Antymon

Antymon (Sb)

51. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa51
Masa atomowa121.76
liczba masowa121
Grupa15
Okres5
Blokp
proton51 p+
neutron70 n0
elektron51 e-
Animated Model atomu Bohra of Sb (Antymon)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
140 pm
Metallic Radius
139 pm
Promień jonowy
76 pm
Crystal Radius
90 pm
promień van der Waalsa
206 pm
gęstość
6,68 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Antymon0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
8,608389 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sb (Antymon)
ciepło parowania
195,2 kJ/mol
ciepło topnienia
20,08 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
264,4 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 5
Model atomu Bohra: Sb (Antymon)
elektron walencyjny5
Lewis structure: Sb (Antymon)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p3
Enhanced Model atomu Bohra of Sb (Antymon)
Orbital Diagram of Sb (Antymon)
stopień utlenienia-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
2.05
Electrophilicity Index
1,540637934707554 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 860,15 K
Temperatura topnienia
903,778 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery lustrous gray
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
24,43 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000011 1/K
molar heat capacity
25,23 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,207 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,5 MS/m
rezystywność
0,0000004 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000109 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000001327 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,000073
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyTrójkąt prosty (RHL)
Stała sieci krystalicznej
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
3 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
42 GPa
moduł Kirchhoffa
20 GPa
moduł Younga
55 GPa
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
3 420 m/s
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number91
Mendeleev Number96
Pettifor Number88
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
43 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
492 a₀
allotropeWhite Antimony, Yellow Antimony, Black Antimony
Przekrój czynny
5,4
Neutron Mass Absorption
0,0016
liczby kwantowe4S3/2
grupa przestrzenna166 (R_3m)

Isotopes of Antimony

Stabilne izotopy2
Niestabilne izotopy39
Natural Isotopes2
Isotopic Composition12157.21%12157.21%12342.79%12342.79%

102Sb

liczba masowa102
liczba neutronów51
względna masa atomowa
101,945142 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

103Sb

liczba masowa103
liczba neutronów52
względna masa atomowa
102,939162 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

104Sb

liczba masowa104
liczba neutronów53
względna masa atomowa
103,936344 ± 0,000109 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
470 ± 130 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
p (proton emission)7%
α (α emission)

105Sb

liczba masowa105
liczba neutronów54
względna masa atomowa
104,931276547 ± 0,000023431 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,12 ± 0,16 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
p (proton emission)0.1%
β+ p (β+-delayed proton emission)

106Sb

liczba masowa106
liczba neutronów55
względna masa atomowa
105,928637979 ± 0,000008 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
600 ± 200 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sb

liczba masowa107
liczba neutronów56
względna masa atomowa
106,924150621 ± 0,000004452 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sb

liczba masowa108
liczba neutronów57
względna masa atomowa
107,922226731 ± 0,0000059 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 0,3 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sb

liczba masowa109
liczba neutronów58
względna masa atomowa
108,918141203 ± 0,000005652 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,2 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sb

liczba masowa110
liczba neutronów59
względna masa atomowa
109,916854283 ± 0,0000064 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,6 ± 0,3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111Sb

liczba masowa111
liczba neutronów60
względna masa atomowa
110,913218187 ± 0,0000095 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
75 ± 1 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sb

liczba masowa112
liczba neutronów61
względna masa atomowa
111,912399903 ± 0,00001914 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
53,5 ± 0,6 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Sb

liczba masowa113
liczba neutronów62
względna masa atomowa
112,909374664 ± 0,000018457 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,67 ± 0,07 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sb

liczba masowa114
liczba neutronów63
względna masa atomowa
113,909289155 ± 0,000021226 Da
g-factor
0,57333333333333 ± 0,026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,49 ± 0,03 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Sb

liczba masowa115
liczba neutronów64
względna masa atomowa
114,906598 ± 0,000017203 Da
g-factor
1,384 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,1 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Sb

liczba masowa116
liczba neutronów65
względna masa atomowa
115,906792732 ± 0,000005533 Da
g-factor
0,905 ± 0,003
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,8 ± 0,8 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Sb

liczba masowa117
liczba neutronów66
względna masa atomowa
116,904841519 ± 0,000009057 Da
g-factor
1,372 ± 0,024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,97 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 1,2
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Sb

liczba masowa118
liczba neutronów67
względna masa atomowa
117,905532194 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,46 ± 0,07
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,6 ± 0,1 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Sb

liczba masowa119
liczba neutronów68
względna masa atomowa
118,903944062 ± 0,000007512 Da
g-factor
1,38 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
38,19 ± 0,22 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

