Seaborgi

Seaborgi (Sg)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 106, một nguyên tố rất không ổn định được tạo ra bởi va chạm nguyên tử năng lượng cao.
Số nguyên tử106
Nguyên tử khối271
số khối258
Nhóm6
Chu kỳ7
Phân lớpd
Prô ton106 p+
Nơ tron152 n0
Electrons106 e-
Animated Mô hình Bohr of Sg (Seaborgi)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
143 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Bán kính van der Waals
mật độ
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Sg (Seaborgi)
Nhiệt bay hơi
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
Mô hình Bohr: Sg (Seaborgi)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Rn] 5f14 6d4 7s2
Enhanced Mô hình Bohr of Sg (Seaborgi)
Orbital Diagram of Sg (Seaborgi)
trạng thái oxy hóa0, 6
độ âm điện
Electrophilicity
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
Nhiệt độ nóng chảy
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Không màu
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
type
dẫn điện
điện trở suất
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thể ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVIA
IUPAC GroupVIB
Glawe Number
Mendeleev Number54
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
40 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử5D0
space group ()

Đồng vị của Seaborgi

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền16
Radioactive Isotopes16

258Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
258,11304 ± 0,000443 Da
số khối258
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,7 ± 0,5 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

258Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)100%
α (α emission)%

259Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
259,114353 ± 0,000194 Da
số khối259
g-factor
chu kỳ bán rã
402 ± 56 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

259Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

260Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
260,114383435 ± 0,000022045 Da
số khối260
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,95 ± 0,33 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1984
parity+

260Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)71%
α (α emission)29%

261Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
261,115948135 ± 0,000019853 Da
số khối261
g-factor
chu kỳ bán rã
183 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1984
parity+

261Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)98.1%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)1.3%
SF (spontaneous fission)0.6%

262Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
262,116338978 ± 0,000023797 Da
số khối262
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,3 ± 1,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2001
parity+

262Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)94%
α (α emission)%

263Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
263,118299 ± 0,000101 Da
số khối263
g-factor
chu kỳ bán rã
940 ± 140 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1974
parity+

263Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)87%
SF (spontaneous fission)13%

264Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
264,11893 ± 0,000304 Da
số khối264
g-factor
0
chu kỳ bán rã
78 ± 25 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2006
parity+

264Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)80%
α (α emission)%

265Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
265,121089 ± 0,000149 Da
số khối265
g-factor
chu kỳ bán rã
9,2 ± 1,6 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

265Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)50%
SF (spontaneous fission)%

266Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
266,121973 ± 0,000263 Da
số khối266
g-factor
0
chu kỳ bán rã
390 ± 110 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2006
parity+

266Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)90%

267Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
267,124323 ± 0,000281 Da
số khối267
g-factor
chu kỳ bán rã
1,8 ± 0,7 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2008
parity

267Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)83%
α (α emission)17%

268Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
268,125389 ± 0,000504 Da
số khối268
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

268Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

269Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
269,128495 ± 0,000395 Da
số khối269
g-factor
chu kỳ bán rã
5 ± 2 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity

269Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)%

270Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
270,130362 ± 0,000492 Da
số khối270
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

270Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

271Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
271,133782 ± 0,000634 Da
số khối271
g-factor
chu kỳ bán rã
2,2 ± 1,1 m
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2004
parity

271Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)42%
SF (spontaneous fission)58%

272Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
272,135825 ± 0,000743 Da
số khối272
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

272Sg Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

273Sg

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
273,139475 ± 0,000429 Da
số khối273
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá
parity

273Sg Decay Modes
decay modeintensity
SF (spontaneous fission)%
Electron shell 106 Seaborgium

lịch sử

được phát hiện bởiSoviet Nuclear Research/ U. of Cal at Berkeley
nơi khám pháUSSR/United States
ngày khám phá1974
từ nguyên họcNamed in honor of Glenn Seaborg, American physical chemist known for research on transuranium elements.
cách phát âmsee-BORG-i-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants