Скандијум

Скандијум (Sc)

chemical element with symbol Sc and atomic number 21
Атомски број21
Атомска маса44.955908
Масени број45
Група3
Периода4
Блокd
протон21 p+
неутрон24 n0
електрон21 e-
Animated Боров модел атома of Sc (Скандијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
160 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
148 pm
Metallic Radius
144 pm
ionic radius
74,5 pm
Crystal Radius
88,5 pm
Ван дер Валсов радијус
215 pm
густина
2,99 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Скандијум020406080100120140160180200220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
914 kJ/mol
Афинитет према електрону
енергија јонизације
6,56149 eV/particle
енергија јонизације of Sc (Скандијум)
Топлота испаравања
332,7 kJ/mol
топлота топљења
15,8 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
377,8 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 9, 2
Боров модел атома: Sc (Скандијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Sc (Скандијум)
електронска конфигурација[Ar] 3d1 4s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2
Enhanced Боров модел атома of Sc (Скандијум)
Orbital Diagram of Sc (Скандијум)
оксидациони број0, 1, 2, 3
електронегативност
1.36
Electrophilicity Index
0,8934589851890408 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
3.109,15 K
Температура топљења
1.814,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery white
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
15,8 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000102 1/K
molar heat capacity
25,52 J/(mol K)
Специфична топлота
0,568 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
1,8 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000055 m Ω
Суперпроводност
0,05 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,000000088 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000003956 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0002627
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураЈедноставни Хескагонал (HEX)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
57 GPa
shear modulus
29 GPa
Јангов модул
74 GPa
Пуасонов однос
0,28
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupIIIA
IUPAC GroupIIIB
Glawe Number48
Mendeleev Number11
Pettifor Number20
Geochemical Classfirst series transition metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
892 kJ/mol
polarizability
97 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
1.383 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
27,2
Neutron Mass Absorption
0,025
квантни број2D3/2
кристалографска група194 (P63/mmc)

Isotopes of Scandium

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи28
Natural Isotopes1

35Sc

Масени број35
неутронски број14
атомска тежина
35,029093 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

36Sc

Масени број36
неутронски број15
атомска тежина
36,017338 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

37Sc

Масени број37
неутронски број16
атомска тежина
37,004058 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

38Sc

Масени број38
неутронски број17
атомска тежина
37,995438 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

39Sc

Масени број39
неутронски број18
атомска тежина
38,984784953 ± 0,000025765 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1988
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

40Sc

Масени број40
неутронски број19
атомска тежина
39,977967275 ± 0,000003036 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
182,3 ± 0,7 ms
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.44%
β+α (β+-delayed α emission)0.017%

41Sc

Масени број41
неутронски број20
атомска тежина
40,969251163 ± 0,000000083 Da
g-factor
1,5509428571429 ± 0,0004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
596,3 ± 1,7 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,145 ± 0,003
датум открића1941
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

42Sc

Масени број42
неутронски број21
атомска тежина
41,965516686 ± 0,000000165 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
680,72 ± 0,26 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

43Sc

Масени број43
неутронски број22
атомска тежина
42,961150425 ± 0,000001999 Da
g-factor
1,2931428571429 ± 0,0028571428571429
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,891 ± 0,012 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,05
датум открића1935
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

44Sc

Масени број44
неутронски број23
атомска тежина
43,959402818 ± 0,000001884 Da
g-factor
1,249 ± 0,0025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,0421 ± 0,0025 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,05
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

45Sc

Масени број45
неутронски број24
атомска тежина
44,955907051 ± 0,000000712 Da
g-factor
1,3582857142857 ± 0,000022857142857143
присутност у природи
100
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,002
датум открића1923
parity-

46Sc

Масени број46
неутронски број25
атомска тежина
45,955167034 ± 0,00000072 Da
g-factor
0,76 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
83,757 ± 0,014 d
Спин4
nuclear quadrupole moment
0,119 ± 0,006
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

47Sc

Масени број47
неутронски број26
атомска тежина
46,952402444 ± 0,000002072 Da
g-factor
1,5257142857143 ± 0,0057142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,3492 ± 0,0006 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,22 ± 0,03
датум открића1945
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

48Sc

Масени број48
неутронски број27
атомска тежина
47,952222903 ± 0,000005313 Da
g-factor
0,62283333333333 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
43,67 ± 0,09 h
Спин6
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

49Sc

Масени број49
неутронски број28
атомска тежина
48,950013159 ± 0,000002434 Da
g-factor
1,6028571428571 ± 0,0085714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
57,18 ± 0,13 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1940
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

50Sc

Масени број50
неутронски број29
атомска тежина
49,952187437 ± 0,0000027 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
102,5 ± 0,5 s
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

51Sc

Масени број51
неутронски број30
атомска тежина
50,953568838 ± 0,0000027 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,4 ± 0,1 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

52Sc

Масени број52
неутронски број31
атомска тежина
51,95649617 ± 0,0000033 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,2 ± 0,2 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

53Sc

Масени број53
неутронски број32
атомска тежина
52,958379173 ± 0,000019 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,6 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

54Sc

Масени број54
неутронски број33
атомска тежина
53,963029359 ± 0,000015 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
526 ± 15 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1990
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)16%

55Sc

Масени број55
неутронски број34
атомска тежина
54,966889637 ± 0,000067 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
96 ± 2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1990
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%
2n (2-neutron emission)

56Sc

Масени број56
неутронски број35
атомска тежина
55,972607611 ± 0,000278761 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
26 ± 6 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

57Sc

Масени број57
неутронски број36
атомска тежина
56,977048 ± 0,000193 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 2 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

58Sc

Масени број58
неутронски број37
атомска тежина
57,983382 ± 0,000204 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12 ± 5 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

59Sc

Масени број59
неутронски број38
атомска тежина
58,988374 ± 0,000268 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

60Sc

Масени број60
неутронски број39
атомска тежина
59,995115 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

61Sc

Масени број61
неутронски број40
атомска тежина
61,000537 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

62Sc

Масени број62
неутронски број41
атомска тежина
62,007848 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

63Sc

Масени број63
неутронски број42
атомска тежина
63,014031 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube

историја

откриоLars Nilson
место открићаSweden
датум открића1879
етимологијаLatin: Scandia, Scandinavia.
изговорSKAN-di-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,0000006 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,00064 %
присутност у природи (Сунце)
0,000004 %
Заступљеност у Космосу
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.5434
2p3.9454
2s6.4264
3d13.8801
3p11.5938
3s10.6602
4s16.3676