Ραδονιο

Ραδονιο (Rn)

chemical element with the atomic number of 86
Ατομικός Αριθμός86
Ατομικό βάρος222
Μαζικός αριθμός193
Ομάδα18
Περίοδος6
Τομέαςp
πρωτόνιο86 p+
νετρόνιο107 n0
ηλεκτρόνιο86 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rn (Ραδονιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
142 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
220 pm
πυκνότητα
0,009074 g/cm³

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
10,7485 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Rn (Ραδονιο)
ενθαλπία εξάτμισης
18,1 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 18, 8
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Rn (Ραδονιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο8
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Rn (Ραδονιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Rn (Ραδονιο)
Orbital Diagram of Rn (Ραδονιο)
Αριθμός οξείδωσης2, 6
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΑέρια
gaseous state of matterMonoatomic
Σημείο βρασμού
211,45 K
Σημείο τήξης
202,15 K
critical pressure
6,28 MPa
critical temperature
377,15 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνισηcolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
0,0036 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,094 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΕυγενή Αέρια, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,7
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός1S0
space group ()

Isotopes of Radon

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

193Rn

Μαζικός αριθμός193
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
193,009707973 ± 0,000026958 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,15 ± 0,27 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2006
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

194Rn

Μαζικός αριθμός194
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
194,006145636 ± 0,000017884 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
780 ± 160 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2006
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

Μαζικός αριθμός195
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
195,005421703 ± 0,000055487 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7 ± 3 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

196Rn

Μαζικός αριθμός196
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
196,002120431 ± 0,000015087 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,7 ± 1,1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

Μαζικός αριθμός197
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
197,001621446 ± 0,000017383 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
54 ± 6 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

Μαζικός αριθμός198
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
197,998679197 ± 0,000014406 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
64,4 ± 1,6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1984
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

Μαζικός αριθμός199
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
198,998325436 ± 0,000007833 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
590 ± 30 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1980
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

Μαζικός αριθμός200
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
199,995705335 ± 0,000006217 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,09 ± 0,16 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

Μαζικός αριθμός201
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
200,995590511 ± 0,000010865 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7 ± 0,4 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

Μαζικός αριθμός202
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
201,993263982 ± 0,000018808 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,7 ± 0,1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

Μαζικός αριθμός203
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
202,993361155 ± 0,000006242 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
44,2 ± 1,6 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

Μαζικός αριθμός204
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
203,991443729 ± 0,000007991 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,242 ± 0,023 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
204,991723228 ± 0,000005453 Da
g-factor
0,3192 ± 0,00064
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
170 ± 4 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
205,990195409 ± 0,000009223 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,67 ± 0,17 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
206,990730224 ± 0,00000509 Da
g-factor
0,32496 ± 0,00064
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,25 ± 0,17 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1954
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
207,989634513 ± 0,00001091 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24,35 ± 0,14 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1955
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

Μαζικός αριθμός209
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
208,990401389 ± 0,000010692 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28,8 ± 1 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

Μαζικός αριθμός210
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
209,989688862 ± 0,000004892 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,4 ± 0,1 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

Μαζικός αριθμός211
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
210,990600767 ± 0,000007314 Da
g-factor
1,1968 ± 0,0024
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
14,6 ± 0,2 h
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

Μαζικός αριθμός212
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
211,990703946 ± 0,000003338 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23,9 ± 1,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1950
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

213Rn

Μαζικός αριθμός213
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
212,993885147 ± 0,000003618 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
19,5 ± 0,1 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

214Rn

Μαζικός αριθμός214
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
213,99536265 ± 0,000009862 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
259 ± 3 ns
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1970
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

215Rn

Μαζικός αριθμός215
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
214,998745037 ± 0,000006538 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,3 ± 0,1 us
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

216Rn

Μαζικός αριθμός216
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
216,000271942 ± 0,000006192 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
29 ± 4 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

217Rn

Μαζικός αριθμός217
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
217,003927632 ± 0,000004506 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
593 ± 38 us
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

218Rn

Μαζικός αριθμός218
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
218,005601123 ± 0,000002486 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
33,75 ± 0,15 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

219Rn

Μαζικός αριθμός219
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
219,009478683 ± 0,000002254 Da
g-factor
-0,17596 ± 0,00048
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,96 ± 0,01 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
ημερομηνία ανακάλυψης1903
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

220Rn

Μαζικός αριθμός220
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
220,011392443 ± 0,000001947 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
55,6 ± 0,1 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1900
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

Μαζικός αριθμός221
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
221,015535637 ± 0,000006134 Da
g-factor
-0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,7 ± 0,5 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

Μαζικός αριθμός222
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
222,017576017 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,8215 ± 0,0002 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1899
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

223Rn

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
223,021889283 ± 0,000008397 Da
g-factor
-0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24,3 ± 0,4 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
224,024095803 ± 0,000010536 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
107 ± 3 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

225Rn

Μαζικός αριθμός225
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
225,028485572 ± 0,000011958 Da
g-factor
-0,198 ± 0,0022857142857143
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,66 ± 0,04 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

226Rn

Μαζικός αριθμός226
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
226,03086138 ± 0,000011247 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,4 ± 0,1 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1969
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

227Rn

Μαζικός αριθμός227
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
227,035304393 ± 0,000015127 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,2 ± 0,4 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

228Rn

Μαζικός αριθμός228
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
228,037835415 ± 0,000018977 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
65 ± 2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

229Rn

Μαζικός αριθμός229
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
229,042257272 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,9 ± 1,3 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2009
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

230Rn

Μαζικός αριθμός230
αριθμός νετρονίων144
σχετική ατομική μάζα
230,045271 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

231Rn

Μαζικός αριθμός231
αριθμός νετρονίων145
σχετική ατομική μάζα
231,049973 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόFredrich Ernst Dorn
μέρος ανακάλυψηςGermany
ημερομηνία ανακάλυψης1898
ΕτυμολογίαVariation of the name of another element, radium.
pronunciationRAY-don (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0000000000004 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,0000000000000006 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
natural abundance (Μετεωροειδής)
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676