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

163Pm

Masno število163
nevtronsko število102
relative atomic mass
162,953881 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
255 ± 25 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2012
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

164Pm

Masno število164
nevtronsko število103
relative atomic mass
163,958819 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2018
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

165Pm

Masno število165
nevtronsko število104
relative atomic mass
164,96278 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2018
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Promethium
Promethium spectrum visible

zgodovina

odkritelj ali izumiteljJ.A. Marinsky, L.E. Glendenin, C.D. Coryell
nahajališčeUnited States
datum odkritja1945
etimologijaNamed for the Greek god, Prometheus.
pronunciationpro-MEE-thi-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2042
2p4.2562
2s16.0296
3d13.9018
3p19.4461
3s19.8154
4d33.26
4f37.866
4p30.3768
4s29.3604
5p44.586
5s42.1645
6s51.6046