เรินต์เกนียม

เรินต์เกนียม (Rg)

chemical element with atomic number 111
เลขอะตอม111
มวลอะตอม281
เลขมวล272
หมู่11
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน111 p+
นิวตรอน161 n0
Electrons111 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rg (เรินต์เกนียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
121 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
28.7 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
แบบจำลองของบอร์: Rg (เรินต์เกนียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d9 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rg (เรินต์เกนียม)
Orbital Diagram of Rg (เรินต์เกนียม)
สถานะออกซิเดชัน
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number2S1/2
space group ()

Isotopes of Roentgenium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร15
Radioactive Isotopes15

272Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
272.153273 ± 0.000251 Da
เลขมวล272
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 1.1 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

272Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

273Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
273.153393 ± 0.000429 Da
เลขมวล273
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

273Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

274Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
274.155247 ± 0.000225 Da
เลขมวล274
g-factor
ครึ่งชีวิต
20 ± 11 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

274Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

275Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
275.156088 ± 0.000479 Da
เลขมวล275
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

275Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

276Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
276.158226 ± 0.000675 Da
เลขมวล276
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

276Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
277.159322 ± 0.000504 Da
เลขมวล277
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

277Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

278Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
278.16159 ± 0.000417 Da
เลขมวล278
g-factor
ครึ่งชีวิต
8 ± 5 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity

278Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

279Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
279.16288 ± 0.000453 Da
เลขมวล279
g-factor
ครึ่งชีวิต
170 ± 110 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

279Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

280Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
280.165204 ± 0.000571 Da
เลขมวล280
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.3 ± 0.5 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

280Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

281Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
281.166757 ± 0.000831 Da
เลขมวล281
g-factor
ครึ่งชีวิต
19 ± 5 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

281Rg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
282.169343 ± 0.000631 Da
เลขมวล282
g-factor
ครึ่งชีวิต
130 ± 50 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

282Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

283Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
283.171101 ± 0.000728 Da
เลขมวล283
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

283Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

284Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
284.173882 ± 0.000537 Da
เลขมวล284
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

284Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

285Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
285.175771 ± 0.000644 Da
เลขมวล285
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

285Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

286Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
286.178756 ± 0.000492 Da
เลขมวล286
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity

286Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 111 Roentgenium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Heavy Ion Research Laboratory (HIRL)
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1994
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
pronunciationoon-nun-OON-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants