Σιμπόργκιο

Σιμπόργκιο (Sg)

χημικό στοιχείο με ατομικό αριθμό 106
Ατομικός Αριθμός106
Ατομικό βάρος271
Μαζικός αριθμός258
Ομάδα6
Περίοδος7
Τομέαςd
πρωτόνιο106 p+
νετρόνιο152 n0
ηλεκτρόνιο106 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Sg (Σιμπόργκιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
molar volume
covalent radius
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
πυκνότητα

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Sg (Σιμπόργκιο)
ενθαλπία εξάτμισης
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Sg (Σιμπόργκιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Sg (Σιμπόργκιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Rn] 5f14 6d4 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d4 7s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Sg (Σιμπόργκιο)
Orbital Diagram of Sg (Σιμπόργκιο)
Αριθμός οξείδωσης0, 6
Ηλεκτραρνητικότητα
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
Σημείο τήξης
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Colorless
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
type
ηλεκτρική αγωγιμότητα
Αντιστασιμότητα
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημα ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΣτοιχεία μετάπτωσης, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός5D0
space group ()

Isotopes of Seaborgium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

258Sg

Μαζικός αριθμός258
αριθμός νετρονίων152
σχετική ατομική μάζα
258,11304 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,7 ± 0,5 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Sg

Μαζικός αριθμός259
αριθμός νετρονίων153
σχετική ατομική μάζα
259,114353 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
402 ± 56 ms
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Sg

Μαζικός αριθμός260
αριθμός νετρονίων154
σχετική ατομική μάζα
260,114383435 ± 0,000022045 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,95 ± 0,33 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1984
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

Μαζικός αριθμός261
αριθμός νετρονίων155
σχετική ατομική μάζα
261,115948135 ± 0,000019853 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
183 ± 5 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1984
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

Μαζικός αριθμός262
αριθμός νετρονίων156
σχετική ατομική μάζα
262,116338978 ± 0,000023797 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,3 ± 1,7 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2001
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)

263Sg

Μαζικός αριθμός263
αριθμός νετρονίων157
σχετική ατομική μάζα
263,118299 ± 0,000101 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
940 ± 140 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

Μαζικός αριθμός264
αριθμός νετρονίων158
σχετική ατομική μάζα
264,11893 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
78 ± 25 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2006
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)

265Sg

Μαζικός αριθμός265
αριθμός νετρονίων159
σχετική ατομική μάζα
265,121089 ± 0,000149 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,2 ± 1,6 s
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)

266Sg

Μαζικός αριθμός266
αριθμός νετρονίων160
σχετική ατομική μάζα
266,121973 ± 0,000263 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
390 ± 110 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2006
parity+

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

Μαζικός αριθμός267
αριθμός νετρονίων161
σχετική ατομική μάζα
267,124323 ± 0,000281 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,8 ± 0,7 m
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2008
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

Μαζικός αριθμός268
αριθμός νετρονίων162
σχετική ατομική μάζα
268,125389 ± 0,000504 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Sg

Μαζικός αριθμός269
αριθμός νετρονίων163
σχετική ατομική μάζα
269,128495 ± 0,000395 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5 ± 2 m
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

270Sg

Μαζικός αριθμός270
αριθμός νετρονίων164
σχετική ατομική μάζα
270,130362 ± 0,000492 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

271Sg

Μαζικός αριθμός271
αριθμός νετρονίων165
σχετική ατομική μάζα
271,133782 ± 0,000634 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,2 ± 1,1 m
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2004
parity

decay modeΈνταση
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

Μαζικός αριθμός272
αριθμός νετρονίων166
σχετική ατομική μάζα
272,135825 ± 0,000743 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Sg

Μαζικός αριθμός273
αριθμός νετρονίων167
σχετική ατομική μάζα
273,139475 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης
parity

decay modeΈνταση
SF (spontaneous fission)
Electron shell 106 Seaborgium

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
μέρος ανακάλυψηςUSSR/United States
ημερομηνία ανακάλυψης1974
ΕτυμολογίαNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
pronunciationsee-BORG-i-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ωκεανός)
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0 %
natural abundance (Ήλιος)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants