სიბორგიუმი

სიბორგიუმი (Sg)

chemical element with the atomic number of 106
Atomic Number106
Atomic Weight271
mass number258
Group6
Period7
Blockd
პროტონი106 p+
ნეიტრონი152 n0
ელექტრონი106 e-
Animated ბორის მოდელი of Sg (სიბორგიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
143 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
Crystal Radius
Van der Waals radius
density

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Sg (სიბორგიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
დნობის კუთრი სითბო
standard enthalpy of formation
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
ბორის მოდელი: Sg (სიბორგიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Sg (სიბორგიუმი)
electron configuration[Rn] 5f14 6d4 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d4 7s2
Enhanced ბორის მოდელი of Sg (სიბორგიუმი)
Orbital Diagram of Sg (სიბორგიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 6
ელექტროუარყოფითობა
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
Melting Point
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Colorless
appearance
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
type
electrical conductivity
electrical resistivity
ზეგამტარობა
magnetism
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal Structure ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
shear modulus
Young's modulus
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number5D0
space group ()

Isotopes of Seaborgium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

258Sg

mass number258
neutron number152
relative atomic mass
258,11304 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,7 ± 0,5 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1997
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Sg

mass number259
neutron number153
relative atomic mass
259,114353 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
402 ± 56 ms
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Sg

mass number260
neutron number154
relative atomic mass
260,114383435 ± 0,000022045 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,95 ± 0,33 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1984
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

mass number261
neutron number155
relative atomic mass
261,115948135 ± 0,000019853 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
183 ± 5 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1984
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

mass number262
neutron number156
relative atomic mass
262,116338978 ± 0,000023797 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,3 ± 1,7 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2001
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)

263Sg

mass number263
neutron number157
relative atomic mass
263,118299 ± 0,000101 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
940 ± 140 ms
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1974
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

mass number264
neutron number158
relative atomic mass
264,11893 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
78 ± 25 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2006
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)

265Sg

mass number265
neutron number159
relative atomic mass
265,121089 ± 0,000149 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,2 ± 1,6 s
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)

266Sg

mass number266
neutron number160
relative atomic mass
266,121973 ± 0,000263 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
390 ± 110 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2006
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

mass number267
neutron number161
relative atomic mass
267,124323 ± 0,000281 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,8 ± 0,7 m
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2008
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

mass number268
neutron number162
relative atomic mass
268,125389 ± 0,000504 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Sg

mass number269
neutron number163
relative atomic mass
269,128495 ± 0,000395 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5 ± 2 m
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

270Sg

mass number270
neutron number164
relative atomic mass
270,130362 ± 0,000492 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

271Sg

mass number271
neutron number165
relative atomic mass
271,133782 ± 0,000634 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,2 ± 1,1 m
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2004
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

mass number272
neutron number166
relative atomic mass
272,135825 ± 0,000743 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Sg

mass number273
neutron number167
relative atomic mass
273,139475 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
SF (spontaneous fission)
Electron shell 106 Seaborgium

ისტორია

აღმომჩენიSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
location of discoveryUSSR/United States
აღმოჩენის თარიღი1974
ეტიმოლოგიაNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
pronunciationsee-BORG-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
natural abundance (human body)
0 %
natural abundance (მეტეოროიდი)
0 %
natural abundance (მზე)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants