Roentgen

Roentgen (Rg)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa111
Masa atomowa281
liczba masowa272
Grupa11
Okres7
Blokd
Protony111 p+
Neutrony161 n0
Elektrony111 e-
Animated Model atomu Bohra of Rg (Roentgen)

Właściwości

Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
121 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
28,7 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Model atomu Bohra: Rg (Roentgen)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d9 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Rg (Roentgen)
Orbital Diagram of Rg (Roentgen)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Roentgenium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy15
Radioactive Isotopes15

272Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
272,153273 ± 0,000251 Da
liczba masowa272
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 1,1 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

272Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

273Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
273,153393 ± 0,000429 Da
liczba masowa273
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

273Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

274Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
274,155247 ± 0,000225 Da
liczba masowa274
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

274Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

275Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
275,156088 ± 0,000479 Da
liczba masowa275
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

275Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%

276Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
276,158226 ± 0,000675 Da
liczba masowa276
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

276Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
277,159322 ± 0,000504 Da
liczba masowa277
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

277Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

278Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
278,16159 ± 0,000417 Da
liczba masowa278
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8 ± 5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

278Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

279Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
279,16288 ± 0,000453 Da
liczba masowa279
g-factor
czas połowicznego rozpadu
170 ± 110 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

279Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

280Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
280,165204 ± 0,000571 Da
liczba masowa280
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,3 ± 0,5 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

280Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

281Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
281,166757 ± 0,000831 Da
liczba masowa281
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19 ± 5 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

281Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
282,169343 ± 0,000631 Da
liczba masowa282
g-factor
czas połowicznego rozpadu
130 ± 50 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

282Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

283Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
283,171101 ± 0,000728 Da
liczba masowa283
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

283Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

284Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
284,173882 ± 0,000537 Da
liczba masowa284
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

284Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

285Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
285,175771 ± 0,000644 Da
liczba masowa285
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

285Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

286Rg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
286,178756 ± 0,000492 Da
liczba masowa286
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

286Rg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 111 Roentgenium.svg

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1994
etymologiaNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
wymowaoon-nun-OON-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants