Seaborg

Seaborg (Sg)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa106
Masa atomowa271
liczba masowa258
Grupa6
Okres7
Blokd
Protony106 p+
Neutrony152 n0
Elektrony106 e-
Animated Model atomu Bohra of Sg (Seaborg)

Właściwości

Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
143 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Sg (Seaborg)
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Model atomu Bohra: Sg (Seaborg)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d4 7s2
Enhanced Model atomu Bohra of Sg (Seaborg)
Orbital Diagram of Sg (Seaborg)
stopień utlenienia0, 6
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe5D0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Seaborgium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy16
Radioactive Isotopes16

258Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
258,11304 ± 0,000443 Da
liczba masowa258
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,7 ± 0,5 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

258Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
259,114353 ± 0,000194 Da
liczba masowa259
g-factor
czas połowicznego rozpadu
402 ± 56 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

259Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

260Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
260,114383435 ± 0,000022045 Da
liczba masowa260
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,95 ± 0,33 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1984
parzystość+

260Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
261,115948135 ± 0,000019853 Da
liczba masowa261
g-factor
czas połowicznego rozpadu
183 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1984
parzystość+

261Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
262,116338978 ± 0,000023797 Da
liczba masowa262
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 1,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2001
parzystość+

262Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)%

263Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
263,118299 ± 0,000101 Da
liczba masowa263
g-factor
czas połowicznego rozpadu
940 ± 140 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

263Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
264,11893 ± 0,000304 Da
liczba masowa264
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
78 ± 25 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

264Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)%

265Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
265,121089 ± 0,000149 Da
liczba masowa265
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,2 ± 1,6 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

265Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)%

266Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
266,121973 ± 0,000263 Da
liczba masowa266
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
390 ± 110 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

266Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
267,124323 ± 0,000281 Da
liczba masowa267
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,8 ± 0,7 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2008
parzystość

267Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
268,125389 ± 0,000504 Da
liczba masowa268
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

268Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

269Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
269,128495 ± 0,000395 Da
liczba masowa269
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5 ± 2 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

269Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

270Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
270,130362 ± 0,000492 Da
liczba masowa270
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

270Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

271Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
271,133782 ± 0,000634 Da
liczba masowa271
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 1,1 m
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość

271Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
272,135825 ± 0,000743 Da
liczba masowa272
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

272Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

273Sg

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
273,139475 ± 0,000429 Da
liczba masowa273
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

273Sg Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 106 Seaborgium.svg

historia

odkrywca lub wynalazcaSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
miejsce odkryciaUSSR/United States
data odkrycia1974
etymologiaNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
wymowasee-BORG-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants