Plutonium

Plutonium (Pu)

radioaktivní chemický prvek s atomovým číslem 94
Atomové číslo94
Atomová hmotnost244
Nukleonové číslo221
Skupina
Perioda7
Blokf
proton94 p+
neutron127 n0
elektron94 e-
Animated Bohrův model atomu of Pu (Plutonium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
175 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
172 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Van der Waalsův poloměr
243 pm
hustota
19,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Plutonium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Pu (Plutonium)
měrné skupenské teplo varu
343,5 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
2,8 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
345 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Bohrův model atomu: Pu (Plutonium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Pu (Plutonium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f6 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Pu (Plutonium)
Orbital Diagram of Pu (Plutonium)
Oxidační číslo2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
elektronegativita
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 501,15 K
Teplota tání
913,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white, tarnishing to dark gray in air
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
0,67 MS/m
rezistivita
0,0000015 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000317 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000007735 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0006282
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaMonoklinická (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
43 GPa
modul pružnosti v tahu
96 GPa
Poissonova konstanta
0,21
rychlost zvuku
2 260 m/s
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
1,7
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo7F0
space group11 (P121/m1)

Izotopy plutonia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy27
Natural Isotopes0

221Pu

Nukleonové číslo221
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
221,038572 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

222Pu

Nukleonové číslo222
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
222,037638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

223Pu

Nukleonové číslo223
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
223,038777 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

224Pu

Nukleonové číslo224
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
224,037875 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Pu

Nukleonové číslo225
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
225,03897 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Pu

Nukleonové číslo226
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
226,03825 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Pu

Nukleonové číslo227
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
227,039474 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

228Pu

Nukleonové číslo228
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
228,038763325 ± 0,000025069 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,1 ± 1,3 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

229Pu

Nukleonové číslo229
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
229,040145099 ± 0,000065092 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
91 ± 26 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

Nukleonové číslo230
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
230,039648313 ± 0,000015514 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
105 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

231Pu

Nukleonové číslo231
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
231,041125946 ± 0,000023683 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,6 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)13%

232Pu

Nukleonové číslo232
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
232,041182133 ± 0,000018126 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,7 ± 0,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)
α (α emission)20%

233Pu

Nukleonové číslo233
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
233,042997411 ± 0,000058162 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,9 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

Nukleonové číslo234
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
234,043317489 ± 0,000007298 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,8 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

Nukleonové číslo235
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
235,045284609 ± 0,00002203 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,3 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1957
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

Nukleonové číslo236
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
236,046056661 ± 0,000001942 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,858 ± 0,008 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)

237Pu

Nukleonové číslo237
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
237,048407888 ± 0,000001821 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
45,64 ± 0,04 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

Nukleonové číslo238
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
238,049558175 ± 0,000001221 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
87,7 ± 0,1 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

Nukleonové číslo239
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
239,052161596 ± 0,000001194 Da
g-factor
0,404 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,11 ± 0,03 ky
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1946
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

Nukleonové číslo240
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
240,05381174 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,561 ± 0,007 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

Nukleonové číslo241
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
241,056849651 ± 0,000001186 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,0056
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,329 ± 0,029 y
spin5/2
nuclear quadrupole moment
6
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

Nukleonové číslo242
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
242,058740979 ± 0,000001336 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
375 ± 2 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

Nukleonové číslo243
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
243,062002068 ± 0,000002728 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,9553 ± 0,0025 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

244Pu

Nukleonové číslo244
neutronové číslo150
relativní atomová hmotnost
244,064204401 ± 0,000002518 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
81,3 ± 0,3 My
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

Nukleonové číslo245
neutronové číslo151
relativní atomová hmotnost
245,067824554 ± 0,000014621 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,5 ± 0,1 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

246Pu

Nukleonové číslo246
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
246,070204172 ± 0,000016087 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,84 ± 0,02 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

247Pu

Nukleonové číslo247
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
247,0743 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,27 ± 0,23 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
Plutonium ring

dějiny

objevitel nebo vynálezceG.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
místo objevu/vynálezuUnited States
datum objevu1940
etymologieNamed for the planet Pluto.
výslovnostploo-TOE-ni-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants