Rentgenij

Rentgenij (Rg)

chemical element with atomic number 111
Vrstno število111
Atomska teža281
Masno število272
Skupina11
Perioda7
Blokd
proton111 p+
nevtron161 n0
elektron111 e-
Animated Bohrov model atoma of Rg (Rentgenij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
121 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density
28,7 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Bohrov model atoma: Rg (Rentgenij)
valence electron1
Lewis structure: Rg (Rentgenij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced Bohrov model atoma of Rg (Rentgenij)
Orbital Diagram of Rg (Rentgenij)
Oksidacijsko stanje
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število2S1/2
Prostorska skupina ()

Isotopes of Roentgenium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes15
Natural Isotopes0

272Rg

Masno število272
nevtronsko število161
relative atomic mass
272,153273 ± 0,000251 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,2 ± 1,1 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

273Rg

Masno število273
nevtronsko število162
relative atomic mass
273,153393 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

274Rg

Masno število274
nevtronsko število163
relative atomic mass
274,155247 ± 0,000225 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20 ± 11 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

275Rg

Masno število275
nevtronsko število164
relative atomic mass
275,156088 ± 0,000479 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)

276Rg

Masno število276
nevtronsko število165
relative atomic mass
276,158226 ± 0,000675 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

Masno število277
nevtronsko število166
relative atomic mass
277,159322 ± 0,000504 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

Masno število278
nevtronsko število167
relative atomic mass
278,16159 ± 0,000417 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
8 ± 5 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2007
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

279Rg

Masno število279
nevtronsko število168
relative atomic mass
279,16288 ± 0,000453 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
170 ± 110 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

280Rg

Masno število280
nevtronsko število169
relative atomic mass
280,165204 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,3 ± 0,5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

281Rg

Masno število281
nevtronsko število170
relative atomic mass
281,166757 ± 0,000831 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19 ± 5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

Masno število282
nevtronsko število171
relative atomic mass
282,169343 ± 0,000631 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
130 ± 50 s
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%

283Rg

Masno število283
nevtronsko število172
relative atomic mass
283,171101 ± 0,000728 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

Masno število284
nevtronsko število173
relative atomic mass
284,173882 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

Masno število285
nevtronsko število174
relative atomic mass
285,175771 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

Masno število286
nevtronsko število175
relative atomic mass
286,178756 ± 0,000492 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2016
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
nahajališčeGermany
datum odkritja1994
etimologijaNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
pronunciationoon-nun-OON-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants