ชีบอรเกียม

ชีบอรเกียม (Sg)

chemical element with the atomic number of 106
เลขอะตอม106
มวลอะตอม271
เลขมวล258
หมู่6
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน106 p+
นิวตรอน152 n0
อิเล็กตรอน106 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sg (ชีบอรเกียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Sg (ชีบอรเกียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
แบบจำลองของบอร์: Sg (ชีบอรเกียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sg (ชีบอรเกียม)
electron configuration[Rn] 5f14 6d4 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d4 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sg (ชีบอรเกียม)
Orbital Diagram of Sg (ชีบอรเกียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number5D0
space group ()

Isotopes of Seaborgium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร16
Natural Isotopes0

258Sg

เลขมวล258
เลขนิวตรอน152
น้ำหนักอะตอม
258.11304 ± 0.000443 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)

259Sg

เลขมวล259
เลขนิวตรอน153
น้ำหนักอะตอม
259.114353 ± 0.000194 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
402 ± 56 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

260Sg

เลขมวล260
เลขนิวตรอน154
น้ำหนักอะตอม
260.114383435 ± 0.000022045 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.95 ± 0.33 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

เลขมวล261
เลขนิวตรอน155
น้ำหนักอะตอม
261.115948135 ± 0.000019853 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
183 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

decay modeintensity
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

เลขมวล262
เลขนิวตรอน156
น้ำหนักอะตอม
262.116338978 ± 0.000023797 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 1.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)

263Sg

เลขมวล263
เลขนิวตรอน157
น้ำหนักอะตอม
263.118299 ± 0.000101 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
940 ± 140 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

เลขมวล264
เลขนิวตรอน158
น้ำหนักอะตอม
264.11893 ± 0.000304 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
78 ± 25 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)

265Sg

เลขมวล265
เลขนิวตรอน159
น้ำหนักอะตอม
265.121089 ± 0.000149 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.2 ± 1.6 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)

266Sg

เลขมวล266
เลขนิวตรอน160
น้ำหนักอะตอม
266.121973 ± 0.000263 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
390 ± 110 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

เลขมวล267
เลขนิวตรอน161
น้ำหนักอะตอม
267.124323 ± 0.000281 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.7 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

เลขมวล268
เลขนิวตรอน162
น้ำหนักอะตอม
268.125389 ± 0.000504 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

269Sg

เลขมวล269
เลขนิวตรอน163
น้ำหนักอะตอม
269.128495 ± 0.000395 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5 ± 2 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)

270Sg

เลขมวล270
เลขนิวตรอน164
น้ำหนักอะตอม
270.130362 ± 0.000492 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

271Sg

เลขมวล271
เลขนิวตรอน165
น้ำหนักอะตอม
271.133782 ± 0.000634 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 1.1 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

decay modeintensity
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

เลขมวล272
เลขนิวตรอน166
น้ำหนักอะตอม
272.135825 ± 0.000743 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

273Sg

เลขมวล273
เลขนิวตรอน167
น้ำหนักอะตอม
273.139475 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
SF (spontaneous fission)
Electron shell 106 Seaborgium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Soviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
สถานที่ค้นพบUSSR/United States
ถูกค้นพบเมื่อ1974
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
pronunciationsee-BORG-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

alias

 • Sg
 • element 106
 • unnilhexium
 • Unh

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลseaborgium
 • อังกฤษseaborgium
 • ฝรั่งเศสseaborgium
 • อิตาลีseaborgio
 • นอร์เวย์นีนอสก์seaborgium
 • เดนมาร์กseaborgium
 • สวีเดนseaborgium
 • เยอรมันSeaborgium
 • ฮังการีsziborgium
 • ดัตช์seaborgium
 • สเปนseaborgio
 • ไอซ์แลนด์seborgín
 • อัมฮาราሲቦርጂየም
 • อารากอนSeaborguio
 • อาหรับسيبورغيوم
 • เบลารุสСіборгій
 • บัลแกเรียсиборгий
 • บังกลาসিবর্গিয়াম
 • บอสเนียsiborgij
 • คาตาลันseaborgi
 • คอร์ซิกาSeaborgiu
 • เช็กseaborgium
 • ชูวัชСиборги
 • เวลส์Seaborgiwm
 • กรีกσιμπόργκιο
 • เอสเปรันโตseborgio
 • เอสโตเนียseaborgium
 • บาสก์seaborgio
 • เปอร์เซียسیبورگیم
 • ฟินแลนด์seaborgium
 • ฟรูลีSeaborgj
 • ไอริชseaboirgiam
 • กาลิเซียseaborgio
 • มานซ์Seeborgium
 • จีนแคะseaborgium
 • ฮิบรูסיבורגיום
 • ฮินดีฟิจิSeaborgium
 • โครเอเชียsiborgij
 • อาร์เมเนียսիբորգիում
 • อินเตอร์ลิงกัวseaborgium
 • อินโดนีเซียseaborgium
 • อีโดseborgio
 • ญี่ปุ่นシーボーギウム
 • โลชบันjinmrsiborgi
 • ชวาSeaborgium
 • กันนาดาಸೀಬೋರ್ಗಿಯಮ್
 • เกาหลี시보귬
 • เคิร์ดSeaborgiyûm
 • โกมิСиборгий
 • ละตินseaborgium
 • ลักเซมเบิร์กSeaborgium
 • ลิกูเรียSeabörgio
 • ลิทัวเนียsyborgis
 • ลัตเวียsībordžijs
 • มาลายาลัมസീബോർഗിയം
 • มราฐีसीबोर्जियम
 • มารีตะวันตกСиборгий
 • มาเลย์Seaborgium
 • โปแลนด์seaborg
 • โปรตุเกสseabórgio
 • เคชวาSeaborgyu
 • โรมาเนียseaborgiu
 • รัสเซียсиборгий
 • ซิซิลีsiaborghiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียSiborgijum
 • สโลวักseaborgium
 • สโลวีเนียsiborgij
 • เซอร์เบียсиборгијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Seaborgium
 • ตุรกีseaborgiyum
 • อุยกูร์سىبورگىي
 • ยูเครนсіборгій
 • อูรดูسیبورگئیم
 • เวปส์Siborgii
 • เวียดนามseaborgi
 • วาเรย์Seaborgyo
 • คัลมืยค์Сиборгиум
 • โยรูบาSeaborgium
 • จีน𨭎
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)seaborgium
 • เบรตันSeaborgiom
 • เซบูSeaborgyo
 • มาซิโดเนียсиборгиум
 • เคิร์ดตอนกลางسیبۆرگیۆم
 • โอดิยาସିବୋର୍ଜିଅମ
 • คุชราตસીબોર્ગીયમ
 • อ็อกซิตันseabòrgi
 • ตาตาร์сиборгий
 • ลาฮ์นดาسیبورجیم
 • ฮินดีसीबोर्गियम
 • โซมาลีSiiborgiyaam
 • ทมิฬசீபோர்கியம்
 • อาเซอร์ไบจานSiborgium
 • เนวาร์सीबोर्गियम
 • กวางตุ้ง𨭎
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Сыборг
 • แอลเบเนียSeaborgiumi
 • จีน (จีน)𬭳
 • จีน (ตัวย่อ)𬭳
 • จีน (ตัวเต็ม)𨭎
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)𨭎
 • จีน (ไต้หวัน)𨭎
 • อาโรมาเนียSeaborgiu
 • อุซเบกSiborgiy
 • เนปาลसिबोर्गियम
 • คีร์กีซСиборгий
 • สันสกฤตसीबोर्गियम
 • มอลตาseaborgju
 • เกลิกสกอตSeaborgium
 • บาลีसीबोर्गियम
 • โภชปุรีसीबोर्गियम
 • เตลูกูసియాబోర్గియం
 • cdoSeaborgium
 • จีนมินหนานSeaborgium
 • ลิมเบิร์กSeaborgium
 • อัสตูเรียสSeaborxu
 • ปัญจาบਸੀਬੋਰਗੀਅਮ
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)𨭎
 • จีน (มาเลเซีย)𬭳
 • จีน (สิงคโปร์)𬭳
 • โปรตุเกส (บราซิล)seabórgio
 • ทิเบตསྰི་བོར་ཇིམ།
 • จีนคลาสสิก𨭎
 • ตากาล็อกSeaborgyo
 • kbpSɩbɔrgɩyɔm
 • แอฟริกานส์Seaborgium
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาsiborgio
 • ฟริเซียนเหนือSeaborgium
 • โวลาพึคsiborgin
 • ทาจิกСиборгий
 • คาซัคСиборгий
 • จอร์เจียსიბორგიუმი
 • มองโกเลียсиборги
 • จีนอู๋𬭳
 • สวาฮีลีSeaborgi
 • ซาร์เดญาSeabòrgiu
 • พม่าဆီဘော်ဂျီယမ်
 • อาหรับโมร็อกโกسيبورݣيوم
 • บัชคีร์Сиборгий
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์سيبورجيوم
 • พัชโตسيبورجيوم
 • คอร์นิชSeaborgiom
 • บาหลีSeaborgium
 • บิกอลSeaborgyo