เรินต์เกนียม

เรินต์เกนียม (Rg)

chemical element with atomic number 111
เลขอะตอม111
มวลอะตอม281
เลขมวล272
หมู่11
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน111 p+
นิวตรอน161 n0
อิเล็กตรอน111 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rg (เรินต์เกนียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
121 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
28.7 g/cm³

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
แบบจำลองของบอร์: Rg (เรินต์เกนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน1
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Rg (เรินต์เกนียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rg (เรินต์เกนียม)
Orbital Diagram of Rg (เรินต์เกนียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2S1/2
space group ()

Isotopes of Roentgenium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร15
Natural Isotopes0

272Rg

เลขมวล272
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
272.153273 ± 0.000251 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 1.1 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

273Rg

เลขมวล273
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
273.153393 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

274Rg

เลขมวล274
เลขนิวตรอน163
น้ำหนักอะตอม
274.155247 ± 0.000225 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20 ± 11 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

275Rg

เลขมวล275
เลขนิวตรอน164
น้ำหนักอะตอม
275.156088 ± 0.000479 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)

276Rg

เลขมวล276
เลขนิวตรอน165
น้ำหนักอะตอม
276.158226 ± 0.000675 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

เลขมวล277
เลขนิวตรอน166
น้ำหนักอะตอม
277.159322 ± 0.000504 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

เลขมวล278
เลขนิวตรอน167
น้ำหนักอะตอม
278.16159 ± 0.000417 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8 ± 5 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

279Rg

เลขมวล279
เลขนิวตรอน168
น้ำหนักอะตอม
279.16288 ± 0.000453 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
170 ± 110 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

280Rg

เลขมวล280
เลขนิวตรอน169
น้ำหนักอะตอม
280.165204 ± 0.000571 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.3 ± 0.5 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

281Rg

เลขมวล281
เลขนิวตรอน170
น้ำหนักอะตอม
281.166757 ± 0.000831 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19 ± 5 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

เลขมวล282
เลขนิวตรอน171
น้ำหนักอะตอม
282.169343 ± 0.000631 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
130 ± 50 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%

283Rg

เลขมวล283
เลขนิวตรอน172
น้ำหนักอะตอม
283.171101 ± 0.000728 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

เลขมวล284
เลขนิวตรอน173
น้ำหนักอะตอม
284.173882 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

เลขมวล285
เลขนิวตรอน174
น้ำหนักอะตอม
285.175771 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

เลขมวล286
เลขนิวตรอน175
น้ำหนักอะตอม
286.178756 ± 0.000492 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1994
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
pronunciationoon-nun-OON-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Rg
 • element 111
 • Uuu
 • unununium
 • ununnilium

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลrøntgenium
 • อังกฤษroentgenium
 • ฝรั่งเศสroentgenium
 • นอร์เวย์นีนอสก์røntgenium
 • เดนมาร์กrøntgenium
 • สวีเดนröntgenium
 • ฟินแลนด์röntgenium
 • ฮังการีröntgenium
 • โปรตุเกสroentgénio
 • สเปนroentgenio
 • อิตาลีroentgenio
 • เยอรมันRöntgenium
 • อัมฮาราሮየንቴኒየም
 • อารากอนRoentguenio
 • อาหรับرونتجينيوم
 • อาเซอร์ไบจานRentgenium
 • เบลารุสРэнтгеній
 • บังกลาরন্টজেনিয়াম
 • บอสเนียRentgenij
 • คาตาลันroentgeni
 • คอร์ซิกาRoentgeniu
 • เช็กroentgenium
 • ชูวัชРентгени
 • เวลส์Roentgeniwm
 • กรีกρεντγκένιο
 • เอสเปรันโตrentgenio
 • เอสโตเนียRöntgeenium
 • บาสก์roentgenio
 • เปอร์เซียرونتگنیم
 • ฟริเซียนเหนือRoentgenium
 • ฟรูลีRoentgjeni
 • กาลิเซียRoentgenio
 • กัวรานีRoenthenio
 • มานซ์Roentgenium
 • จีนแคะroentgenium
 • ฮิบรูרנטגניום
 • ฮินดีฟิจิRoentgenium
 • โครเอเชียRoentgenij
 • อินเตอร์ลิงกัวRoentgenium
 • อินโดนีเซียroentgenium
 • ไอซ์แลนด์röntgenín
 • ญี่ปุ่นレントゲニウム
 • ชวาRoentgenium
 • กันนาดาರೆಂಟ್ಜೇನಿಯಮ್
 • เกาหลี뢴트게늄
 • เคิร์ดÛnûnûnyûm
 • โกมิРӧнтгений
 • ละตินroentgenium
 • ลักเซมเบิร์กRoentgenium
 • ลิกูเรียRœntgenio
 • ลิทัวเนียRentgenis
 • ลัตเวียrentgenijs
 • มาลายาลัมറോണ്ട്ഗെനിയം
 • มารีตะวันตกРентгений
 • มาเลย์Roentgenium
 • เยอรมันต่ำRoentgenium
 • ดัตช์röntgenium
 • โปแลนด์roentgen
 • เคชวาRoentgenyu
 • โรมาเนียroentgeniu
 • รัสเซียрентгений
 • ซิซิลีruintgheniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียRentgenijum
 • สโลวักröntgénium
 • เซอร์เบียрентгенијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Roentgenium
 • สวาฮีลีRoentgeni
 • ตุรกีRöntgenyum
 • อุยกูร์رۆنتگېنىي
 • ยูเครนрентгеній
 • อูรดูروٹجینیم
 • เวปส์Röntgenii
 • เวียดนามRoentgeni
 • วาเรย์Roentgenyo
 • คัลมืยค์Рентгениум
 • โยรูบาRoentgenium
 • จีน
 • มาซิโดเนียрендгениум
 • เซบูRoentgenyo
 • เบรตันRoentgeniom
 • เคิร์ดตอนกลางڕۆنتگێنیۆم
 • โอดิยาରୋଏଣ୍ଟ୍‌ଜେନିଅମ
 • คุชราตરેન્ટજિનીયમ
 • อ็อกซิตันRoentgèni
 • ตาตาร์Рентгений
 • บัลแกเรียрьонтгений
 • ลาฮ์นดาرونٹجینیم
 • ทมิฬஇரோயன்ட்கெனியம்
 • โซมาลีRoentgeniyaam
 • คาซัคРентгений
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (จีน)𬬭
 • กวางตุ้ง
 • เนวาร์रोएन्तजेनियम
 • แอลเบเนียRoentgeniumi
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Рэнтген
 • จีน (ตัวย่อ)𬬭
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • อาโรมาเนียRoentgeniu
 • อาร์เมเนียռենտգենիում
 • เนปาลरेन्टगेनियम
 • มอลตาroentgenju
 • ฮินดีरेन्टजेनियम
 • สโลวีเนียRentgenij
 • โปรตุเกส (บราซิล)roentgênio
 • เกลิกสกอตRoentgenium
 • สันสกฤตउनउनउनियम
 • โภชปุรีरंटगेनियम
 • เตลูกูరోయెంట్‌జీనియం
 • cdoRoentgenium
 • จีนมินหนานRoentgenium
 • มราฐีरेन्ट्जेनियम
 • บาลีउनउनउनियम
 • ลิมเบิร์กRoentgenium
 • อุซเบกRentgeniy
 • อัสตูเรียสroentxeniu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)roentgenium
 • จีนคลาสสิก
 • ตากาล็อกRoentgenyo
 • kbpRʊwɛntɩgɛnɩyɔm
 • แอฟริกานส์Röntgenium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาrontgenio
 • โวลาพึคröntgenin
 • ทาจิกРентгений
 • ไอริชRointginiam
 • มองโกเลียрентгени
 • จีนอู๋𬬭
 • ซาร์เดญาRoentgèniu
 • พม่าရွန့်ဂန္နီယမ်
 • จีน (สิงคโปร์)𬬭
 • จีน (มาเลเซีย)𬬭
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บัชคีร์Рентгений
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์رونتجينيوم
 • พัชโตرونټگېنيوم
 • คอร์นิชRoentgeniom
 • บาหลีRoéntgénium
 • อีโดRentgenio
 • จอร์เจียრენტგენიუმი