Ρεντγκένιο

Ρεντγκένιο (Rg)

chemical element with atomic number 111
Ατομικός Αριθμός111
Ατομικό βάρος281
Μαζικός αριθμός272
Ομάδα11
Περίοδος7
Τομέαςd
πρωτόνιο111 p+
νετρόνιο161 n0
ηλεκτρόνιο111 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rg (Ρεντγκένιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
121 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
πυκνότητα
28,7 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Rg (Ρεντγκένιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο1
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Rg (Ρεντγκένιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rg (Ρεντγκένιο)
Orbital Diagram of Rg (Ρεντγκένιο)
Αριθμός οξείδωσης
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός2S1/2
space group ()

Isotopes of Roentgenium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes15
Natural Isotopes0

272Rg

Μαζικός αριθμός272
αριθμός νετρονίων161
σχετική ατομική μάζα
272,153273 ± 0,000251 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,2 ± 1,1 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

273Rg

Μαζικός αριθμός273
αριθμός νετρονίων162
σχετική ατομική μάζα
273,153393 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)

274Rg

Μαζικός αριθμός274
αριθμός νετρονίων163
σχετική ατομική μάζα
274,155247 ± 0,000225 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20 ± 11 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

275Rg

Μαζικός αριθμός275
αριθμός νετρονίων164
σχετική ατομική μάζα
275,156088 ± 0,000479 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)

276Rg

Μαζικός αριθμός276
αριθμός νετρονίων165
σχετική ατομική μάζα
276,158226 ± 0,000675 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

Μαζικός αριθμός277
αριθμός νετρονίων166
σχετική ατομική μάζα
277,159322 ± 0,000504 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

Μαζικός αριθμός278
αριθμός νετρονίων167
σχετική ατομική μάζα
278,16159 ± 0,000417 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8 ± 5 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2007
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

279Rg

Μαζικός αριθμός279
αριθμός νετρονίων168
σχετική ατομική μάζα
279,16288 ± 0,000453 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
170 ± 110 ms
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

280Rg

Μαζικός αριθμός280
αριθμός νετρονίων169
σχετική ατομική μάζα
280,165204 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,3 ± 0,5 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

281Rg

Μαζικός αριθμός281
αριθμός νετρονίων170
σχετική ατομική μάζα
281,166757 ± 0,000831 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19 ± 5 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

Μαζικός αριθμός282
αριθμός νετρονίων171
σχετική ατομική μάζα
282,169343 ± 0,000631 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
130 ± 50 s
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

283Rg

Μαζικός αριθμός283
αριθμός νετρονίων172
σχετική ατομική μάζα
283,171101 ± 0,000728 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

Μαζικός αριθμός284
αριθμός νετρονίων173
σχετική ατομική μάζα
284,173882 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

Μαζικός αριθμός285
αριθμός νετρονίων174
σχετική ατομική μάζα
285,175771 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

Μαζικός αριθμός286
αριθμός νετρονίων175
σχετική ατομική μάζα
286,178756 ± 0,000492 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2016
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
μέρος ανακάλυψηςGermany
ημερομηνία ανακάλυψης1994
ΕτυμολογίαNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
pronunciationoon-nun-OON-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants