Roentgeni

Roentgeni (Rg)

Nguyên tố hóa học thứ 111 trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử111
Nguyên tử khối281
số khối272
Nhóm11
Chu kỳ7
Phân lớpd
Prô ton111 p+
Nơ tron161 n0
Electrons111 e-
Animated Mô hình Bohr of Rg (Roentgeni)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
121 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
28,7 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 17, 2
Mô hình Bohr: Rg (Roentgeni)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d9 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Rg (Roentgeni)
Orbital Diagram of Rg (Roentgeni)
trạng thái oxy hóa
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupIB
IUPAC GroupIB
Glawe Number
Mendeleev Number74
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
32 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử2S1/2
space group ()

Đồng vị của Roentgeni

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền15
Radioactive Isotopes15

272Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
272,153273 ± 0,000251 Da
số khối272
g-factor
chu kỳ bán rã
4,2 ± 1,1 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1995
parity

272Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

273Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
273,153393 ± 0,000429 Da
số khối273
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

273Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

274Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
274,155247 ± 0,000225 Da
số khối274
g-factor
chu kỳ bán rã
20 ± 11 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

274Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

275Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
275,156088 ± 0,000479 Da
số khối275
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

275Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%

276Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
276,158226 ± 0,000675 Da
số khối276
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

276Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

277Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
277,159322 ± 0,000504 Da
số khối277
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

277Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

278Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
278,16159 ± 0,000417 Da
số khối278
g-factor
chu kỳ bán rã
8 ± 5 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity

278Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

279Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
279,16288 ± 0,000453 Da
số khối279
g-factor
chu kỳ bán rã
170 ± 110 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

279Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

280Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
280,165204 ± 0,000571 Da
số khối280
g-factor
chu kỳ bán rã
4,3 ± 0,5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

280Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

281Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
281,166757 ± 0,000831 Da
số khối281
g-factor
chu kỳ bán rã
19 ± 5 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

281Rg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)87%
α (α emission)13%

282Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
282,169343 ± 0,000631 Da
số khối282
g-factor
chu kỳ bán rã
130 ± 50 s
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

282Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

283Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
283,171101 ± 0,000728 Da
số khối283
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

283Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

284Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
284,173882 ± 0,000537 Da
số khối284
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

284Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

285Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
285,175771 ± 0,000644 Da
số khối285
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

285Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

286Rg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
286,178756 ± 0,000492 Da
số khối286
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2016
parity

286Rg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 111 Roentgenium

lịch sử

được phát hiện bởiHeavy Ion Research Laboratory (HIRL)
nơi khám pháGermany
ngày khám phá1994
từ nguyên họcNamed in honor of the physicist Wilhelm Roentgen.
cách phát âmoon-nun-OON-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants