Рубидијум

Рубидијум (Rb)

chemical element with symbol Rb and atomic number 37
Атомски број37
Атомска маса85.4678
Масени број85
Група1
Периода5
Блокs
протон37 p+
неутрон48 n0
електрон37 e-
Animated Боров модел атома of Rb (Рубидијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
235 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
210 pm
Metallic Radius
216 pm
ionic radius
152 pm
Crystal Radius
166 pm
Ван дер Валсов радијус
303 pm
густина
1,53 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Рубидијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
0,48592 eV/particle
енергија јонизације
4,177128 eV/particle
енергија јонизације of Rb (Рубидијум)
Топлота испаравања
75,8 kJ/mol
топлота топљења
2,2 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
80,9 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 8, 1
Боров модел атома: Rb (Рубидијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Rb (Рубидијум)
електронска конфигурација[Kr] 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1
Enhanced Боров модел атома of Rb (Рубидијум)
Orbital Diagram of Rb (Рубидијум)
оксидациони број-1, 1
електронегативност
0.82
Electrophilicity Index
0,7363448717297969 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
961,15 K
Температура топљења
312,45 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2.093,15 K
тројна тачка
312,41 K
appearance
боја
Сребрена
appearancegrey white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
58,2 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
31,06 J/(mol K)
Специфична топлота
0,363 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
8,3 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000012 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000026 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000222 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00000398
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
5,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
0,3 MPa
модул стишљивости
2,5 GPa
shear modulus
Јангов модул
2,4 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
1.300 m/s
класификација
КатегоријаАлкални метали, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number9
Mendeleev Number4
Pettifor Number9
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
319,8 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
4.769 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
0,38
Neutron Mass Absorption
0,0003
квантни број2S1/2
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Rubidium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи33
Natural Isotopes2
Isotopic Composition8572.17%8572.17%8727.83%8727.83%

71Rb

Масени број71
неутронски број34
атомска тежина
70,965335 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

72Rb

Масени број72
неутронски број35
атомска тежина
71,958851 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
103 ± 22 ns
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића2017
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

73Rb

Масени број73
неутронски број36
атомска тежина
72,950604506 ± 0,000043794 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1996
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
p (proton emission)100%

74Rb

Масени број74
неутронски број37
атомска тежина
73,944265867 ± 0,000003249 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,78 ± 0,03 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Rb

Масени број75
неутронски број38
атомска тежина
74,9385732 ± 0,000001266 Da
g-factor
0,386 ± 0,00066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19 ± 1,2 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,04
датум открића1975
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Rb

Масени број76
неутронски број39
атомска тежина
75,935073031 ± 0,000001006 Da
g-factor
-0,372552 ± 0,000011
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,5 ± 0,6 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,09
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)3.8%

77Rb

Масени број77
неутронски број40
атомска тежина
76,930401599 ± 0,0000014 Da
g-factor
0,43622666666667 ± 0,000013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,78 ± 0,04 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,17
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Rb

Масени број78
неутронски број41
атомска тежина
77,928141866 ± 0,000003475 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,66 ± 0,03 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Rb

Масени број79
неутронски број42
атомска тежина
78,923990095 ± 0,000002085 Da
g-factor
1,34292 ± 0,00048
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,9 ± 0,5 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,12 ± 0,04
датум открића1957
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Rb

Масени број80
неутронски број43
атомска тежина
79,922516442 ± 0,000002 Da
g-factor
-0,0833 ± 0,0007
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,4 ± 0,7 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,08
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Rb

Масени број81
неутронски број44
атомска тежина
80,9189939 ± 0,000005265 Da
g-factor
1,3727333333333 ± 0,00093333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,572 ± 0,004 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,1
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Rb

Масени број82
неутронски број45
атомска тежина
81,918209023 ± 0,00000323 Da
g-factor
0,554403 ± 0,000016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,2575 ± 0,0002 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,1
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Rb

Масени број83
неутронски број46
атомска тежина
82,915114181 ± 0,0000025 Da
g-factor
0,56984 ± 0,00032
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
86,2 ± 0,1 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,05
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

84Rb

Масени број84
неутронски број47
атомска тежина
83,914375223 ± 0,000002355 Da
g-factor
-0,6625 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,82 ± 0,07 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,04
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
β (β decay)3.9%

85Rb

Масени број85
неутронски број48
атомска тежина
84,91178973604 ± 0,00000000537 Da
g-factor
0,541224 ± 0,000016
присутност у природи
72,17 ± 0,02
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,276 ± 0,001
датум открића1921
parity-

86Rb

Масени број86
неутронски број49
атомска тежина
85,911167443 ± 0,000000214 Da
g-factor
-0,8487 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,645 ± 0,008 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,06
датум открића1941
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0052%

87Rb

Масени број87
неутронски број50
атомска тежина
86,909180529 ± 0,000000006 Da
g-factor
1,8341933333333 ± 0,000053333333333333
присутност у природи
27,83 ± 0,02
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49,7 ± 0,3 Gy
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,1335 ± 0,0005
датум открића1921
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

88Rb

Масени број88
неутронски број51
атомска тежина
87,91131559 ± 0,00000017 Da
g-factor
0,253755 ± 0,00001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,78 ± 0,03 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
-0,01 ± 0,11
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

89Rb

Масени број89
неутронски број52
атомска тежина
88,912278136 ± 0,000005825 Da
g-factor
1,5887333333333 ± 0,00046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,32 ± 0,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

90Rb

Масени број90
неутронски број53
атомска тежина
89,914797557 ± 0,000006926 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
158 ± 5 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

91Rb

Масени број91
неутронски број54
атомска тежина
90,916537261 ± 0,000008375 Da
g-factor
1,4540666666667 ± 0,001
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
58,2 ± 0,3 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,05
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

92Rb

Масени број92
неутронски број55
атомска тежина
91,919728477 ± 0,000006573 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,48 ± 0,03 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0107%

93Rb

Масени број93
неутронски број56
атомска тежина
92,922039334 ± 0,000008406 Da
g-factor
0,56368 ± 0,00064
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,84 ± 0,02 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,06
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.39%

94Rb

Масени број94
неутронски број57
атомска тежина
93,926394819 ± 0,000002177 Da
g-factor
0,49936666666667 ± 0,0006
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,702 ± 0,005 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,07
датум открића1961
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.3%

95Rb

Масени број95
неутронски број58
атомска тежина
94,929263849 ± 0,000021733 Da
g-factor
0,5332 ± 0,0012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
377,7 ± 0,8 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,09
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.7%

96Rb

Масени број96
неутронски број59
атомска тежина
95,934133398 ± 0,000003599 Da
g-factor
0,73275 ± 0,00085
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
201,5 ± 0,9 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,3 ± 0,09
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%
2n (2-neutron emission)

97Rb

Масени број97
неутронски број60
атомска тежина
96,937177117 ± 0,000002052 Da
g-factor
1,2266666666667 ± 0,0013333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
169,1 ± 0,6 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,7
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.5%
2n (2-neutron emission)

98Rb

Масени број98
неутронски број61
атомска тежина
97,941632317 ± 0,000017265 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
115 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.3%
2n (2-neutron emission)0.054%

99Rb

Масени број99
неутронски број62
атомска тежина
98,94511919 ± 0,000004327 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ± 4 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.3%
2n (2-neutron emission)

100Rb

Масени број100
неутронски број63
атомска тежина
99,950331532 ± 0,000014089 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
51,3 ± 1,6 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1978
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.6%
2n (2-neutron emission)0.15%

101Rb

Масени број101
неутронски број64
атомска тежина
100,954302 ± 0,000022 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31,8 ± 3,3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

102Rb

Масени број102
неутронски број65
атомска тежина
101,960008 ± 0,000089 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
37 ± 4 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)

103Rb

Масени број103
неутронски број66
атомска тежина
102,964401 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26 ± 11 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Rb

Масени број104
неутронски број67
атомска тежина
103,970531 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
RbMetal.JPG

историја

откриоR. Bunsen, G. Kirchoff
место открићаGermany
датум открића1861
етимологијаLatin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
изговорroo-BID-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,12 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00046 %
присутност у природи (метеороид)
0,00032 %
присутност у природи (Сунце)
0,000003 %
Заступљеност у Космосу
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155