พอโลเนียม

พอโลเนียม (Po)

chemical element with symbol Po and atomic number 84
เลขอะตอม84
มวลอะตอม209
เลขมวล186
หมู่16
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน84 p+
นิวตรอน102 n0
อิเล็กตรอน84 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Po (พอโลเนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
190 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
145 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
197 pm
ความหนาแน่น
9.2 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: พอโลเนียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Po (พอโลเนียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
102.9 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 6
แบบจำลองของบอร์: Po (พอโลเนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Po (พอโลเนียม)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Po (พอโลเนียม)
Orbital Diagram of Po (พอโลเนียม)
สถานะออกซิเดชัน-2, 2, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2
Electrophilicity Index
2.0413454866441514 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,235.15 K
จุดหลอมเหลว
527.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.3 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000043 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกลูกบาศก์แบบง่าย (SC)
lattice constant
3.35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotropeAlpha Polonium, Beta Polonium
Neutron cross section
0.5
Neutron Mass Absorption
quantum number3P2
space group221 (Pm-3m)

Isotopes of Polonium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร42
Natural Isotopes0

186Po

เลขมวล186
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
186.004403174 ± 0.000019622 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34 ± 12 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)

187Po

เลขมวล187
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
187.003031482 ± 0.00003503 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.4 ± 0.25 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

188Po

เลขมวล188
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
187.999415586 ± 0.000021438 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
270 ± 30 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

189Po

เลขมวล189
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
188.998473425 ± 0.000023681 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.5 ± 0.5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Po

เลขมวล190
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
189.995101731 ± 0.000014131 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.45 ± 0.05 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

191Po

เลขมวล191
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
190.994558494 ± 0.000007624 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Po

เลขมวล192
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
191.991340274 ± 0.000011416 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.2 ± 0.3 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

193Po

เลขมวล193
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
192.991062421 ± 0.000015599 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
399 ± 34 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-1.3 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Po

เลขมวล194
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
193.988186058 ± 0.00001386 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
392 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Po

เลขมวล195
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
194.988065781 ± 0.000006486 Da
g-factor
-0.4 ± 0.026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.64 ± 0.09 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.9 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196Po

เลขมวล196
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
195.985540722 ± 0.000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.63 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Po

เลขมวล197
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
196.985621939 ± 0.000010585 Da
g-factor
-0.58666666666667 ± 0.046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
53.6 ± 0.9 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.4 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)44%

198Po

เลขมวล198
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
197.983388753 ± 0.000018705 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.76 ± 0.024 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

เลขมวล199
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
198.983640445 ± 0.000005828 Da
g-factor
-0.60666666666667 ± 0.046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.47 ± 0.15 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.27 ± 0.15
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

เลขมวล200
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
199.981812355 ± 0.000008136 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.51 ± 0.08 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

เลขมวล201
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
200.982263799 ± 0.000005305 Da
g-factor
-0.65333333333333 ± 0.046666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.6 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.1 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

เลขมวล202
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
201.980738934 ± 0.000009307 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
44.6 ± 0.4 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

เลขมวล203
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
202.981416072 ± 0.000004981 Da
g-factor
0.296 ± 0.02
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36.7 ± 0.5 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.17 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

เลขมวล204
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
203.980310078 ± 0.000010811 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.519 ± 0.012 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

เลขมวล205
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
204.981190006 ± 0.000010798 Da
g-factor
0.304 ± 0.024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.74 ± 0.08 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

เลขมวล206
เลขนิวตรอน122
น้ำหนักอะตอม
205.980473662 ± 0.000004306 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.8 ± 0.1 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

เลขมวล207
เลขนิวตรอน123
น้ำหนักอะตอม
206.981593334 ± 0.000007148 Da
g-factor
0.316 ± 0.024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.8 ± 0.02 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.28 ± 0.03
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

เลขมวล208
เลขนิวตรอน124
น้ำหนักอะตอม
207.981246035 ± 0.000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.898 ± 0.002 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

เลขมวล209
เลขนิวตรอน125
น้ำหนักอะตอม
208.982430361 ± 0.000001909 Da
g-factor
1.36 ± 0.16
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
124 ± 3 y
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

เลขมวล210
เลขนิวตรอน126
น้ำหนักอะตอม
209.982873686 ± 0.00000123 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
138.376 ± 0.002 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1898
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

211Po

เลขมวล211
เลขนิวตรอน127
น้ำหนักอะตอม
210.986653171 ± 0.000001347 Da
g-factor
-0.26666666666667 ± 0.017777777777778
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
516 ± 3 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
-0.77 ± 0.15
ถูกค้นพบเมื่อ1913
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

212Po

เลขมวล212
เลขนิวตรอน128
น้ำหนักอะตอม
211.988867982 ± 0.000001237 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
294.4 ± 0.8 ns
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1906
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Po

เลขมวล213
เลขนิวตรอน129
น้ำหนักอะตอม
212.992857154 ± 0.000003277 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.705 ± 0.001 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Po

เลขมวล214
เลขนิวตรอน130
น้ำหนักอะตอม
213.995201287 ± 0.000001556 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
163.47 ± 0.03 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1912
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Po

เลขมวล215
เลขนิวตรอน131
น้ำหนักอะตอม
214.999418385 ± 0.000002276 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.781 ± 0.005 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1911
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

เลขมวล216
เลขนิวตรอน132
น้ำหนักอะตอม
216.001913416 ± 0.000001948 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
144 ± 0.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1910
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

217Po

เลขมวล217
เลขนิวตรอน133
น้ำหนักอะตอม
217.006316145 ± 0.000007025 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.53 ± 0.05 s
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

เลขมวล218
เลขนิวตรอน134
น้ำหนักอะตอม
218.008971234 ± 0.000002112 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.097 ± 0.012 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1904
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

เลขมวล219
เลขนิวตรอน135
น้ำหนักอะตอม
219.013614 ± 0.000017 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 1 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

เลขมวล220
เลขนิวตรอน136
น้ำหนักอะตอม
220.016386 ± 0.000019 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

221Po

เลขมวล221
เลขนิวตรอน137
น้ำหนักอะตอม
221.021228 ± 0.000021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 0.7 m
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

222Po

เลขมวล222
เลขนิวตรอน138
น้ำหนักอะตอม
222.02414 ± 0.000043 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.1 ± 7.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

223Po

เลขมวล223
เลขนิวตรอน139
น้ำหนักอะตอม
223.02907 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

224Po

เลขมวล224
เลขนิวตรอน140
น้ำหนักอะตอม
224.03211 ± 0.00021 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

225Po

เลขมวล225
เลขนิวตรอน141
น้ำหนักอะตอม
225.037123 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

226Po

เลขมวล226
เลขนิวตรอน142
น้ำหนักอะตอม
226.04031 ± 0.00043 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

227Po

เลขมวล227
เลขนิวตรอน143
น้ำหนักอะตอม
227.04539 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Pierre and Marie Curie
สถานที่ค้นพบFrance
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาNamed for Poland, native country of Marie Curie.
pronunciationpeh-LOW-ni-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0000000002 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000000000000015 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692

alias

 • Po
 • element 84
 • 84Po

การแปล

 • อังกฤษpolonium
 • ฝรั่งเศสpolonium
 • นอร์เวย์บุคมอลpolonium
 • อิตาลีpolonio
 • สเปนpolonio
 • เยอรมันPolonium
 • นอร์เวย์นีนอสก์polonium
 • ฮังการีpolónium
 • แอฟริกานส์polonium
 • อัมฮาราፖሎኒየም
 • อารากอนPolonio
 • อาหรับبولونيوم
 • อัสตูเรียสPoloniu
 • อาเซอร์ไบจานPolonium
 • เบลารุสпалоній
 • บัลแกเรียполоний
 • บังกลาপোলোনিয়াম
 • บอสเนียpolonij
 • คาตาลันpoloni
 • คอร์ซิกาPoloniu
 • เช็กpolonium
 • ชูวัชПолони
 • เวลส์Poloniwm
 • เดนมาร์กpolonium
 • กรีกπολώνιο
 • เอสเปรันโตpolonio
 • เอสโตเนียpoloonium
 • บาสก์polonio
 • เปอร์เซียپولونیم
 • ฟินแลนด์polonium
 • ฟรูลีPoloni
 • ไอริชPolóiniam
 • กาลิเซียpolonio
 • มานซ์Polonium
 • จีนแคะpolonium
 • ฮิบรูפולוניום
 • ฮินดีฟิจิPolonium
 • โครเอเชียPolonij
 • เฮติครีโอลPolonyòm
 • อาร์เมเนียպոլոնիում
 • อินเตอร์ลิงกัวPolonium
 • อินโดนีเซียpolonium
 • อีโดPolonio
 • ไอซ์แลนด์pólon
 • ญี่ปุ่นポロニウム
 • โลชบันjicmrpoloni
 • จอร์เจียპოლონიუმი
 • คาซัคПолоний
 • กันนาดาಪೊಲೊನಿಯಮ್
 • เกาหลี폴로늄
 • เคิร์ดPolonyûm
 • โกมิПолоний
 • ละตินpolonium
 • ลักเซมเบิร์กPolonium
 • ลิกูเรียPolonnio
 • ลิทัวเนียPolonis
 • ลัตเวียpolonijs
 • มาลายาลัมപൊളോണിയം
 • มองโกเลียполони
 • มราฐีपोलोनियम
 • มารีตะวันตกПолоний
 • มาเลย์Polonium
 • พม่าပိုလိုနီယမ်
 • เยอรมันต่ำPolonium
 • ดัตช์polonium
 • อ็อกซิตันPolòni
 • โปแลนด์polon
 • ลาฮ์นดาپولونیم
 • พัชโตپولونيم
 • โปรตุเกสpolónio
 • เคชวาPolonyu
 • โรมาเนียpoloniu
 • รัสเซียполоний
 • ซิซิลีpuloniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียPolonijum
 • สโลวักpolónium
 • สโลวีเนียPolonij
 • แอลเบเนียPoloniumi
 • เซอร์เบียполонијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Polonium
 • สวีเดนpolonium
 • สวาฮีลีPoloni
 • ทมิฬபொலோனியம்
 • ตากาล็อกPolonyo
 • ตุรกีpolonyum
 • อุยกูร์پولونىي
 • ยูเครนполоній
 • อูรดูپولونیئم
 • เวปส์Polonii
 • เวียดนามpoloni
 • วาเรย์Polonyo
 • คัลมืยค์Полон
 • ยิดดิชפאלאניום
 • โยรูบาPolonium
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)Polonium
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)polonium
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • เบรตันPoloniom
 • เซบูPolonyo
 • มาซิโดเนียполониум
 • เคิร์ดตอนกลางپۆلۆنیۆم
 • คุชราตપોલોનીયમ
 • โอดิยาପୋଲୋନିଅମ
 • ปัญจาบਪੋਲੋਨੀਅਮ
 • ตาตาร์Полоний
 • พีดมอนต์Polòni
 • สกอตส์polonium
 • กวางตุ้ง
 • โซมาลีBoloniyaam
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)палён
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • อาโรมาเนียPoloniu
 • อุซเบกPoloniy
 • คีร์กีซПолоний
 • ลิมเบิร์กPolonium
 • แฟโรPolonium
 • สันสกฤตपोलोनियम
 • มอลตาpolonju
 • เนปาลपोलोनियम
 • เนวาร์पोलोनियम
 • เกลิกสกอตPolonium
 • ฮินดีपोलोनियम
 • ลอมบาร์ดPolonio
 • โภชปุรีपोलोनियम
 • บาลีपोलोनियम
 • โปรตุเกส (บราซิล)polônio
 • เตลูกูపొలోనియం
 • cdoPolonium
 • จีนมินหนานPolonium
 • ทิเบตབོ་ལོ་ནིམ།
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาpolonio
 • kbpPɔlɔnɩyɔm
 • จีนคลาสสิก
 • ฟริเซียนเหนือPoloonium
 • oloPolonii
 • โวลาพึคpolonin
 • สิงหลපොලෝනියම්
 • ทาจิกПолоний
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาPolòniu
 • บัชคีร์Полоний
 • อาหรับโมร็อกโกپولونيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์بولونيوم
 • บิกอลPolonyo (elemento)
 • มณีปุระꯄꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯝ
 • คอร์นิชPoloniom
 • บาหลีPolonium