120Sb

liczba masowa120
liczba neutronów69
względna masa atomowa
119,905080308 ± 0,000007728 Da
g-factor
2,3 ± 0,2
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,89 ± 0,04 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Sb

liczba masowa121
liczba neutronów70
względna masa atomowa
120,903811353 ± 0,00000269 Da
g-factor
abundancja naturalna
57,21 ± 0,05
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,543 ± 0,011
data odkrycia1922
parzystość+

122Sb

liczba masowa122
liczba neutronów71
względna masa atomowa
121,905169335 ± 0,000002687 Da
g-factor
-0,95 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,7238 ± 0,0002 d
spin2
nuclear quadrupole moment
1,28 ± 0,08
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)97.59%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.41%

123Sb

liczba masowa123
liczba neutronów72
względna masa atomowa
122,904215292 ± 0,000001456 Da
g-factor
abundancja naturalna
42,79 ± 0,05
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,692 ± 0,014
data odkrycia1922
parzystość+

124Sb

liczba masowa124
liczba neutronów73
względna masa atomowa
123,905937065 ± 0,000001457 Da
g-factor
0,4 ± 0,0066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60,2 ± 0,03 d
spin3
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,2
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

125Sb

liczba masowa125
liczba neutronów74
względna masa atomowa
124,905254264 ± 0,0000027 Da
g-factor
0,75142857142857 ± 0,011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,7576 ± 0,0011 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

126Sb

liczba masowa126
liczba neutronów75
względna masa atomowa
125,907253158 ± 0,000034189 Da
g-factor
0,16 ± 0,00875
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,35 ± 0,06 d
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

127Sb

liczba masowa127
liczba neutronów76
względna masa atomowa
126,906925557 ± 0,000005457 Da
g-factor
0,77142857142857 ± 0,011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,85 ± 0,05 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

128Sb

liczba masowa128
liczba neutronów77
względna masa atomowa
127,909146121 ± 0,000020169 Da
g-factor
0,1625 ± 0,025
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,05 ± 0,04 h
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

129Sb

liczba masowa129
liczba neutronów78
względna masa atomowa
128,909146623 ± 0,000022786 Da
g-factor
0,79714285714286 ± 0,011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,366 ± 0,026 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

130Sb

liczba masowa130
liczba neutronów79
względna masa atomowa
129,911662686 ± 0,000015257 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39,5 ± 0,8 m
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1962
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

131Sb

liczba masowa131
liczba neutronów80
względna masa atomowa
130,911989339 ± 0,000002236 Da
g-factor
0,82571428571429 ± 0,011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,03 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

132Sb

liczba masowa132
liczba neutronów81
względna masa atomowa
131,914508013 ± 0,000002648 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,79 ± 0,07 m
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

133Sb

liczba masowa133
liczba neutronów82
względna masa atomowa
132,915272128 ± 0,000003357 Da
g-factor
0,85714285714286 ± 0,011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,34 ± 0,05 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

134Sb

liczba masowa134
liczba neutronów83
względna masa atomowa
133,920537334 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
674 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

135Sb

liczba masowa135
liczba neutronów84
względna masa atomowa
134,925184354 ± 0,000002834 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,668 ± 0,009 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19.1%

136Sb

liczba masowa136
liczba neutronów85
względna masa atomowa
135,930749009 ± 0,000006258 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
923 ± 14 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24.7%
2n (2-neutron emission)0.14%

137Sb

liczba masowa137
liczba neutronów86
względna masa atomowa
136,935522519 ± 0,000056 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
497 ± 21 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)49%
2n (2-neutron emission)

138Sb

liczba masowa138
liczba neutronów87
względna masa atomowa
137,941331 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
333 ± 7 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72%
2n (2-neutron emission)

139Sb

liczba masowa139
liczba neutronów88
względna masa atomowa
138,946269 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
182 ± 9 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

140Sb

liczba masowa140
liczba neutronów89
względna masa atomowa
139,952345 ± 0,000644 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
170 ± 6 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)7.6%

141Sb

liczba masowa141
liczba neutronów90
względna masa atomowa
140,957552 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
103 ± 29 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Sb

liczba masowa142
liczba neutronów91
względna masa atomowa
141,963918 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
80 ± 50 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Antimony-2

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaGreek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
wymowaAN-teh-MOH-ni (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,2 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00024 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000012 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0256
2p4.1274
2s13.4046
3d14.2002
3p17.8161
3s17.7909
4d32.0256
4p28.8188
4s27.4564
5p41.0055
5s39.389