Siborgij

Siborgij (Sg)

chemical element with the atomic number of 106
Vrstno število106
Atomska teža271
Masno število258
Skupina6
Perioda7
Blokd
proton106 p+
nevtron152 n0
elektron106 e-
Animated Bohrov model atoma of Sg (Siborgij)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
143 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
density

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
ionization energy of Sg (Siborgij)
Izparilna toplota
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Bohrov model atoma: Sg (Siborgij)
valence electron2
Lewis structure: Sg (Siborgij)
elektronska konfiguracija[Rn] 5f14 6d4 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d4 7s2
Enhanced Bohrov model atoma of Sg (Siborgij)
Orbital Diagram of Sg (Siborgij)
Oksidacijsko stanje0, 6
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
Tališče
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearance
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
thermal expansion
molar heat capacity
Toplotna kapaciteta
Adiabatni eksponent
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaPrehodne kovine, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Kvantno število5D0
Prostorska skupina ()

Isotopes of Seaborgium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes16
Natural Isotopes0

258Sg

Masno število258
nevtronsko število152
relative atomic mass
258,11304 ± 0,000443 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,7 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1997
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Sg

Masno število259
nevtronsko število153
relative atomic mass
259,114353 ± 0,000194 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
402 ± 56 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1985
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Sg

Masno število260
nevtronsko število154
relative atomic mass
260,114383435 ± 0,000022045 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,95 ± 0,33 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1984
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

Masno število261
nevtronsko število155
relative atomic mass
261,115948135 ± 0,000019853 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
183 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1984
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

Masno število262
nevtronsko število156
relative atomic mass
262,116338978 ± 0,000023797 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,3 ± 1,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2001
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)

263Sg

Masno število263
nevtronsko število157
relative atomic mass
263,118299 ± 0,000101 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
940 ± 140 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1974
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

Masno število264
nevtronsko število158
relative atomic mass
264,11893 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
78 ± 25 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2006
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)

265Sg

Masno število265
nevtronsko število159
relative atomic mass
265,121089 ± 0,000149 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,2 ± 1,6 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)

266Sg

Masno število266
nevtronsko število160
relative atomic mass
266,121973 ± 0,000263 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
390 ± 110 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2006
Parnost+

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

Masno število267
nevtronsko število161
relative atomic mass
267,124323 ± 0,000281 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,8 ± 0,7 m
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2008
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

Masno število268
nevtronsko število162
relative atomic mass
268,125389 ± 0,000504 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Sg

Masno število269
nevtronsko število163
relative atomic mass
269,128495 ± 0,000395 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5 ± 2 m
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2010
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

270Sg

Masno število270
nevtronsko število164
relative atomic mass
270,130362 ± 0,000492 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

271Sg

Masno število271
nevtronsko število165
relative atomic mass
271,133782 ± 0,000634 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,2 ± 1,1 m
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2004
Parnost

decay modeJakost
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

Masno število272
nevtronsko število166
relative atomic mass
272,135825 ± 0,000743 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Sg

Masno število273
nevtronsko število167
relative atomic mass
273,139475 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin
nuclear quadrupole moment
datum odkritja
Parnost

decay modeJakost
SF (spontaneous fission)
Electron shell 106 Seaborgium

zgodovina

odkritelj ali izumiteljSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
nahajališčeUSSR/United States
datum odkritja1974
etimologijaNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
pronunciationsee-BORG-i-em (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ocean)
natural abundance (človeško telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
0 %
natural abundance (Sonce)
0 %
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants