Рентгенијум

Рентгенијум (Rg)

chemical element with atomic number 111
Атомски број111
Атомска маса281
Масени број272
Група11
Периода7
Блокd
протон111 p+
неутрон161 n0
електрон111 e-
Animated Боров модел атома of Rg (Рентгенијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
121 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина
28,7 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Боров модел атома: Rg (Рентгенијум)
Валентни електрони1
Lewis structure: Rg (Рентгенијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced Боров модел атома of Rg (Рентгенијум)
Orbital Diagram of Rg (Рентгенијум)
оксидациони број
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број2S1/2
кристалографска група ()

Isotopes of Roentgenium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи15
Natural Isotopes0

272Rg

Масени број272
неутронски број161
атомска тежина
272,153273 ± 0,000251 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,2 ± 1,1 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

273Rg

Масени број273
неутронски број162
атомска тежина
273,153393 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

274Rg

Масени број274
неутронски број163
атомска тежина
274,155247 ± 0,000225 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20 ± 11 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

275Rg

Масени број275
неутронски број164
атомска тежина
275,156088 ± 0,000479 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)

276Rg

Масени број276
неутронски број165
атомска тежина
276,158226 ± 0,000675 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

Масени број277
неутронски број166
атомска тежина
277,159322 ± 0,000504 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

Масени број278
неутронски број167
атомска тежина
278,16159 ± 0,000417 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8 ± 5 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

279Rg

Масени број279
неутронски број168
атомска тежина
279,16288 ± 0,000453 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
170 ± 110 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

280Rg

Масени број280
неутронски број169
атомска тежина
280,165204 ± 0,000571 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,3 ± 0,5 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

281Rg

Масени број281
неутронски број170
атомска тежина
281,166757 ± 0,000831 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19 ± 5 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

Масени број282
неутронски број171
атомска тежина
282,169343 ± 0,000631 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
130 ± 50 s
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

283Rg

Масени број283
неутронски број172
атомска тежина
283,171101 ± 0,000728 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

Масени број284
неутронски број173
атомска тежина
284,173882 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

Масени број285
неутронски број174
атомска тежина
285,175771 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

Масени број286
неутронски број175
атомска тежина
286,178756 ± 0,000492 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2016
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

историја

откриоHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
место открићаGermany
датум открића1994
етимологијаNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
изговорoon-nun-OON-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants