Seaborg

Seaborg (Sg)

106. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa106
Masa atomowa271
liczba masowa258
Grupa6
Okres7
Blokd
proton106 p+
neutron152 n0
elektron106 e-
Animated Model atomu Bohra of Sg (Seaborg)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
143 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Sg (Seaborg)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Model atomu Bohra: Sg (Seaborg)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Sg (Seaborg)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d4 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d4 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Sg (Seaborg)
Orbital Diagram of Sg (Seaborg)
stopień utlenienia0, 6
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe5D0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Seaborgium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy16
Natural Isotopes0

258Sg

liczba masowa258
liczba neutronów152
względna masa atomowa
258,11304 ± 0,000443 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,7 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Sg

liczba masowa259
liczba neutronów153
względna masa atomowa
259,114353 ± 0,000194 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
402 ± 56 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Sg

liczba masowa260
liczba neutronów154
względna masa atomowa
260,114383435 ± 0,000022045 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,95 ± 0,33 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1984
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

liczba masowa261
liczba neutronów155
względna masa atomowa
261,115948135 ± 0,000019853 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
183 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

liczba masowa262
liczba neutronów156
względna masa atomowa
262,116338978 ± 0,000023797 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 1,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)

263Sg

liczba masowa263
liczba neutronów157
względna masa atomowa
263,118299 ± 0,000101 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
940 ± 140 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

liczba masowa264
liczba neutronów158
względna masa atomowa
264,11893 ± 0,000304 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
78 ± 25 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)

265Sg

liczba masowa265
liczba neutronów159
względna masa atomowa
265,121089 ± 0,000149 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,2 ± 1,6 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)

266Sg

liczba masowa266
liczba neutronów160
względna masa atomowa
266,121973 ± 0,000263 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
390 ± 110 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

liczba masowa267
liczba neutronów161
względna masa atomowa
267,124323 ± 0,000281 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,7 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

liczba masowa268
liczba neutronów162
względna masa atomowa
268,125389 ± 0,000504 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Sg

liczba masowa269
liczba neutronów163
względna masa atomowa
269,128495 ± 0,000395 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5 ± 2 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

270Sg

liczba masowa270
liczba neutronów164
względna masa atomowa
270,130362 ± 0,000492 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

271Sg

liczba masowa271
liczba neutronów165
względna masa atomowa
271,133782 ± 0,000634 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 1,1 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

liczba masowa272
liczba neutronów166
względna masa atomowa
272,135825 ± 0,000743 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Sg

liczba masowa273
liczba neutronów167
względna masa atomowa
273,139475 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)
Electron shell 106 Seaborgium

historia

odkrywca lub wynalazcaSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
miejsce odkryciaUSSR/United States
data odkrycia1974
etymologiaNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
wymowasee-BORG-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants