Röntgenium

Röntgenium (Rg)

grundämne
Atomnummer111
Atommassa281
masstal272
Grupp11
Period7
Blockd
proton111 p+
neutron161 n0
elektron111 e-
Animated Bohrs atommodell of Rg (Röntgenium)

Fysisk Egenskap

Atomradie
molvolym
Kovalent Radie
121 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
28,7 g/cm³

Kemisk Egenskap

energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
elektron
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Bohrs atommodell: Rg (Röntgenium)
valenselektron1
Elektronformel: Rg (Röntgenium)
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced Bohrs atommodell of Rg (Röntgenium)
Orbital Diagram of Rg (Röntgenium)
oxidationstal
elektronegativitet
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
aggregationstillståndFast
gaseous state of matter
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
appearance
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
struktur
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

övrigt

Gas Basicity
Polariserbarhet
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal2S1/2
rymdgrupp ()

Röntgeniumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper15
Natural Isotopes0

272Rg

masstal272
neutrontal161
relative atomic mass
272,153273 ± 0,000251 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,2 ± 1,1 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1995
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

273Rg

masstal273
neutrontal162
relative atomic mass
273,153393 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)

274Rg

masstal274
neutrontal163
relative atomic mass
274,155247 ± 0,000225 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
20 ± 11 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

275Rg

masstal275
neutrontal164
relative atomic mass
275,156088 ± 0,000479 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)

276Rg

masstal276
neutrontal165
relative atomic mass
276,158226 ± 0,000675 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

masstal277
neutrontal166
relative atomic mass
277,159322 ± 0,000504 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

masstal278
neutrontal167
relative atomic mass
278,16159 ± 0,000417 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
8 ± 5 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

279Rg

masstal279
neutrontal168
relative atomic mass
279,16288 ± 0,000453 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
170 ± 110 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

280Rg

masstal280
neutrontal169
relative atomic mass
280,165204 ± 0,000571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
4,3 ± 0,5 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

281Rg

masstal281
neutrontal170
relative atomic mass
281,166757 ± 0,000831 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
19 ± 5 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

masstal282
neutrontal171
relative atomic mass
282,169343 ± 0,000631 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
130 ± 50 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%

283Rg

masstal283
neutrontal172
relative atomic mass
283,171101 ± 0,000728 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

masstal284
neutrontal173
relative atomic mass
284,173882 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

masstal285
neutrontal174
relative atomic mass
285,175771 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

masstal286
neutrontal175
relative atomic mass
286,178756 ± 0,000492 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivitet☢️ Radioaktivt grundämne
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2016
Paritet

decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

historia

upptäckare eller uppfinnareHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
fyndplatsGermany
upptäcktsdatum1994
etymologiNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
uttaloon-nun-OON-i-em (engelska)

källa

Förekomst
Abundance in Earth's crust
natural abundance (världshav)
natural abundance (människokropp)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Solen)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants