Radyum

Radyum (Ra)

chemical element with the atomic number of 88
Atom numarası88
Atom ağırlığı226
Kütle numarası201
Grup2
Periyot7
Bloks
proton88 p+
nötron113 n0
elektron88 e-
Animated Bohr modeli of Ra (Radyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
215 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
201 pm
Metallic Radius
ionic radius
148 pm
Crystal Radius
162 pm
Van der Waals radius
283 pm
yoğunluk
Atomic Radii Of The Elements: Radyum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
5,278424 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Ra (Radyum)
Buharlaşma ısısı
113 kJ/mol
enthalpy of fusion
9,6 kJ/mol
standard enthalpy of formation
159 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Bohr modeli: Ra (Radyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Ra (Radyum)
electron configuration[Rn] 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2
Enhanced Bohr modeli of Ra (Radyum)
Orbital Diagram of Ra (Radyum)
Yükseltgenme seviyesi2
Elektronegatiflik
0.9
Electrophilicity Index
0,6982685447294388 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
Ergime noktası
969,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery white metallic
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
1 MS/m
Özdirenç
0,000001 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli kübik ()
Kafes sabiti
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAlkali toprak metalleri, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number13
Mendeleev Number10
Pettifor Number13
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
246 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
13
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu229 (Im_3m)

Radyum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar35
Natural Isotopes0

201Ra

Kütle numarası201
nötron numarası113
Bağıl atom kütlesi
201,012814699 ± 0,000021794 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2005
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

202Ra

Kütle numarası202
nötron numarası114
Bağıl atom kütlesi
202,009742305 ± 0,000016122 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,1 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2005
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

203Ra

Kütle numarası203
nötron numarası115
Bağıl atom kütlesi
203,009233907 ± 0,0000104 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
36 ± 13 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1996
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

204Ra

Kütle numarası204
nötron numarası116
Bağıl atom kütlesi
204,006506855 ± 0,00000958 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
60 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Ra

Kütle numarası205
nötron numarası117
Bağıl atom kütlesi
205,006230692 ± 0,000024446 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
220 ± 50 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1987
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

206Ra

Kütle numarası206
nötron numarası118
Bağıl atom kütlesi
206,003827842 ± 0,000019332 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
240 ± 20 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

207Ra

Kütle numarası207
nötron numarası119
Bağıl atom kütlesi
207,00377242 ± 0,000062572 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,38 ± 0,18 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)86%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

208Ra

Kütle numarası208
nötron numarası120
Bağıl atom kütlesi
208,001855012 ± 0,000009686 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,11 ± 0,045 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

209Ra

Kütle numarası209
nötron numarası121
Bağıl atom kütlesi
209,001994902 ± 0,000006169 Da
g-factor
0,3444 ± 0,0052
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,71 ± 0,08 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,39 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Ra

Kütle numarası210
nötron numarası122
Bağıl atom kütlesi
210,000475406 ± 0,000009868 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Ra

Kütle numarası211
nötron numarası123
Bağıl atom kütlesi
211,000893049 ± 0,000005331 Da
g-factor
0,3496 ± 0,0016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
12,6 ± 1,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,46 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Ra

Kütle numarası212
nötron numarası124
Bağıl atom kütlesi
211,999786619 ± 0,000011007 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
13 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Ra

Kütle numarası213
nötron numarası125
Bağıl atom kütlesi
213,000370971 ± 0,00001054 Da
g-factor
1,22 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,73 ± 0,05 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)87%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)13%

214Ra

Kütle numarası214
nötron numarası126
Bağıl atom kütlesi
214,00009956 ± 0,000005636 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,437 ± 0,016 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)99.941%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.059%

215Ra

Kütle numarası215
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
215,002718208 ± 0,00000773 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,669 ± 0,009 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

216Ra

Kütle numarası216
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
216,003533534 ± 0,000008592 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
172 ± 7 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)1%

217Ra

Kütle numarası217
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
217,006322676 ± 0,000007564 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,95 ± 0,12 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

218Ra

Kütle numarası218
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
218,007134297 ± 0,000010528 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,91 ± 0,14 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

219Ra

Kütle numarası219
nötron numarası131
Bağıl atom kütlesi
219,010084715 ± 0,000007315 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

220Ra

Kütle numarası220
nötron numarası132
Bağıl atom kütlesi
220,011027542 ± 0,000008153 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,1 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

221Ra

Kütle numarası221
nötron numarası133
Bağıl atom kütlesi
221,013917293 ± 0,00000497 Da
g-factor
-0,0716 ± 0,00068
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,92 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
14C1.2%

222Ra

Kütle numarası222
nötron numarası134
Bağıl atom kütlesi
222,015373371 ± 0,000004781 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33,6 ± 0,4 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
14C3%

223Ra

Kütle numarası223
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
223,018500648 ± 0,000002243 Da
g-factor
0,17946666666667 ± 0,00053333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,4352 ± 0,001 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,22 ± 0,03
keşif veya buluş tarihi1905
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
14C8.9%

224Ra

Kütle numarası224
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
224,020210361 ± 0,000001944 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,6316 ± 0,0014 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1902
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
14C4%

225Ra

Kütle numarası225
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
225,023610502 ± 0,000002786 Da
g-factor
-1,46 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,82 ± 0,19 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

226Ra

Kütle numarası226
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
226,025408186 ± 0,000002068 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,6 ± 0,007 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1898
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
14C2.6%
(double β decay)

227Ra

Kütle numarası227
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
227,029176205 ± 0,000002089 Da
g-factor
-0,26733333333333 ± 0,00073333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
42,2 ± 0,5 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,53 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1953
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

228Ra

Kütle numarası228
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
228,031068574 ± 0,000002141 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,75 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1907
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

229Ra

Kütle numarası229
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
229,034956703 ± 0,000016576 Da
g-factor
0,19968 ± 0,00056
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
2,99 ± 0,12
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

230Ra

Kütle numarası230
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
230,037054776 ± 0,000011053 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
93 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

231Ra

Kütle numarası231
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
231,041027085 ± 0,000012206 Da
g-factor
-0,14216 ± 0,00044
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
104 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

232Ra

Kütle numarası232
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
232,043475267 ± 0,000009823 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4 ± 0,3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

233Ra

Kütle numarası233
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
233,04759457 ± 0,000009235 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30 ± 5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

234Ra

Kütle numarası234
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
234,0503821 ± 0,000009 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30 ± 10 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β SF (β-delayed fission)

235Ra

Kütle numarası235
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
235,05489 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
Radium226

tarih

kâşifi ya da mucidiPierre and Marie Curie
keşif yeriFrance
keşif veya buluş tarihi1898
köken bilimiLatin: radius (ray).
telaffuzuRAY-di-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,0000009 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,000000000089 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,0000000000001 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
doğadaki bolluk (Güneş)
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants