Θειο

Θειο (S)

χημικό στοιχείο με σύμβολο S και ατομικό αριθμό 16
Ατομικός Αριθμός16
Ατομικό βάρος32.06
Μαζικός αριθμός32
Ομάδα16
Περίοδος3
Τομέαςp
πρωτόνιο16 p+
νετρόνιο16 n0
ηλεκτρόνιο16 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of S (Θειο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
100 pm
molar volume
covalent radius
103 pm
Metallic Radius
104 pm
ionic radius
184 pm
Crystal Radius
170 pm
Van der Waals radius
180 pm
πυκνότητα
2,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Θειο0153045607590105120135150165180pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
664,3 kJ/mol
electron affinity
2,07710403 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
10,36001 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of S (Θειο)
ενθαλπία εξάτμισης
10,5 kJ/mol
enthalpy of fusion
1,23 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
277,17 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 6
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: S (Θειο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο6
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: S (Θειο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of S (Θειο)
Orbital Diagram of S (Θειο)
Αριθμός οξείδωσης-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ηλεκτραρνητικότητα
2.58
Electrophilicity Index
2,3343529124239053 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
717,76 K
Σημείο τήξης
368,35 K
critical pressure
20,7 MPa
critical temperature
1.314,15 K
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Κίτρινο
Εμφάνισηlemon yellow sintered microcrystals
δείκτης διάθλασης
1,001111
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
0,27 W/(m K)
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,708 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
ηλεκτρική αγωγιμότητα
0,000000000000000000001 MS/m
Αντιστασιμότητα
1.000.000.000.000.000 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000199 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000122
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Orthorhombic (ORC)
lattice constant
10,47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
2 MPa
Συμπιεστότητα
7,7 GPa
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΆλλα Αμέταλλα, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
640,2 kJ/mol
polarizability
19,4 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
allotropeRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Neutron cross section
0,52
Neutron Mass Absorption
0,00055
Κβαντικός αριθμός3P2
space group70 (Fddd)

Isotopes of Sulfur

Stable Isotopes4
Unstable Isotopes20
Natural Isotopes4
Isotopic Composition3294.86%3294.86%344.37%344.37%330.76%330.76%360.02%360.02%

26S

Μαζικός αριθμός26
αριθμός νετρονίων10
σχετική ατομική μάζα
26,029716 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
2p (2-proton emission)

27S

Μαζικός αριθμός27
αριθμός νετρονίων11
σχετική ατομική μάζα
27,018777 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
16,3 ± 0,2 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

Μαζικός αριθμός28
αριθμός νετρονίων12
σχετική ατομική μάζα
28,004372762 ± 0,000171767 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
125 ± 10 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

Μαζικός αριθμός29
αριθμός νετρονίων13
σχετική ατομική μάζα
28,996678 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
188 ± 4 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1964
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

Μαζικός αριθμός30
αριθμός νετρονίων14
σχετική ατομική μάζα
29,98490677 ± 0,000000221 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,1798 ± 0,0003 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

Μαζικός αριθμός31
αριθμός νετρονίων15
σχετική ατομική μάζα
30,979557002 ± 0,000000246 Da
g-factor
0,97586 ± 0,00016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,5534 ± 0,0018 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

Μαζικός αριθμός32
αριθμός νετρονίων16
σχετική ατομική μάζα
31,97207117354 ± 0,00000000141 Da
g-factor
0
natural abundance
94,85 ± 2,55
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1920
parity+

33S

Μαζικός αριθμός33
αριθμός νετρονίων17
σχετική ατομική μάζα
32,97145890862 ± 0,00000000144 Da
g-factor
0,42883333333333 ± 0,000013333333333333
natural abundance
0,763 ± 0,02
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,694 ± 0,004
ημερομηνία ανακάλυψης1926
parity+

34S

Μαζικός αριθμός34
αριθμός νετρονίων18
σχετική ατομική μάζα
33,967867011 ± 0,000000047 Da
g-factor
0
natural abundance
4,365 ± 0,235
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1926
parity+

35S

Μαζικός αριθμός35
αριθμός νετρονίων19
σχετική ατομική μάζα
34,969032321 ± 0,000000043 Da
g-factor
0,66666666666667 ± 0,026666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
87,37 ± 0,04 d
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,483 ± 0,003
ημερομηνία ανακάλυψης1936
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

36S

Μαζικός αριθμός36
αριθμός νετρονίων20
σχετική ατομική μάζα
35,967080692 ± 0,000000201 Da
g-factor
0
natural abundance
0,0158 ± 0,0017
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1938
parity+

37S

Μαζικός αριθμός37
αριθμός νετρονίων21
σχετική ατομική μάζα
36,9711255 ± 0,000000212 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,05 ± 0,02 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1945
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

38S

Μαζικός αριθμός38
αριθμός νετρονίων22
σχετική ατομική μάζα
37,9711633 ± 0,000007699 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
170,3 ± 0,7 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1958
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

39S

Μαζικός αριθμός39
αριθμός νετρονίων23
σχετική ατομική μάζα
38,97513385 ± 0,000053677 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,5 ± 0,5 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

40S

Μαζικός αριθμός40
αριθμός νετρονίων24
σχετική ατομική μάζα
39,975482561 ± 0,000004274 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,8 ± 2,2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

41S

Μαζικός αριθμός41
αριθμός νετρονίων25
σχετική ατομική μάζα
40,979593451 ± 0,0000044 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,99 ± 0,05 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

42S

Μαζικός αριθμός42
αριθμός νετρονίων26
σχετική ατομική μάζα
41,9810651 ± 0,000003 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,016 ± 0,015 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

Μαζικός αριθμός43
αριθμός νετρονίων27
σχετική ατομική μάζα
42,986907635 ± 0,000005335 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
265 ± 13 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

Μαζικός αριθμός44
αριθμός νετρονίων28
σχετική ατομική μάζα
43,990118846 ± 0,0000056 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
100 ± 1 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1979
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

Μαζικός αριθμός45
αριθμός νετρονίων29
σχετική ατομική μάζα
44,996414 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
68 ± 2 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)

46S

Μαζικός αριθμός46
αριθμός νετρονίων30
σχετική ατομική μάζα
46,000687 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
50 ± 8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47S

Μαζικός αριθμός47
αριθμός νετρονίων31
σχετική ατομική μάζα
47,00773 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1989
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

48S

Μαζικός αριθμός48
αριθμός νετρονίων32
σχετική ατομική μάζα
48,013301 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49S

Μαζικός αριθμός49
αριθμός νετρονίων33
σχετική ατομική μάζα
49,021891 ± 0,000626 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόKnown to the ancients.
μέρος ανακάλυψης
ημερομηνία ανακάλυψης
ΕτυμολογίαLatin: sulphur (brimstone).
pronunciationSUL-fer (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
350 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
905 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,2 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
4 %
natural abundance (Ήλιος)
0,04 %
Abundance in Universe
0,05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331