Selen

Selen (Se)

chemical element with symbol Se and atomic number 34
Số nguyên tử34
Nguyên tử khối78.971
số khối80
Nhóm16
Chu kỳ4
Phân lớpp
Prô ton34 p+
Nơ tron46 n0
Electrons34 e-
Animated Mô hình Bohr of Se (Selen)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
115 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
116 pm
Metallic Radius
117 pm
ionic radius
198 pm
Crystal Radius
184 pm
Bán kính van der Waals
190 pm
mật độ
4,809 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
2,02067 eV/particle
ionization energy
9,752392 eV/particle
ionization energy of Se (Selen)
Nhiệt bay hơi
59,7 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
5,23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
227,2 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 6
Mô hình Bohr: Se (Selen)
Electron hóa trị6
Cấu trúc Lewis: Se (Selen)
Cấu hình electron[Ar] 3d10 4s2 4p4
Enhanced Mô hình Bohr of Se (Selen)
Orbital Diagram of Se (Selen)
trạng thái oxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
độ âm điện
2.55
Electrophilicity
2,2408492709619536 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
958,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
453,15 K
critical pressure
critical temperature
1.766,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearanceblack, red, and gray (not pictured) allotropes
chiết suất
1,000895
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,52 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
25,363 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,321 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,000000004 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000316 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000193
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểMột nghiêng đơn giản (HEX)
lattice constant
4,36 Å
Lattice Anglesπ/2, 1.58493, π/2
mechanical property
Độ cứng
2 MPa
Mô đun khối
8,3 GPa
Modul ngang
3,7 GPa
mô đun Young
10 GPa
Hệ số Poisson
0,33
tốc độ âm thanh
3.350 m/s
phân loại
Danh mụcPhi kim, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number95
Mendeleev Number101
Pettifor Number93
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
28,9 ± 1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
210 a₀
AllotropesAmorphous Red Selenium, Amorphous Black Selenium, Monoclinic Selenium, Hexagonal Selenium
Neutron cross section
11,7
Neutron Mass Absorption
0,0056
Số lượng tử3P2
space group14 (P121/c1)

Đồng vị của Selen

Các đồng vị bền6
Các đồng vị không bền27
Radioactive Isotopes28

63Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
62,981911 ± 0,000537 Da
số khối63
g-factor
chu kỳ bán rã
13,2 ± 3,9 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2016
parity-

63Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)89%
2p (2-proton emission)0.5%

64Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
63,971165 ± 0,000537 Da
số khối64
g-factor
0
chu kỳ bán rã
22,6 ± 0,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2005
parity+

64Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

65Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
64,964552 ± 0,000322 Da
số khối65
g-factor
chu kỳ bán rã
34,2 ± 0,7 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity-

65Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)87%

66Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
65,955276 ± 0,000215 Da
số khối66
g-factor
0
chu kỳ bán rã
54 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1993
parity+

66Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

67Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
66,949994 ± 0,000072 Da
số khối67
g-factor
chu kỳ bán rã
133 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity-

67Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.5%

68Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
67,941825236 ± 0,000000532 Da
số khối68
g-factor
0
chu kỳ bán rã
35,5 ± 0,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1990
parity+

68Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

69Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
68,939414845 ± 0,000001599 Da
số khối69
g-factor
chu kỳ bán rã
27,4 ± 0,2 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity-

69Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.052%

70Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
69,933515521 ± 0,0000017 Da
số khối70
g-factor
0
chu kỳ bán rã
41,1 ± 0,3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1950
parity+

70Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

71Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
70,932209431 ± 0,000003 Da
số khối71
g-factor
chu kỳ bán rã
4,74 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1957
parity-

71Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

72Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
71,927140506 ± 0,0000021 Da
số khối72
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,4 ± 0,08 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

72Se Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

73Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,926754881 ± 0,000007969 Da
số khối73
g-factor
0,19822222222222 ± 0,0028888888888889
chu kỳ bán rã
7,15 ± 0,09 h
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity+

73Se Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

74Se

natural abundance
0,86 ± 0,03
relative atomic mass
73,922475933 ± 0,000000015 Da
số khối74
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

74Se Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

75Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,92252287 ± 0,000000078 Da
số khối75
g-factor
0,2732 ± 0,004
chu kỳ bán rã
119,78 ± 0,03 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,1 ± 0,2
ngày khám phá1947
parity+

75Se Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

76Se

natural abundance
9,23 ± 0,07
relative atomic mass
75,919213702 ± 0,000000017 Da
số khối76
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

77Se

natural abundance
7,6 ± 0,07
relative atomic mass
76,91991415 ± 0,000000067 Da
số khối77
g-factor
1,06712 ± 0,0001
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity-

78Se

natural abundance
23,69 ± 0,22
relative atomic mass
77,917309244 ± 0,000000191 Da
số khối78
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

79Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,918499252 ± 0,000000238 Da
số khối79
g-factor
-0,29085714285714 ± 0,0042857142857143
chu kỳ bán rã
327 ± 28 ky
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,2
ngày khám phá1950
parity+

79Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

80Se

natural abundance
49,8 ± 0,36
relative atomic mass
79,916521761 ± 0,000001016 Da
số khối80
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

80Se Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

81Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,917993019 ± 0,000001049 Da
số khối81
g-factor
chu kỳ bán rã
18,45 ± 0,12 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity-

81Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

82Se

natural abundanceRadioactive ☢️
8,82 ± 0,15
relative atomic mass
81,916699531 ± 0,0000005 Da
số khối82
g-factor
0
chu kỳ bán rã
87,6 ± 1,5 Ey
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

82Se Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)100%

83Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,919118604 ± 0,000003259 Da
số khối83
g-factor
chu kỳ bán rã
22,25 ± 0,04 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1937
parity+

83Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

84Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
83,918466761 ± 0,000002105 Da
số khối84
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,26 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1960
parity+

84Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

85Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,922260758 ± 0,000002804 Da
số khối85
g-factor
chu kỳ bán rã
32,9 ± 0,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity

85Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

86Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
85,924311732 ± 0,000002705 Da
số khối86
g-factor
0
chu kỳ bán rã
14,3 ± 0,3 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1973
parity+

86Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

87Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
86,928688616 ± 0,000002405 Da
số khối87
g-factor
chu kỳ bán rã
5,5 ± 0,06 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1968
parity+

87Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.6%

88Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
87,93141749 ± 0,000003604 Da
số khối88
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,53 ± 0,06 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1970
parity+

88Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.99%

89Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,936669058 ± 0,000004003 Da
số khối89
g-factor
chu kỳ bán rã
430 ± 50 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity+

89Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)7.8%

90Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,940096 ± 0,000354 Da
số khối90
g-factor
0
chu kỳ bán rã
210 ± 80 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

90Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

91Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,9457 ± 0,000465 Da
số khối91
g-factor
chu kỳ bán rã
270 ± 50 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1975
parity+

91Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)%

92Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,94984 ± 0,000429 Da
số khối92
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

92Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

93Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,956135 ± 0,000429 Da
số khối93
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

93Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

94Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,96049 ± 0,000537 Da
số khối94
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

94Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

95Se

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,9673 ± 0,000537 Da
số khối95
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

95Se Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Selen 1.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiJöns Berzelius
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1818
từ nguyên họcGreek: selênê (moon).
cách phát âmsi-LEE-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,05 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0002 mg/L
Abundance in Human Body
0,000005 %
Abundance in Meteor
0,0013 %
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000003 %

Nuclear Screening Constants

1s0.7378
2p3.9348
2s9.1116
3d15.523
3p15.295
3s14.5966
4p25.7128
4s24.2424