Seaborgium

Seaborgium (Sg)

chemický prvok s protónovým číslom 106
Protónové číslo106
Atómová hmotnosť271
Nukleónové číslo258
Skupina6
Perióda7
Orbitáld
protón106 p+
Neutrón152 n0
elektrón106 e-
Animated Bohrov model atómu of Sg (Seaborgium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
143 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
density

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Sg (Seaborgium)
Merné skupenské teplo varu
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Bohrov model atómu: Sg (Seaborgium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Sg (Seaborgium)
electron configuration[Rn] 5f14 6d4 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d4 7s2
Enhanced Bohrov model atómu of Sg (Seaborgium)
Orbital Diagram of Sg (Seaborgium)
Oxidačné číslo0, 6
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
Teplota topenia
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo5D0
Priestorová grupa ()

Isotopes of Seaborgium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy16
Natural Isotopes0

258Sg

Nukleónové číslo258
neutrónové číslo152
Relatívna atómová hmotnosť
258,11304 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,7 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Sg

Nukleónové číslo259
neutrónové číslo153
Relatívna atómová hmotnosť
259,114353 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
402 ± 56 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Sg

Nukleónové číslo260
neutrónové číslo154
Relatívna atómová hmotnosť
260,114383435 ± 0,000022045 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,95 ± 0,33 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1984
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

Nukleónové číslo261
neutrónové číslo155
Relatívna atómová hmotnosť
261,115948135 ± 0,000019853 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
183 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1984
parity+

decay modeintensity
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

Nukleónové číslo262
neutrónové číslo156
Relatívna atómová hmotnosť
262,116338978 ± 0,000023797 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,3 ± 1,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2001
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)

263Sg

Nukleónové číslo263
neutrónové číslo157
Relatívna atómová hmotnosť
263,118299 ± 0,000101 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
940 ± 140 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

Nukleónové číslo264
neutrónové číslo158
Relatívna atómová hmotnosť
264,11893 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
78 ± 25 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2006
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)

265Sg

Nukleónové číslo265
neutrónové číslo159
Relatívna atómová hmotnosť
265,121089 ± 0,000149 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,2 ± 1,6 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)

266Sg

Nukleónové číslo266
neutrónové číslo160
Relatívna atómová hmotnosť
266,121973 ± 0,000263 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
390 ± 110 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2006
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

Nukleónové číslo267
neutrónové číslo161
Relatívna atómová hmotnosť
267,124323 ± 0,000281 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,8 ± 0,7 m
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2008
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

Nukleónové číslo268
neutrónové číslo162
Relatívna atómová hmotnosť
268,125389 ± 0,000504 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Sg

Nukleónové číslo269
neutrónové číslo163
Relatívna atómová hmotnosť
269,128495 ± 0,000395 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5 ± 2 m
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

270Sg

Nukleónové číslo270
neutrónové číslo164
Relatívna atómová hmotnosť
270,130362 ± 0,000492 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

271Sg

Nukleónové číslo271
neutrónové číslo165
Relatívna atómová hmotnosť
271,133782 ± 0,000634 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,2 ± 1,1 m
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

Nukleónové číslo272
neutrónové číslo166
Relatívna atómová hmotnosť
272,135825 ± 0,000743 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Sg

Nukleónové číslo273
neutrónové číslo167
Relatívna atómová hmotnosť
273,139475 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
Electron shell 106 Seaborgium

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
miesto nálezuUSSR/United States
dátum objavu1974
etymológiaNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
pronunciationsee-BORG-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Slnko)
0 %
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants