พอโลเนียม

พอโลเนียม (Po)

chemical element with symbol Po and atomic number 84
เลขอะตอม84
มวลอะตอม209
เลขมวล186
หมู่16
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน84 p+
นิวตรอน102 n0
Electrons84 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Po (พอโลเนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
190 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
145 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
197 pm
ความหนาแน่น
9.2 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Po (พอโลเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
102.9 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 6
แบบจำลองของบอร์: Po (พอโลเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Po (พอโลเนียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Po (พอโลเนียม)
Orbital Diagram of Po (พอโลเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, 2, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2
Electrophilicity
2.0413454866441514 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,235.15 K
จุดหลอมเหลว
527.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000043 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกลูกบาศก์แบบง่าย (SC)
lattice constant
3.35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
AllotropesAlpha Polonium, Beta Polonium
Neutron cross section
0.5
Neutron Mass Absorption
quantum number3P2
space group221 (Pm-3m)

Isotopes of Polonium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร42
Radioactive Isotopes42

186Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.004403174 ± 0.000019622 Da
เลขมวล186
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
34 ± 12 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

186Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)%

187Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.003031482 ± 0.00003503 Da
เลขมวล187
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 0.25 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

187Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

188Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.999415586 ± 0.000021438 Da
เลขมวล188
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
270 ± 30 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

188Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

189Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.998473425 ± 0.000023681 Da
เลขมวล189
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

189Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

190Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.995101731 ± 0.000014131 Da
เลขมวล190
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.45 ± 0.05 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

190Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

191Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.994558494 ± 0.000007624 Da
เลขมวล191
g-factor
ครึ่งชีวิต
22 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

191Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.991340274 ± 0.000011416 Da
เลขมวล192
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
32.2 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

192Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

193Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.991062421 ± 0.000015599 Da
เลขมวล193
g-factor
ครึ่งชีวิต
399 ± 34 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-1.3 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

193Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

194Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.988186058 ± 0.00001386 Da
เลขมวล194
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
392 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

194Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

195Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.988065781 ± 0.000006486 Da
เลขมวล195
g-factor
-0.4 ± 0.026666666666667
ครึ่งชีวิต
4.64 ± 0.09 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.9 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

195Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

196Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.985540722 ± 0.000005778 Da
เลขมวล196
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.63 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

196Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

197Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.985621939 ± 0.000010585 Da
เลขมวล197
g-factor
-0.58666666666667 ± 0.046666666666667
ครึ่งชีวิต
53.6 ± 0.9 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

197Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)44%

198Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.983388753 ± 0.000018705 Da
เลขมวล198
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.76 ± 0.024 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

198Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.983640445 ± 0.000005828 Da
เลขมวล199
g-factor
-0.60666666666667 ± 0.046666666666667
ครึ่งชีวิต
5.47 ± 0.15 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.15
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

199Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.981812355 ± 0.000008136 Da
เลขมวล200
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
11.51 ± 0.08 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

200Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.982263799 ± 0.000005305 Da
เลขมวล201
g-factor
-0.65333333333333 ± 0.046666666666667
ครึ่งชีวิต
15.6 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

201Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.980738934 ± 0.000009307 Da
เลขมวล202
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
44.6 ± 0.4 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

202Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.981416072 ± 0.000004981 Da
เลขมวล203
g-factor
0.296 ± 0.02
ครึ่งชีวิต
36.7 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

203Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.980310078 ± 0.000010811 Da
เลขมวล204
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.519 ± 0.012 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

204Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.981190006 ± 0.000010798 Da
เลขมวล205
g-factor
0.304 ± 0.024
ครึ่งชีวิต
1.74 ± 0.08 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

205Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.980473662 ± 0.000004306 Da
เลขมวล206
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.8 ± 0.1 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

206Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.981593334 ± 0.000007148 Da
เลขมวล207
g-factor
0.316 ± 0.024
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.02 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

207Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.981246035 ± 0.000001795 Da
เลขมวล208
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.898 ± 0.002 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

208Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.982430361 ± 0.000001909 Da
เลขมวล209
g-factor
1.36 ± 0.16
ครึ่งชีวิต
124 ± 3 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

209Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.982873686 ± 0.00000123 Da
เลขมวล210
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
138.376 ± 0.002 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1898
parity+

210Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

211Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.986653171 ± 0.000001347 Da
เลขมวล211
g-factor
-0.26666666666667 ± 0.017777777777778
ครึ่งชีวิต
516 ± 3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.77 ± 0.15
ถูกค้นพบเมื่อ1913
parity+

211Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

212Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.988867982 ± 0.000001237 Da
เลขมวล212
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
294.4 ± 0.8 ns
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1906
parity+

212Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

213Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.992857154 ± 0.000003277 Da
เลขมวล213
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.705 ± 0.001 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

213Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

214Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.995201287 ± 0.000001556 Da
เลขมวล214
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
163.47 ± 0.03 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1912
parity+

214Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
214.999418385 ± 0.000002276 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.781 ± 0.005 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1911
parity+

215Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.001913416 ± 0.000001948 Da
เลขมวล216
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
144 ± 0.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1910
parity+

216Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)%

217Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.006316145 ± 0.000007025 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.53 ± 0.05 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

217Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.008971234 ± 0.000002112 Da
เลขมวล218
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.097 ± 0.012 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1904
parity+

218Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.013614 ± 0.000017 Da
เลขมวล219
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 1 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

219Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.016386 ± 0.000019 Da
เลขมวล220
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

220Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

221Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.021228 ± 0.000021 Da
เลขมวล221
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 0.7 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

221Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

222Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.02414 ± 0.000043 Da
เลขมวล222
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 7.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

222Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

223Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.02907 ± 0.00021 Da
เลขมวล223
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

223Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

224Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.03211 ± 0.00021 Da
เลขมวล224
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

224Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

225Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.037123 ± 0.000322 Da
เลขมวล225
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

225Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

226Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.04031 ± 0.00043 Da
เลขมวล226
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

226Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

227Po

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.04539 ± 0.00043 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

227Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Pierre and Marie Curie
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาNamed for Poland, native country of Marie Curie.
pronunciationpeh-LOW-ni-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0000000002 mg/kg
Abundance in Oceans
0.000000000000015 mg/L
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692