სკანდიუმი

სკანდიუმი (Sc)

chemical element with symbol Sc and atomic number 21
Atomic Number21
Atomic Weight44.955908
mass number45
Group3
Period4
Blockd
პროტონი21 p+
ნეიტრონი24 n0
ელექტრონი21 e-
Animated ბორის მოდელი of Sc (სკანდიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
160 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
148 pm
Metallic Radius
144 pm
იონური რადიუსი
74,5 pm
Crystal Radius
88,5 pm
Van der Waals radius
215 pm
density
2,99 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: სკანდიუმი0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
914 kJ/mol
electron affinity
ionization energy
6,56149 eV/particle
ionization energy of Sc (სკანდიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
332,7 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
15,8 kJ/mol
standard enthalpy of formation
377,8 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 9, 2
ბორის მოდელი: Sc (სკანდიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Sc (სკანდიუმი)
electron configuration[Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Enhanced ბორის მოდელი of Sc (სკანდიუმი)
Orbital Diagram of Sc (სკანდიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
1.36
Electrophilicity Index
0,8934589851890408 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
3 109,15 K
Melting Point
1 814,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
15,8 W/(m K)
thermal expansion
0,0000102 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,568 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,8 MS/m
electrical resistivity
0,00000055 m Ω
ზეგამტარობა
0,05 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,000000088 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000003956 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0002627
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
57 GPa
shear modulus
29 GPa
Young's modulus
74 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,28
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
892 kJ/mol
polarizability
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1 383 a₀
allotrope
Neutron cross section
27,2
Neutron Mass Absorption
0,025
quantum number2D3/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Scandium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes28
Natural Isotopes1

35Sc

mass number35
neutron number14
relative atomic mass
35,029093 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

36Sc

mass number36
neutron number15
relative atomic mass
36,017338 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

37Sc

mass number37
neutron number16
relative atomic mass
37,004058 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

38Sc

mass number38
neutron number17
relative atomic mass
37,995438 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

39Sc

mass number39
neutron number18
relative atomic mass
38,984784953 ± 0,000025765 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1988
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%

40Sc

mass number40
neutron number19
relative atomic mass
39,977967275 ± 0,000003036 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
182,3 ± 0,7 ms
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

mass number41
neutron number20
relative atomic mass
40,969251163 ± 0,000000083 Da
g-factor
1,5509428571429 ± 0,0004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
596,3 ± 1,7 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,145 ± 0,003
აღმოჩენის თარიღი1941
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

mass number42
neutron number21
relative atomic mass
41,965516686 ± 0,000000165 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
680,72 ± 0,26 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1955
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

mass number43
neutron number22
relative atomic mass
42,961150425 ± 0,000001999 Da
g-factor
1,2931428571429 ± 0,0028571428571429
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,891 ± 0,012 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1935
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

mass number44
neutron number23
relative atomic mass
43,959402818 ± 0,000001884 Da
g-factor
1,249 ± 0,0025
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,0421 ± 0,0025 h
სპინი2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
აღმოჩენის თარიღი1937
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

mass number45
neutron number24
relative atomic mass
44,955907051 ± 0,000000712 Da
g-factor
1,3582857142857 ± 0,000022857142857143
natural abundance
100
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,002
აღმოჩენის თარიღი1923
parity-

46Sc

mass number46
neutron number25
relative atomic mass
45,955167034 ± 0,00000072 Da
g-factor
0,76 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
83,757 ± 0,014 d
სპინი4
nuclear quadrupole moment
0,119 ± 0,006
აღმოჩენის თარიღი1936
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

47Sc

mass number47
neutron number26
relative atomic mass
46,952402444 ± 0,000002072 Da
g-factor
1,5257142857143 ± 0,0057142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,3492 ± 0,0006 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1945
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

48Sc

mass number48
neutron number27
relative atomic mass
47,952222903 ± 0,000005313 Da
g-factor
0,62283333333333 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
43,67 ± 0,09 h
სპინი6
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1937
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

49Sc

mass number49
neutron number28
relative atomic mass
48,950013159 ± 0,000002434 Da
g-factor
1,6028571428571 ± 0,0085714285714286
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
57,18 ± 0,13 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1940
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

50Sc

mass number50
neutron number29
relative atomic mass
49,952187437 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
102,5 ± 0,5 s
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

51Sc

mass number51
neutron number30
relative atomic mass
50,953568838 ± 0,0000027 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,4 ± 0,1 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1966
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Sc

mass number52
neutron number31
relative atomic mass
51,95649617 ± 0,0000033 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,2 ± 0,2 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

53Sc

mass number53
neutron number32
relative atomic mass
52,958379173 ± 0,000019 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,4 ± 0,6 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1980
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

54Sc

mass number54
neutron number33
relative atomic mass
53,963029359 ± 0,000015 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
526 ± 15 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1990
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

mass number55
neutron number34
relative atomic mass
54,966889637 ± 0,000067 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
96 ± 2 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1990
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

56Sc

mass number56
neutron number35
relative atomic mass
55,972607611 ± 0,000278761 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
26 ± 6 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Sc

mass number57
neutron number36
relative atomic mass
56,977048 ± 0,000193 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22 ± 2 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Sc

mass number58
neutron number37
relative atomic mass
57,983382 ± 0,000204 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12 ± 5 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Sc

mass number59
neutron number38
relative atomic mass
58,988374 ± 0,000268 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Sc

mass number60
neutron number39
relative atomic mass
59,995115 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Sc

mass number61
neutron number40
relative atomic mass
61,000537 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Sc

mass number62
neutron number41
relative atomic mass
62,007848 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Sc

mass number63
neutron number42
relative atomic mass
63,014031 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიLars Nilson
location of discoverySweden
აღმოჩენის თარიღი1879
ეტიმოლოგიაLatin: Scandia, Scandinavia.
pronunciationSKAN-di-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
0,0000006 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,00064 %
natural abundance (მზე)
0,000004 %
Abundance in Universe
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676