Seaborgium

Seaborgium (Sg)

chemický prvek s atomovým číslem 106
Atomové číslo106
Atomová hmotnost271
Nukleonové číslo258
Skupina6
Perioda7
Blokd
proton106 p+
neutron152 n0
elektron106 e-
Animated Bohrův model atomu of Sg (Seaborgium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
143 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Sg (Seaborgium)
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Bohrův model atomu: Sg (Seaborgium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Sg (Seaborgium)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d4 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d4 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Sg (Seaborgium)
Orbital Diagram of Sg (Seaborgium)
Oxidační číslo0, 6
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo5D0
space group ()

Izotopy seaborgia

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy16
Natural Isotopes0

258Sg

Nukleonové číslo258
neutronové číslo152
relativní atomová hmotnost
258,11304 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,7 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Sg

Nukleonové číslo259
neutronové číslo153
relativní atomová hmotnost
259,114353 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
402 ± 56 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Sg

Nukleonové číslo260
neutronové číslo154
relativní atomová hmotnost
260,114383435 ± 0,000022045 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,95 ± 0,33 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1984
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

Nukleonové číslo261
neutronové číslo155
relativní atomová hmotnost
261,115948135 ± 0,000019853 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
183 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1984
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

Nukleonové číslo262
neutronové číslo156
relativní atomová hmotnost
262,116338978 ± 0,000023797 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,3 ± 1,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2001
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)

263Sg

Nukleonové číslo263
neutronové číslo157
relativní atomová hmotnost
263,118299 ± 0,000101 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
940 ± 140 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

Nukleonové číslo264
neutronové číslo158
relativní atomová hmotnost
264,11893 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
78 ± 25 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2006
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)

265Sg

Nukleonové číslo265
neutronové číslo159
relativní atomová hmotnost
265,121089 ± 0,000149 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,2 ± 1,6 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)

266Sg

Nukleonové číslo266
neutronové číslo160
relativní atomová hmotnost
266,121973 ± 0,000263 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
390 ± 110 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2006
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

Nukleonové číslo267
neutronové číslo161
relativní atomová hmotnost
267,124323 ± 0,000281 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,8 ± 0,7 m
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2008
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

Nukleonové číslo268
neutronové číslo162
relativní atomová hmotnost
268,125389 ± 0,000504 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Sg

Nukleonové číslo269
neutronové číslo163
relativní atomová hmotnost
269,128495 ± 0,000395 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5 ± 2 m
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

270Sg

Nukleonové číslo270
neutronové číslo164
relativní atomová hmotnost
270,130362 ± 0,000492 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

271Sg

Nukleonové číslo271
neutronové číslo165
relativní atomová hmotnost
271,133782 ± 0,000634 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,2 ± 1,1 m
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2004
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

Nukleonové číslo272
neutronové číslo166
relativní atomová hmotnost
272,135825 ± 0,000743 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Sg

Nukleonové číslo273
neutronové číslo167
relativní atomová hmotnost
273,139475 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
SF (spontaneous fission)
Electron shell 106 Seaborgium

dějiny

objevitel nebo vynálezceSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
místo objevu/vynálezuUSSR/United States
datum objevu1974
etymologieNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
výslovnostsee-BORG-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants