Πλουτωνιο

Πλουτωνιο (Pu)

χημικό στοιχείο
Ατομικός Αριθμός94
Ατομικό βάρος244
Μαζικός αριθμός221
Ομάδα
Περίοδος7
Τομέαςf
πρωτόνιο94 p+
νετρόνιο127 n0
ηλεκτρόνιο94 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Pu (Πλουτωνιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
175 pm
molar volume
covalent radius
172 pm
Metallic Radius
ionic radius
100 pm
Crystal Radius
114 pm
Van der Waals radius
243 pm
πυκνότητα
19,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Πλουτωνιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Pu (Πλουτωνιο)
ενθαλπία εξάτμισης
343,5 kJ/mol
enthalpy of fusion
2,8 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
345 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 24, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Pu (Πλουτωνιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Pu (Πλουτωνιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f6 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f6 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Pu (Πλουτωνιο)
Orbital Diagram of Pu (Πλουτωνιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ηλεκτραρνητικότητα
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
3.501,15 K
Σημείο τήξης
913,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery white, tarnishing to dark gray in air
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,67 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,0000015 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,0000000317 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000007735 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,0006282
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Monoclinic (MCL)
lattice constant
Lattice Anglesπ/2, 1.776571, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
43 GPa
Young's modulus
96 GPa
Poisson's ratio
0,21
ταχύτητα του ήχου
2.260 m/s
classification
ΚατηγορίαΑκτινίδες, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number38
Mendeleev Number24
Pettifor Number43
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
132 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
1,7
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός7F0
space group11 (P121/m1)

Isotopes of Plutonium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes27
Natural Isotopes0

221Pu

Μαζικός αριθμός221
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
221,038572 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

222Pu

Μαζικός αριθμός222
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
222,037638 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

223Pu

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
223,038777 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

224Pu

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
224,037875 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

225Pu

Μαζικός αριθμός225
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
225,03897 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

226Pu

Μαζικός αριθμός226
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
226,03825 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

227Pu

Μαζικός αριθμός227
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
227,039474 ± 0,000107 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)

228Pu

Μαζικός αριθμός228
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
228,038763325 ± 0,000025069 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,1 ± 1,3 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

229Pu

Μαζικός αριθμός229
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
229,040145099 ± 0,000065092 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
91 ± 26 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)50%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)50%
SF (spontaneous fission)7%

230Pu

Μαζικός αριθμός230
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
230,039648313 ± 0,000015514 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
105 ± 10 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

231Pu

Μαζικός αριθμός231
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
231,041125946 ± 0,000023683 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,6 ± 0,5 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)13%

232Pu

Μαζικός αριθμός232
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
232,041182133 ± 0,000018126 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,7 ± 0,5 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)
α (α emission)20%

233Pu

Μαζικός αριθμός233
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
233,042997411 ± 0,000058162 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,9 ± 0,4 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.12%

234Pu

Μαζικός αριθμός234
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
234,043317489 ± 0,000007298 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,8 ± 0,1 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)94%
α (α emission)6%

235Pu

Μαζικός αριθμός235
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
235,045284609 ± 0,00002203 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,3 ± 0,5 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1957
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9972%
α (α emission)0.0028%

236Pu

Μαζικός αριθμός236
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
236,046056661 ± 0,000001942 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,858 ± 0,008 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
28Mg2%
+ (double β+ decay)

237Pu

Μαζικός αριθμός237
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
237,048407888 ± 0,000001821 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
45,64 ± 0,04 d
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)99.9958%
α (α emission)0.0042%

238Pu

Μαζικός αριθμός238
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
238,049558175 ± 0,000001221 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
87,7 ± 0,1 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.9%
32Si1.4%
30Mg6%

239Pu

Μαζικός αριθμός239
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
239,052161596 ± 0,000001194 Da
g-factor
0,404 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24,11 ± 0,03 ky
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1946
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)3.1%

240Pu

Μαζικός αριθμός240
αριθμός νετρονίων146
σχετική ατομική μάζα
240,05381174 ± 0,000001186 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
6,561 ± 0,007 ky
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.796%
34Si1.3%

241Pu

Μαζικός αριθμός241
αριθμός νετρονίων147
σχετική ατομική μάζα
241,056849651 ± 0,000001186 Da
g-factor
-0,2712 ± 0,0056
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,329 ± 0,029 y
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
6
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)0.00245%
SF (spontaneous fission)2.4%

242Pu

Μαζικός αριθμός242
αριθμός νετρονίων148
σχετική ατομική μάζα
242,058740979 ± 0,000001336 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
375 ± 2 ky
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)5.51%

243Pu

Μαζικός αριθμός243
αριθμός νετρονίων149
σχετική ατομική μάζα
243,062002068 ± 0,000002728 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,9553 ± 0,0025 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

244Pu

Μαζικός αριθμός244
αριθμός νετρονίων150
σχετική ατομική μάζα
244,064204401 ± 0,000002518 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
81,3 ± 0,3 My
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)99.877%
SF (spontaneous fission)0.123%
(double β decay)7.3%

245Pu

Μαζικός αριθμός245
αριθμός νετρονίων151
σχετική ατομική μάζα
245,067824554 ± 0,000014621 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,5 ± 0,1 h
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

246Pu

Μαζικός αριθμός246
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
246,070204172 ± 0,000016087 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,84 ± 0,02 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

247Pu

Μαζικός αριθμός247
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
247,0743 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,27 ± 0,23 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
Plutonium ring

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόG.T.Seaborg, J.W.Kennedy, E.M.McMillan, A.C.Wohl
μέρος ανακάλυψηςUnited States
ημερομηνία ανακάλυψης1940
ΕτυμολογίαNamed for the planet Pluto.
pronunciationploo-TOE-ni-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants