Roentgen

Roentgen (Rg)

111. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa111
Masa atomowa281
liczba masowa272
Grupa11
Okres7
Blokd
proton111 p+
neutron161 n0
elektron111 e-
Animated Model atomu Bohra of Rg (Roentgen)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
121 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
28,7 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Model atomu Bohra: Rg (Roentgen)
elektron walencyjny1
Lewis structure: Rg (Roentgen)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced Model atomu Bohra of Rg (Roentgen)
Orbital Diagram of Rg (Roentgen)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2S1/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Roentgenium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy15
Natural Isotopes0

272Rg

liczba masowa272
liczba neutronów161
względna masa atomowa
272,153273 ± 0,000251 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 1,1 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

273Rg

liczba masowa273
liczba neutronów162
względna masa atomowa
273,153393 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

274Rg

liczba masowa274
liczba neutronów163
względna masa atomowa
274,155247 ± 0,000225 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20 ± 11 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

275Rg

liczba masowa275
liczba neutronów164
względna masa atomowa
275,156088 ± 0,000479 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)

276Rg

liczba masowa276
liczba neutronów165
względna masa atomowa
276,158226 ± 0,000675 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

liczba masowa277
liczba neutronów166
względna masa atomowa
277,159322 ± 0,000504 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

liczba masowa278
liczba neutronów167
względna masa atomowa
278,16159 ± 0,000417 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8 ± 5 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

279Rg

liczba masowa279
liczba neutronów168
względna masa atomowa
279,16288 ± 0,000453 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
170 ± 110 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

280Rg

liczba masowa280
liczba neutronów169
względna masa atomowa
280,165204 ± 0,000571 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,3 ± 0,5 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

281Rg

liczba masowa281
liczba neutronów170
względna masa atomowa
281,166757 ± 0,000831 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19 ± 5 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

liczba masowa282
liczba neutronów171
względna masa atomowa
282,169343 ± 0,000631 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
130 ± 50 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

283Rg

liczba masowa283
liczba neutronów172
względna masa atomowa
283,171101 ± 0,000728 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

liczba masowa284
liczba neutronów173
względna masa atomowa
284,173882 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

liczba masowa285
liczba neutronów174
względna masa atomowa
285,175771 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

liczba masowa286
liczba neutronów175
względna masa atomowa
286,178756 ± 0,000492 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

historia

odkrywca lub wynalazcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1994
etymologiaNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
wymowaoon-nun-OON-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants