Rubiđi

Rubiđi (Rb)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 37, một kim loại phản ứng bạc mềm hiếm của nhóm kim loại kiềm.
Số nguyên tử37
Nguyên tử khối85.4678
số khối85
Nhóm1
Chu kỳ5
Phân lớps
Prô ton37 p+
Nơ tron48 n0
Electrons37 e-
Animated Mô hình Bohr of Rb (Rubiđi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
235 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
210 pm
Metallic Radius
216 pm
ionic radius
152 pm
Crystal Radius
166 pm
Bán kính van der Waals
303 pm
mật độ
1,53 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
0,48592 eV/particle
ionization energy
4,177128 eV/particle
ionization energy of Rb (Rubiđi)
Nhiệt bay hơi
75,8 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
2,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
80,9 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 8, 1
Mô hình Bohr: Rb (Rubiđi)
Electron hóa trị1
Cấu trúc Lewis: Rb (Rubiđi)
Cấu hình electron[Kr] 5s1
Enhanced Mô hình Bohr of Rb (Rubiđi)
Orbital Diagram of Rb (Rubiđi)
trạng thái oxy hóa-1, 1
độ âm điện
0.82
Electrophilicity
0,7363448717297969 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
961,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
312,45 K
critical pressure
16 MPa
critical temperature
2.093,15 K
điểm ba trạng thái
312,41 K
Visual
màu sắc
Bạc
appearancegrey white
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
58,2 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
31,06 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,363 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
8,3 MS/m
điện trở suất
0,00000012 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000026 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000000222 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,00000398
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
5,59 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
0,3 MPa
Mô đun khối
2,5 GPa
Modul ngang
mô đun Young
2,4 GPa
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
1.300 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm, Alkali metals
CAS GroupIA
IUPAC GroupIA
Glawe Number9
Mendeleev Number4
Pettifor Number9
Geochemical Classalkali metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
319,8 ± 0,3 a₀
C6 Dispersion Coefficient
4.769 a₀
Allotropes
Neutron cross section
0,38
Neutron Mass Absorption
0,0003
Số lượng tử2S1/2
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Rubiđi

Các đồng vị bền2
Các đồng vị không bền32
Radioactive Isotopes32

71Rb

natural abundance
relative atomic mass
70,965335 ± 0,000429 Da
số khối71
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity-

71Rb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

72Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,958851 ± 0,000537 Da
số khối72
g-factor
chu kỳ bán rã
103 ± 22 ns
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2017
parity+

72Rb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

73Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,950604506 ± 0,000043794 Da
số khối73
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1996
parity-

73Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
p (proton emission)100%

74Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,944265867 ± 0,000003249 Da
số khối74
g-factor
0
chu kỳ bán rã
64,78 ± 0,03 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

74Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

75Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,9385732 ± 0,000001266 Da
số khối75
g-factor
0,386 ± 0,00066666666666667
chu kỳ bán rã
19 ± 1,2 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,81 ± 0,04
ngày khám phá1975
parity-

75Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

76Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,935073031 ± 0,000001006 Da
số khối76
g-factor
-0,372552 ± 0,000011
chu kỳ bán rã
36,5 ± 0,6 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,41 ± 0,09
ngày khám phá1969
parity-

76Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+α (β+-delayed α emission)3.8%

77Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,930401599 ± 0,0000014 Da
số khối77
g-factor
0,43622666666667 ± 0,000013333333333333
chu kỳ bán rã
3,78 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,17
ngày khám phá1972
parity-

77Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

78Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,928141866 ± 0,000003475 Da
số khối78
g-factor
0
chu kỳ bán rã
17,66 ± 0,03 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity+

78Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,923990095 ± 0,000002085 Da
số khối79
g-factor
1,34292 ± 0,00048
chu kỳ bán rã
22,9 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,12 ± 0,04
ngày khám phá1957
parity+

79Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,922516442 ± 0,000002 Da
số khối80
g-factor
-0,0833 ± 0,0007
chu kỳ bán rã
33,4 ± 0,7 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,42 ± 0,08
ngày khám phá1961
parity+

80Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,9189939 ± 0,000005265 Da
số khối81
g-factor
1,3727333333333 ± 0,00093333333333333
chu kỳ bán rã
4,572 ± 0,004 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,48 ± 0,1
ngày khám phá1949
parity-

81Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,918209023 ± 0,00000323 Da
số khối82
g-factor
0,554403 ± 0,000016
chu kỳ bán rã
1,2575 ± 0,0002 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,1
ngày khám phá1949
parity+

82Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

83Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,915114181 ± 0,0000025 Da
số khối83
g-factor
0,56984 ± 0,00032
chu kỳ bán rã
86,2 ± 0,1 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,05
ngày khám phá1950
parity-

83Rb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

84Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,914375223 ± 0,000002355 Da
số khối84
g-factor
-0,6625 ± 0,001
chu kỳ bán rã
32,82 ± 0,07 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,04
ngày khám phá1947
parity-

84Rb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)96.1%
β (β decay)3.9%

85Rb

natural abundance
72,17 ± 0,02
relative atomic mass
84,91178973604 ± 0,00000000537 Da
số khối85
g-factor
0,541224 ± 0,000016
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,276 ± 0,001
ngày khám phá1921
parity-

86Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,911167443 ± 0,000000214 Da
số khối86
g-factor
-0,8487 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
18,645 ± 0,008 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,23 ± 0,06
ngày khám phá1941
parity-

86Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0052%

87Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
27,83 ± 0,02
relative atomic mass
86,909180529 ± 0,000000006 Da
số khối87
g-factor
1,8341933333333 ± 0,000053333333333333
chu kỳ bán rã
49,7 ± 0,3 Gy
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,1335 ± 0,0005
ngày khám phá1921
parity-

87Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

88Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,91131559 ± 0,00000017 Da
số khối88
g-factor
0,253755 ± 0,00001
chu kỳ bán rã
17,78 ± 0,03 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,01 ± 0,11
ngày khám phá1939
parity-

88Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

89Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,912278136 ± 0,000005825 Da
số khối89
g-factor
1,5887333333333 ± 0,00046666666666667
chu kỳ bán rã
15,32 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,03
ngày khám phá1940
parity-

89Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

90Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,914797557 ± 0,000006926 Da
số khối90
g-factor
0
chu kỳ bán rã
158 ± 5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity-

90Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

91Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,916537261 ± 0,000008375 Da
số khối91
g-factor
1,4540666666667 ± 0,001
chu kỳ bán rã
58,2 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,19 ± 0,05
ngày khám phá1951
parity-

91Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

92Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,919728477 ± 0,000006573 Da
số khối92
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,48 ± 0,03 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity-

92Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0107%

93Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,922039334 ± 0,000008406 Da
số khối93
g-factor
0,56368 ± 0,00064
chu kỳ bán rã
5,84 ± 0,02 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,21 ± 0,06
ngày khám phá1960
parity-

93Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.39%

94Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,926394819 ± 0,000002177 Da
số khối94
g-factor
0,49936666666667 ± 0,0006
chu kỳ bán rã
2,702 ± 0,005 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,07
ngày khám phá1961
parity-

94Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)10.3%

95Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,929263849 ± 0,000021733 Da
số khối95
g-factor
0,5332 ± 0,0012
chu kỳ bán rã
377,7 ± 0,8 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,26 ± 0,09
ngày khám phá1967
parity-

95Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)8.7%

96Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,934133398 ± 0,000003599 Da
số khối96
g-factor
0,73275 ± 0,00085
chu kỳ bán rã
201,5 ± 0,9 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,3 ± 0,09
ngày khám phá1967
parity-

96Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)13.7%
2n (2-neutron emission)%

97Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,937177117 ± 0,000002052 Da
số khối97
g-factor
1,2266666666667 ± 0,0013333333333333
chu kỳ bán rã
169,1 ± 0,6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,7
ngày khám phá1969
parity+

97Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)25.5%
2n (2-neutron emission)%

98Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,941632317 ± 0,000017265 Da
số khối98
g-factor
0
chu kỳ bán rã
115 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity-

98Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)14.3%
2n (2-neutron emission)0.054%

99Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,94511919 ± 0,000004327 Da
số khối99
g-factor
chu kỳ bán rã
54 ± 4 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity+

99Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17.3%
2n (2-neutron emission)%

100Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,950331532 ± 0,000014089 Da
số khối100
g-factor
chu kỳ bán rã
51,3 ± 1,6 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1978
parity-

100Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.6%
2n (2-neutron emission)0.15%

101Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,954302 ± 0,000022 Da
số khối101
g-factor
chu kỳ bán rã
31,8 ± 3,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity+

101Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)%

102Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,960008 ± 0,000089 Da
số khối102
g-factor
chu kỳ bán rã
37 ± 4 ms
Spin4
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity+

102Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)65%
2n (2-neutron emission)%

103Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,964401 ± 0,000429 Da
số khối103
g-factor
chu kỳ bán rã
26 ± 11 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

103Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

104Rb

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,970531 ± 0,000537 Da
số khối104
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2018
parity

104Rb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
RbMetal.JPG

lịch sử

được phát hiện bởiR. Bunsen, G. Kirchoff
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1861
từ nguyên họcLatin: rubidus (deep red); the color its salts impart to flames.
cách phát âmroo-BID-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,12 mg/L
Abundance in Human Body
0,00046 %
Abundance in Meteor
0,00032 %
Abundance in Sun
0,000003 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000001 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7922
2p3.9612
2s9.8432
3d15.3208
3p15.6967
3s15.1573
4p26.1192
4s24.612
5s32.0155