Rhodium

Rhodium (Rh)

chemický prvek s atomovým číslem 45
Atomové číslo45
Atomová hmotnost102.9055
Nukleonové číslo103
Skupina9
Perioda5
Blokd
proton45 p+
neutron58 n0
elektron45 e-
Animated Bohrův model atomu of Rh (Rhodium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
135 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
125 pm
Metallic Radius
125 pm
iontový poloměr
66,5 pm
Crystal Radius
80,5 pm
Van der Waalsův poloměr
210 pm
hustota
12,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Rhodium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
768 kJ/mol
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Rh (Rhodium)
měrné skupenské teplo varu
494 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
21,8 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
556 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 16, 1
Bohrův model atomu: Rh (Rhodium)
Valenční elektron1
Lewis structure: Rh (Rhodium)
elektronová konfigurace[Kr] 4d8 5s1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8 5s1
Enhanced Bohrův model atomu of Rh (Rhodium)
Orbital Diagram of Rh (Rhodium)
Oxidační číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektronegativita
2.28
Electrophilicity Index
1,4609827901817496 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 968,15 K
Teplota tání
2 236,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery white metallic
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,000008 1/K
Molární tepelná kapacita
24,98 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,243 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
23 MS/m
rezistivita
0,00000004300000000003 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000136 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000014 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0001693
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
3,8 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
6 MPa
stlačitelnost
380 GPa
modul pružnosti ve smyku
150 GPa
modul pružnosti v tahu
275 GPa
Poissonova konstanta
0,26
rychlost zvuku
4 700 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIIIA
IUPAC GroupVIII
Glawe Number63
Mendeleev Number64
Pettifor Number66
Geochemical Classnoble metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsiderophile

ostatní

Gas Basicity
745,4 kJ/mol
Polarizovatelnost
66 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
145
Neutron Mass Absorption
0,063
kvantové číslo4F9/2
space group225 (Fm_3m)

Izotopy rhodia

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy40
Natural Isotopes1

88Rh

Nukleonové číslo88
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
87,960429 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

89Rh

Nukleonové číslo89
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
88,950992 ± 0,000387 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)

90Rh

Nukleonové číslo90
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
89,944569 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29 ± 3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

91Rh

Nukleonové číslo91
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
90,937123 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,47 ± 0,22 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.3%

92Rh

Nukleonové číslo92
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
91,932367692 ± 0,0000047 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,61 ± 0,08 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)2.05%

93Rh

Nukleonové číslo93
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
92,925912778 ± 0,000002821 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,9 ± 1,6 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Rh

Nukleonové číslo94
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
93,92173045 ± 0,000003627 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70,6 ± 0,6 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.8%

95Rh

Nukleonové číslo95
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
94,915897893 ± 0,000004171 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,02 ± 0,1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Rh

Nukleonové číslo96
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
95,914451705 ± 0,000010737 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,9 ± 0,1 m
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Rh

Nukleonové číslo97
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
96,911327872 ± 0,000038071 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,7 ± 0,6 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

98Rh

Nukleonové číslo98
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
97,910707734 ± 0,000012782 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,72 ± 0,12 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

99Rh

Nukleonové číslo99
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
98,908121241 ± 0,000020881 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,1 ± 0,2 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

100Rh

Nukleonové číslo100
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
99,908114147 ± 0,000019458 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,8 ± 0,1 h
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)95.1%
e+ (positron emission)4.9%

101Rh

Nukleonové číslo101
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
100,906158903 ± 0,00000627 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,07 ± 0,05 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

102Rh

Nukleonové číslo102
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
101,906834282 ± 0,00000688 Da
g-factor
0,25 ± 0,2
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
207 ± 1,5 d
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1941
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)78%
β (β decay)22%

103Rh

Nukleonové číslo103
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
102,905494081 ± 0,00000247 Da
g-factor
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1934
Narušení P-symetrie-

104Rh

Nukleonové číslo104
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
103,906645309 ± 0,000002471 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42,3 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)99.55%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.45%

105Rh

Nukleonové číslo105
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
104,905687787 ± 0,000002685 Da
g-factor
1,26 ± 0,014285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,341 ± 0,019 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1945
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

106Rh

Nukleonové číslo106
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
105,907285879 ± 0,000005786 Da
g-factor
2,55 ± 0,03
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,07 ± 0,35 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

107Rh

Nukleonové číslo107
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
106,906747975 ± 0,000012937 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,7 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

108Rh

Nukleonové číslo108
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
107,908715304 ± 0,000015026 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,8 ± 0,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

109Rh

Nukleonové číslo109
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
108,908749555 ± 0,000004336 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
80,8 ± 0,7 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

110Rh

Nukleonové číslo110
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
109,911079745 ± 0,000019114 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,35 ± 0,12 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

111Rh

Nukleonové číslo111
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
110,911643164 ± 0,000007356 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11 ± 1 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

112Rh

Nukleonové číslo112
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
111,914405199 ± 0,000047327 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,4 ± 0,4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

113Rh

Nukleonové číslo113
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
112,915440212 ± 0,000007656 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,8 ± 0,12 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

114Rh

Nukleonové číslo114
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
113,91872168 ± 0,000076824 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,85 ± 0,05 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

115Rh

Nukleonové číslo115
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
114,920311649 ± 0,000007857 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,03 ± 3 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Rh

Nukleonové číslo116
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
115,92406206 ± 0,000079261 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
685 ± 39 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

117Rh

Nukleonové číslo117
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
116,926036291 ± 0,000009548 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
421 ± 30 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.6%

118Rh

Nukleonové číslo118
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
117,930341116 ± 0,000026018 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
282 ± 9 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.1%

119Rh

Nukleonové číslo119
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
118,932556951 ± 0,00001 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
190 ± 6 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)6.4%

120Rh

Nukleonové číslo120
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
119,937069 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
129,6 ± 4,2 ms
spin8
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)9.3%
2n (2-neutron emission)

121Rh

Nukleonové číslo121
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
120,939613 ± 0,000665 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
74 ± 4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)11%

122Rh

Nukleonové číslo122
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
121,944305 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
51 ± 6 ms
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)3.9%
2n (2-neutron emission)

123Rh

Nukleonové číslo123
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
122,947192 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
42 ± 4 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24%
2n (2-neutron emission)

124Rh

Nukleonové číslo124
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
123,952002 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 2 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)31%
2n (2-neutron emission)

125Rh

Nukleonové číslo125
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
124,955094 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,5 ± 2 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

126Rh

Nukleonové číslo126
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
125,960064 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19 ± 3 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

127Rh

Nukleonové číslo127
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
126,963789 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28 ± 14 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

128Rh

Nukleonové číslo128
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
127,970649 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Rhodium powder pressed melted

dějiny

objevitel nebo vynálezceWilliam Wollaston
místo objevu/vynálezuEngland
datum objevu1803
etymologieGreek: rhodon (rose). Its salts give a rosy solution.
výslovnostRO-di-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,001 mg/kg
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000018 %
natural abundance (Slunce)
0,0000002 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000006 %

Nuclear Screening Constants

1s0.9244
2p4.0596
2s11.8454
3d14.595
3p16.8456
3s16.5615
4d31.5576
4p27.8604
4s26.4184
5s38.3605