Roentgenium

Roentgenium (Rg)

chemický prvok s protónovým číslom 111
Protónové číslo111
Atómová hmotnosť281
Nukleónové číslo272
Skupina11
Perióda7
Orbitáld
protón111 p+
Neutrón161 n0
elektrón111 e-
Animated Bohrov model atómu of Rg (Roentgenium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
121 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density
28,7 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Bohrov model atómu: Rg (Roentgenium)
Valenčný elektrón1
Lewis structure: Rg (Roentgenium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced Bohrov model atómu of Rg (Roentgenium)
Orbital Diagram of Rg (Roentgenium)
Oxidačné číslo
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo2S1/2
Priestorová grupa ()

Isotopes of Roentgenium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy15
Natural Isotopes0

272Rg

Nukleónové číslo272
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
272,153273 ± 0,000251 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 1,1 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

273Rg

Nukleónové číslo273
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
273,153393 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

274Rg

Nukleónové číslo274
neutrónové číslo163
Relatívna atómová hmotnosť
274,155247 ± 0,000225 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20 ± 11 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Rg

Nukleónové číslo275
neutrónové číslo164
Relatívna atómová hmotnosť
275,156088 ± 0,000479 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)

276Rg

Nukleónové číslo276
neutrónové číslo165
Relatívna atómová hmotnosť
276,158226 ± 0,000675 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

Nukleónové číslo277
neutrónové číslo166
Relatívna atómová hmotnosť
277,159322 ± 0,000504 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

Nukleónové číslo278
neutrónové číslo167
Relatívna atómová hmotnosť
278,16159 ± 0,000417 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8 ± 5 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Rg

Nukleónové číslo279
neutrónové číslo168
Relatívna atómová hmotnosť
279,16288 ± 0,000453 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
170 ± 110 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

280Rg

Nukleónové číslo280
neutrónové číslo169
Relatívna atómová hmotnosť
280,165204 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,3 ± 0,5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

281Rg

Nukleónové číslo281
neutrónové číslo170
Relatívna atómová hmotnosť
281,166757 ± 0,000831 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19 ± 5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

Nukleónové číslo282
neutrónové číslo171
Relatívna atómová hmotnosť
282,169343 ± 0,000631 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
130 ± 50 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

283Rg

Nukleónové číslo283
neutrónové číslo172
Relatívna atómová hmotnosť
283,171101 ± 0,000728 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

Nukleónové číslo284
neutrónové číslo173
Relatívna atómová hmotnosť
284,173882 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

Nukleónové číslo285
neutrónové číslo174
Relatívna atómová hmotnosť
285,175771 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

Nukleónové číslo286
neutrónové číslo175
Relatívna atómová hmotnosť
286,178756 ± 0,000492 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2016
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
miesto nálezuGermany
dátum objavu1994
etymológiaNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
pronunciationoon-nun-OON-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants