Röntgenium

Röntgenium (Rg)

grundämne
Atomnummer111
Atommassa281
masstal272
Grupp11
Period7
Blockd
Protoner111 p+
Neutroner161 n0
Electrons111 e-
Animated Bohrs atommodell of Rg (Röntgenium)

Egenskaper

fysisk egenskap
atomradie
molvolym
kovalent radie
121 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waalsradie
densitet
28,7 g/cm³
energi
proton affinity
Elektronaffinitet
joniseringsenergi
ångbildningsvärme
smältvärme
Bildningsentalpi
Electrons
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Bohrs atommodell: Rg (Röntgenium)
valenselektron2
elektronkonfiguration[Rn] 5f14 6d9 7s2
Enhanced Bohrs atommodell of Rg (Röntgenium)
Orbital Diagram of Rg (Röntgenium)
oxidationstal
elektronegativitet
Electrophilicity
Phases
aggregationstillståndFast
Gas Phase
Kokpunkt
Smältpunkt
critical pressure
critical temperature
trippelpunkt
Visual
färg
Färglös
appearance
Brytningsindex
materialegenskap
Värmeledningsförmåga
termisk expansion
molar heat capacity
Specifik värmekapacitet
heat capacity ratio
electrical properties
type
elektrisk konduktivitet
resistivitet
supraledare
magnetism
type
magnetisk susceptibilitet (Mass)
magnetisk susceptibilitet (Molar)
magnetisk susceptibilitet (Volume)
magnetic ordering
Curiepunkten
Néel temperature
Structure
Kristallstruktur ()
Gitterkonstant
Lattice Angles
mekanisk materialegenskap
hårdhet
Kompressibilitet
skjuvmodul
Young's modulus
Poissons konstant
ljudhastighet
klassificering
KategoriÖvergångsmetaller, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
övrigt
Gas Basicity
Dipole Polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Träffyta
Neutron Mass Absorption
kvanttal2S1/2
rymdgrupp ()

Röntgeniumisotoper

Stabila isotoper0
Instabila isotoper15
Radioactive Isotopes15

272Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
272,153273 ± 0,000251 Da
masstal272
g-factor
Halveringstid
4,2 ± 1,1 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum1995
Paritet

272Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

273Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
273,153393 ± 0,000429 Da
masstal273
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

273Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

274Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
274,155247 ± 0,000225 Da
masstal274
g-factor
Halveringstid
20 ± 11 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

274Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

275Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
275,156088 ± 0,000479 Da
masstal275
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

275Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%

276Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
276,158226 ± 0,000675 Da
masstal276
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

276Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
277,159322 ± 0,000504 Da
masstal277
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

277Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

278Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,16159 ± 0,000417 Da
masstal278
g-factor
Halveringstid
8 ± 5 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2007
Paritet

278Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

279Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
279,16288 ± 0,000453 Da
masstal279
g-factor
Halveringstid
170 ± 110 ms
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

279Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

280Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
280,165204 ± 0,000571 Da
masstal280
g-factor
Halveringstid
4,3 ± 0,5 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2004
Paritet

280Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

281Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
281,166757 ± 0,000831 Da
masstal281
g-factor
Halveringstid
19 ± 5 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

281Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
282,169343 ± 0,000631 Da
masstal282
g-factor
Halveringstid
130 ± 50 s
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2010
Paritet

282Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%

283Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
283,171101 ± 0,000728 Da
masstal283
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

283Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

284Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
284,173882 ± 0,000537 Da
masstal284
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

284Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

285Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
285,175771 ± 0,000644 Da
masstal285
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum
Paritet

285Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

286Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
286,178756 ± 0,000492 Da
masstal286
g-factor
Halveringstid
Spinn
nuclear quadrupole moment
upptäcktsdatum2016
Paritet

286Rg Decay Modes
decay modeIntensitet
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 111 Roentgenium

historia

upptäckare eller uppfinnareHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
fyndplatsGermany
upptäcktsdatum1994
etymologiNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
uttaloon-nun-OON-i-em (engelska)

Sources

Förekomst
Abundance in Earth's crust
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants