Рентгеній

Рентгеній (Rg)

хімічний елемент з атомним номером 111
Атомний номер111
Атомна маса281
масове число272
Група11
Період7
Блокd
протон111 p+
нейтрон161 n0
електрон111 e-
Animated Модель Бора of Rg (Рентгеній)

Фізична Властивість

Атомний Радіус
молярний об'єм
Ковалентний радіус
121 pm
Metallic Radius
іонний радіус
Crystal Radius
Радіус Ван дер Ваальса
густина

Хімічні Властивості

енергія
Протонна спорідненість
Спорідненість до електрона
енергія іонізації
питома теплота випаровування
питома теплота плавлення
теплота утворення хімічної сполуки
електрон
електронна оболонка2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Модель Бора: Rg (Рентгеній)
валентний електрон1
Формула Льюїса: Rg (Рентгеній)
електронна конфігурація[Rn] 5f14 6d10 7s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s1
Enhanced Модель Бора of Rg (Рентгеній)
Orbital Diagram of Rg (Рентгеній)
ступінь окиснення
Електронегативність
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
агрегатний станТверде тіло
gaseous state of matter
Температура кипіння
Температура плавлення
critical pressure
Критична температура
Потрійна точка
appearance
колір
Безбарвний
appearance
показник заломлення
властивість матеріалу
Теплопровідність
Теплове розширення
molar heat capacity
Питома теплоїмність
Показник адіабати
electrical properties
type
Електропровідність
питомий опір
Надпровідність
магнетизм
type
Магнітна сприйнятливість (Mass)
Магнітна сприйнятливість (Molar)
Магнітна сприйнятливість (Volume)
магнітне впорядкування
Температура Кюрі
Температура Нееля
структура
Кристалічна Структура ()
Період кристалічної ґратки
Lattice Angles
механічні властивості матеріалів
твердість
модуль всебічного стиску
модуль зсуву
модуль Юнга
коефіцієнт Пуассона
швидкість звуку
класифікування
КатегоріяПерехідні метали, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Геохімічна класифікація елементівsynthetic

інший

Gas Basicity
Поляризовність
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
квантове число2S1/2
просторова група ()

Ізотопи рентгенію

Стабільні ізотопи0
Нестабільні ізотопи15
Natural Isotopes0

272Rg

масове число272
нейтронне число161
relative atomic mass
272,153273 ± 0,000251 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,2 ± 1,1 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)1995
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

273Rg

масове число273
нейтронне число162
relative atomic mass
273,153393 ± 0,000429 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)

274Rg

масове число274
нейтронне число163
relative atomic mass
274,155247 ± 0,000225 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
20 ± 11 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2004
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

275Rg

масове число275
нейтронне число164
relative atomic mass
275,156088 ± 0,000479 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)

276Rg

масове число276
нейтронне число165
relative atomic mass
276,158226 ± 0,000675 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

277Rg

масове число277
нейтронне число166
relative atomic mass
277,159322 ± 0,000504 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

278Rg

масове число278
нейтронне число167
relative atomic mass
278,16159 ± 0,000417 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
8 ± 5 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2007
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

279Rg

масове число279
нейтронне число168
relative atomic mass
279,16288 ± 0,000453 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
170 ± 110 ms
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2004
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

280Rg

масове число280
нейтронне число169
relative atomic mass
280,165204 ± 0,000571 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
4,3 ± 0,5 s
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2004
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

281Rg

масове число281
нейтронне число170
relative atomic mass
281,166757 ± 0,000831 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
19 ± 5 s
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

тип розпадуінтенсивність
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

масове число282
нейтронне число171
relative atomic mass
282,169343 ± 0,000631 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
130 ± 50 s
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2010
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%

283Rg

масове число283
нейтронне число172
relative atomic mass
283,171101 ± 0,000728 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

284Rg

масове число284
нейтронне число173
relative atomic mass
284,173882 ± 0,000537 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

285Rg

масове число285
нейтронне число174
relative atomic mass
285,175771 ± 0,000644 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

286Rg

масове число286
нейтронне число175
relative atomic mass
286,178756 ± 0,000492 Da
G-фактор
ізотопна поширеність
радіоактивність☢️ радіоактивні елементи
період напіврозпаду
спін
nuclear quadrupole moment
дата відкриття (винаходу)2016
парність

тип розпадуінтенсивність
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
Electron shell 111 Roentgenium

історія

першовідкривач або винахідникHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
місце відкриттяGermany
дата відкриття (винаходу)1994
етимологіяNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
вимоваoon-nun-OON-i-em (англійська)

джерело

Достаток
Достаток в земній корі
ізотопна поширеність (океан)
ізотопна поширеність (людський організм)
0 %
ізотопна поширеність (метеороїд)
0 %
ізотопна поширеність (Сонце)
0 %
Достаток в Всесвіті
0 %

Nuclear Screening Constants