Сиборгијум

Сиборгијум (Sg)

chemical element with the atomic number of 106
Атомски број106
Атомска маса271
Масени број258
Група6
Периода7
Блокd
протон106 p+
неутрон152 n0
електрон106 e-
Animated Боров модел атома of Sg (Сиборгијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
густина

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Sg (Сиборгијум)
Топлота испаравања
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Боров модел атома: Sg (Сиборгијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Sg (Сиборгијум)
електронска конфигурација[Rn] 5f14 6d4 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d4 7s2
Enhanced Боров модел атома of Sg (Сиборгијум)
Orbital Diagram of Sg (Сиборгијум)
оксидациони број0, 6
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
Температура топљења
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
Neutron Mass Absorption
квантни број5D0
кристалографска група ()

Isotopes of Seaborgium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи16
Natural Isotopes0

258Sg

Масени број258
неутронски број152
атомска тежина
258,11304 ± 0,000443 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,7 ± 0,5 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Sg

Масени број259
неутронски број153
атомска тежина
259,114353 ± 0,000194 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
402 ± 56 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Sg

Масени број260
неутронски број154
атомска тежина
260,114383435 ± 0,000022045 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,95 ± 0,33 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1984
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

Масени број261
неутронски број155
атомска тежина
261,115948135 ± 0,000019853 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
183 ± 5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1984
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

Масени број262
неутронски број156
атомска тежина
262,116338978 ± 0,000023797 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 1,7 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2001
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)

263Sg

Масени број263
неутронски број157
атомска тежина
263,118299 ± 0,000101 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
940 ± 140 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

Масени број264
неутронски број158
атомска тежина
264,11893 ± 0,000304 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
78 ± 25 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2006
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)

265Sg

Масени број265
неутронски број159
атомска тежина
265,121089 ± 0,000149 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,2 ± 1,6 s
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)

266Sg

Масени број266
неутронски број160
атомска тежина
266,121973 ± 0,000263 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
390 ± 110 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2006
parity+

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

Масени број267
неутронски број161
атомска тежина
267,124323 ± 0,000281 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,8 ± 0,7 m
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2008
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

Масени број268
неутронски број162
атомска тежина
268,125389 ± 0,000504 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Sg

Масени број269
неутронски број163
атомска тежина
269,128495 ± 0,000395 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5 ± 2 m
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

270Sg

Масени број270
неутронски број164
атомска тежина
270,130362 ± 0,000492 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

271Sg

Масени број271
неутронски број165
атомска тежина
271,133782 ± 0,000634 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,2 ± 1,1 m
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2004
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

Масени број272
неутронски број166
атомска тежина
272,135825 ± 0,000743 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Sg

Масени број273
неутронски број167
атомска тежина
273,139475 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
SF (spontaneous fission)
Electron shell 106 Seaborgium

историја

откриоSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
место открићаUSSR/United States
датум открића1974
етимологијаNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
изговорsee-BORG-i-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
0 %
присутност у природи (Сунце)
0 %
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants