ชีบอรเกียม

ชีบอรเกียม (Sg)

chemical element with the atomic number of 106
เลขอะตอม106
มวลอะตอม271
เลขมวล258
หมู่6
คาบ7
บล็อกd
โปรตอน106 p+
นิวตรอน152 n0
Electrons106 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sg (ชีบอรเกียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
ความหนาแน่น
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Sg (ชีบอรเกียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
แบบจำลองของบอร์: Sg (ชีบอรเกียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Rn] 5f14 6d4 7s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sg (ชีบอรเกียม)
Orbital Diagram of Sg (ชีบอรเกียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
quantum number5D0
space group ()

Isotopes of Seaborgium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร16
Radioactive Isotopes16

258Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
258.11304 ± 0.000443 Da
เลขมวล258
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.7 ± 0.5 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

258Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
259.114353 ± 0.000194 Da
เลขมวล259
g-factor
ครึ่งชีวิต
402 ± 56 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

259Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

260Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
260.114383435 ± 0.000022045 Da
เลขมวล260
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.95 ± 0.33 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

260Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
261.115948135 ± 0.000019853 Da
เลขมวล261
g-factor
ครึ่งชีวิต
183 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

261Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
262.116338978 ± 0.000023797 Da
เลขมวล262
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 1.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity+

262Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)%

263Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
263.118299 ± 0.000101 Da
เลขมวล263
g-factor
ครึ่งชีวิต
940 ± 140 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

263Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
264.11893 ± 0.000304 Da
เลขมวล264
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
78 ± 25 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

264Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)%

265Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
265.121089 ± 0.000149 Da
เลขมวล265
g-factor
ครึ่งชีวิต
9.2 ± 1.6 s
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

265Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)%

266Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
266.121973 ± 0.000263 Da
เลขมวล266
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
390 ± 110 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

266Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
267.124323 ± 0.000281 Da
เลขมวล267
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.8 ± 0.7 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2008
parity

267Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
268.125389 ± 0.000504 Da
เลขมวล268
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

268Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

269Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
269.128495 ± 0.000395 Da
เลขมวล269
g-factor
ครึ่งชีวิต
5 ± 2 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity

269Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

270Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
270.130362 ± 0.000492 Da
เลขมวล270
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

270Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

271Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
271.133782 ± 0.000634 Da
เลขมวล271
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 1.1 m
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2004
parity

271Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
272.135825 ± 0.000743 Da
เลขมวล272
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

272Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

273Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
273.139475 ± 0.000429 Da
เลขมวล273
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

273Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 106 Seaborgium

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Soviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
สถานที่ค้นพบUSSR/United States
ถูกค้นพบเมื่อ1974
ศัพทมูลวิทยาNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
pronunciationsee-BORG-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants