Roentgenium

Roentgenium (Rg)

chemický prvek
Atomové číslo111
Atomová hmotnost281
Nukleonové číslo272
Skupina11
Perioda7
Blokd
proton111 p+
neutron161 n0
elektron111 e-
Animated Bohrův model atomu of Rg (Roentgenium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
121 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
28,7 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Bohrův model atomu: Rg (Roentgenium)
Valenční elektron1
Lewis structure: Rg (Roentgenium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced Bohrův model atomu of Rg (Roentgenium)
Orbital Diagram of Rg (Roentgenium)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo2S1/2
space group ()

Izotopy roentgenia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy15
Natural Isotopes0

272Rg

Nukleonové číslo272
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
272,153273 ± 0,000251 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,2 ± 1,1 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

273Rg

Nukleonové číslo273
neutronové číslo162
relativní atomová hmotnost
273,153393 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

274Rg

Nukleonové číslo274
neutronové číslo163
relativní atomová hmotnost
274,155247 ± 0,000225 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

275Rg

Nukleonové číslo275
neutronové číslo164
relativní atomová hmotnost
275,156088 ± 0,000479 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)

276Rg

Nukleonové číslo276
neutronové číslo165
relativní atomová hmotnost
276,158226 ± 0,000675 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

Nukleonové číslo277
neutronové číslo166
relativní atomová hmotnost
277,159322 ± 0,000504 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

Nukleonové číslo278
neutronové číslo167
relativní atomová hmotnost
278,16159 ± 0,000417 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8 ± 5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

279Rg

Nukleonové číslo279
neutronové číslo168
relativní atomová hmotnost
279,16288 ± 0,000453 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
170 ± 110 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

280Rg

Nukleonové číslo280
neutronové číslo169
relativní atomová hmotnost
280,165204 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,3 ± 0,5 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

281Rg

Nukleonové číslo281
neutronové číslo170
relativní atomová hmotnost
281,166757 ± 0,000831 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19 ± 5 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

Nukleonové číslo282
neutronové číslo171
relativní atomová hmotnost
282,169343 ± 0,000631 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
130 ± 50 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

283Rg

Nukleonové číslo283
neutronové číslo172
relativní atomová hmotnost
283,171101 ± 0,000728 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

Nukleonové číslo284
neutronové číslo173
relativní atomová hmotnost
284,173882 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

Nukleonové číslo285
neutronové číslo174
relativní atomová hmotnost
285,175771 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

Nukleonové číslo286
neutronové číslo175
relativní atomová hmotnost
286,178756 ± 0,000492 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2016
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

dějiny

objevitel nebo vynálezceHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1994
etymologieNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
výslovnostoon-nun-OON-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants