Antymon

Antymon (Sb)

51. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa51
Masa atomowa121.76
liczba masowa121
Grupa15
Okres5
Blokp
Protony51 p+
Neutrony70 n0
Elektrony51 e-
Animated Model atomu Bohra of Sb (Antymon)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
140 pm
Metallic Radius
139 pm
Promień jonowy
76 pm
Crystal Radius
90 pm
promień van der Waalsa
206 pm
gęstość
6,68 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,608389 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sb (Antymon)
ciepło parowania
195,2 kJ/mol
ciepło topnienia
20,08 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
264,4 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 5
Model atomu Bohra: Sb (Antymon)
elektron walencyjny5
Lewis structure: Sb (Antymon)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p3
Enhanced Model atomu Bohra of Sb (Antymon)
Orbital Diagram of Sb (Antymon)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
2.05
Electrophilicity
1,540637934707554 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 860,15 K
Temperatura topnienia
903,778 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery lustrous gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
24,43 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000011 1/K
molar heat capacity
25,23 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,207 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,5 MS/m
rezystywność
0,0000004 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000109 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000001327 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,000073
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (RHL)
Stała sieci krystalicznej
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
42 GPa
moduł Kirchhoffa
20 GPa
moduł Younga
55 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
3 420 m/s
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number91
Mendeleev Number96
Pettifor Number88
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
43 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
492 a₀
AllotropesWhite Antimony, Yellow Antimony, Black Antimony
Przekrój czynny
5,4
Neutron Mass Absorption
0,0016
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna166 (R_3m)

Isotopes of Antimony

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy39
Radioactive Isotopes37

102Sb

abundancja naturalna
względna masa atomowa
101,945142 ± 0,000429 Da
liczba masowa102
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

102Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

103Sb

abundancja naturalna
względna masa atomowa
102,939162 ± 0,000322 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

103Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

104Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,936344 ± 0,000109 Da
liczba masowa104
g-factor
czas połowicznego rozpadu
470 ± 130 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

104Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
p (proton emission)7%
α (α emission)%

105Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,931276547 ± 0,000023431 Da
liczba masowa105
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,12 ± 0,16 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

105Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
p (proton emission)0.1%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

106Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,928637979 ± 0,000008 Da
liczba masowa106
g-factor
czas połowicznego rozpadu
600 ± 200 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

106Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,924150621 ± 0,000004452 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

107Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,922226731 ± 0,0000059 Da
liczba masowa108
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

108Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,918141203 ± 0,000005652 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17,2 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

109Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,916854283 ± 0,0000064 Da
liczba masowa110
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23,6 ± 0,3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

110Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,913218187 ± 0,0000095 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
75 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

111Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,912399903 ± 0,00001914 Da
liczba masowa112
g-factor
czas połowicznego rozpadu
53,5 ± 0,6 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

112Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,909374664 ± 0,000018457 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,67 ± 0,07 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

113Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,909289155 ± 0,000021226 Da
liczba masowa114
g-factor
0,57333333333333 ± 0,026666666666667
czas połowicznego rozpadu
3,49 ± 0,03 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

114Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,906598 ± 0,000017203 Da
liczba masowa115
g-factor
1,384 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
32,1 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

115Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,906792732 ± 0,000005533 Da
liczba masowa116
g-factor
0,905 ± 0,003
czas połowicznego rozpadu
15,8 ± 0,8 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

116Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,904841519 ± 0,000009057 Da
liczba masowa117
g-factor
1,372 ± 0,024
czas połowicznego rozpadu
2,97 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 1,2
data odkrycia1947
parzystość+

117Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,905532194 ± 0,000003237 Da
liczba masowa118
g-factor
2,46 ± 0,07
czas połowicznego rozpadu
3,6 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

118Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,903944062 ± 0,000007512 Da
liczba masowa119
g-factor
1,38 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
38,19 ± 0,22 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

119Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

120Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,905080308 ± 0,000007728 Da
liczba masowa120
g-factor
2,3 ± 0,2
czas połowicznego rozpadu
15,89 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

120Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Sb

abundancja naturalna
57,21 ± 0,05
względna masa atomowa
120,903811353 ± 0,00000269 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,543 ± 0,011
data odkrycia1922
parzystość+

122Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,905169335 ± 0,000002687 Da
liczba masowa122
g-factor
-0,95 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
2,7238 ± 0,0002 d
spin2
nuclear quadrupole moment
1,28 ± 0,08
data odkrycia1939
parzystość-

122Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)97.59%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.41%

123Sb

abundancja naturalna
42,79 ± 0,05
względna masa atomowa
122,904215292 ± 0,000001456 Da
liczba masowa123
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,692 ± 0,014
data odkrycia1922
parzystość+

124Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,905937065 ± 0,000001457 Da
liczba masowa124
g-factor
0,4 ± 0,0066666666666667
czas połowicznego rozpadu
60,2 ± 0,03 d
spin3
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,2
data odkrycia1939
parzystość-

124Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

125Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,905254264 ± 0,0000027 Da
liczba masowa125
g-factor
0,75142857142857 ± 0,011428571428571
czas połowicznego rozpadu
2,7576 ± 0,0011 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

125Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

126Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,907253158 ± 0,000034189 Da
liczba masowa126
g-factor
0,16 ± 0,00875
czas połowicznego rozpadu
12,35 ± 0,06 d
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

126Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

127Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,906925557 ± 0,000005457 Da
liczba masowa127
g-factor
0,77142857142857 ± 0,011428571428571
czas połowicznego rozpadu
3,85 ± 0,05 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

127Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

128Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,909146121 ± 0,000020169 Da
liczba masowa128
g-factor
0,1625 ± 0,025
czas połowicznego rozpadu
9,05 ± 0,04 h
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

128Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

129Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,909146623 ± 0,000022786 Da
liczba masowa129
g-factor
0,79714285714286 ± 0,011428571428571
czas połowicznego rozpadu
4,366 ± 0,026 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

129Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

130Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,911662686 ± 0,000015257 Da
liczba masowa130
g-factor
czas połowicznego rozpadu
39,5 ± 0,8 m
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

130Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

131Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,911989339 ± 0,000002236 Da
liczba masowa131
g-factor
0,82571428571429 ± 0,011428571428571
czas połowicznego rozpadu
23,03 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość+

131Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

132Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,914508013 ± 0,000002648 Da
liczba masowa132
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,79 ± 0,07 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość

132Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

133Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,915272128 ± 0,000003357 Da
liczba masowa133
g-factor
0,85714285714286 ± 0,011428571428571
czas połowicznego rozpadu
2,34 ± 0,05 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość+

133Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

134Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,920537334 ± 0,0000033 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
674 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość-

134Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

135Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,925184354 ± 0,000002834 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,668 ± 0,009 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

135Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19.1%

136Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,930749009 ± 0,000006258 Da
liczba masowa136
g-factor
czas połowicznego rozpadu
923 ± 14 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

136Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24.7%
2n (2-neutron emission)0.14%

137Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,935522519 ± 0,000056 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
497 ± 21 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

137Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)49%
2n (2-neutron emission)%

138Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,941331 ± 0,000322 Da
liczba masowa138
g-factor
czas połowicznego rozpadu
333 ± 7 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

138Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72%
2n (2-neutron emission)%

139Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,946269 ± 0,000429 Da
liczba masowa139
g-factor
czas połowicznego rozpadu
182 ± 9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

139Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)%

140Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,952345 ± 0,000644 Da
liczba masowa140
g-factor
czas połowicznego rozpadu
170 ± 6 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

140Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)7.6%

141Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,957552 ± 0,000537 Da
liczba masowa141
g-factor
czas połowicznego rozpadu
103 ± 29 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

141Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

142Sb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,963918 ± 0,000322 Da
liczba masowa142
g-factor
czas połowicznego rozpadu
80 ± 50 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

142Sb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Antimony-2

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaGreek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
wymowaAN-teh-MOH-ni (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00024 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000012 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0256
2p4.1274
2s13.4046
3d14.2002
3p17.8161
3s17.7909
4d32.0256
4p28.8188
4s27.4564
5p41.0055
5s39.389