სამარიუმი

სამარიუმი (Sm)

chemical element with atomic number of 62
Atomic Number62
Atomic Weight150.36
mass number152
Group
Period6
Blockf
პროტონი62 p+
ნეიტრონი90 n0
ელექტრონი62 e-
Animated ბორის მოდელი of Sm (სამარიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
185 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
172 pm
Metallic Radius
იონური რადიუსი
122 pm
Crystal Radius
136 pm
Van der Waals radius
236 pm
density
7,52 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: სამარიუმი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,64371 eV/particle
ionization energy of Sm (სამარიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
165 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
8,9 kJ/mol
standard enthalpy of formation
206,7 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 24, 8, 2
ბორის მოდელი: Sm (სამარიუმი)
valence electron2
Lewis structure: Sm (სამარიუმი)
electron configuration[Xe] 4f6 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f6 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Sm (სამარიუმი)
Orbital Diagram of Sm (სამარიუმი)
ჟანგვის რიცხვი0, 1, 2, 3
ელექტროუარყოფითობა
1.17
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
2 067,15 K
Melting Point
1 345,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
thermal expansion
0,0000127 1/K
molar heat capacity
29,54 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,197 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,1 MS/m
electrical resistivity
0,00000094 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,000000111 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,00000001669 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,00081618
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
106 K
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
9 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
bulk modulus
38 GPa
shear modulus
20 GPa
Young's modulus
50 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,27
speed of sound
2 130 m/s
კლასიფიცირება
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number27
Mendeleev Number23
Pettifor Number28
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
192 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
5 900
Neutron Mass Absorption
4,7
quantum number7F0
space group166 (R_3m)

Isotopes of Samarium

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes7
Isotopic Composition15226.74%15226.74%15422.74%15422.74%14715.00%14715.00%14913.82%14913.82%14811.25%14811.25%1507.37%1507.37%1443.08%1443.08%

128Sm

mass number128
neutron number66
relative atomic mass
127,957971 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Sm

mass number129
neutron number67
relative atomic mass
128,954557 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
550 ± 100 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

130Sm

mass number130
neutron number68
relative atomic mass
129,948792 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

131Sm

mass number131
neutron number69
relative atomic mass
130,946022 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,2 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

132Sm

mass number132
neutron number70
relative atomic mass
131,940805 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4 ± 0,3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1989
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

133Sm

mass number133
neutron number71
relative atomic mass
132,93856 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,89 ± 0,16 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

134Sm

mass number134
neutron number72
relative atomic mass
133,93411 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,5 ± 0,8 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Sm

mass number135
neutron number73
relative atomic mass
134,93252 ± 0,000166 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,3 ± 0,5 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.02%

136Sm

mass number136
neutron number74
relative atomic mass
135,928275553 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
47 ± 2 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Sm

mass number137
neutron number75
relative atomic mass
136,927007959 ± 0,000030718 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
45 ± 1 s
სპინი9/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Sm

mass number138
neutron number76
relative atomic mass
137,923243988 ± 0,000012686 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,1 ± 0,2 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Sm

mass number139
neutron number77
relative atomic mass
138,922296631 ± 0,000011684 Da
g-factor
-1,06 ± 0,04
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,57 ± 0,1 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1971
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Sm

mass number140
neutron number78
relative atomic mass
139,918994714 ± 0,000013416 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,82 ± 0,12 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

141Sm

mass number141
neutron number79
relative atomic mass
140,918481545 ± 0,000009162 Da
g-factor
-1,48 ± 0,04
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,2 ± 0,2 m
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Sm

mass number142
neutron number80
relative atomic mass
141,915209415 ± 0,000002002 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
72,49 ± 0,05 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)5%

143Sm

mass number143
neutron number81
relative atomic mass
142,914634848 ± 0,000002951 Da
g-factor
0,67333333333333 ± 0,013333333333333
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,75 ± 0,06 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
0,4 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)40%
ϵ (electron capture)60%

144Sm

mass number144
neutron number82
relative atomic mass
143,912006285 ± 0,000001566 Da
g-factor
0
natural abundance
3,08 ± 0,04
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
+ (double β+ decay)

145Sm

mass number145
neutron number83
relative atomic mass
144,913417157 ± 0,000001594 Da
g-factor
-0,32 ± 0,0031428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
340 ± 3 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,6 ± 0,07
აღმოჩენის თარიღი1947
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

146Sm

mass number146
neutron number84
relative atomic mass
145,913046835 ± 0,000003269 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
68 ± 7 My
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1953
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

147Sm

mass number147
neutron number85
relative atomic mass
146,914904401 ± 0,000001354 Da
g-factor
-0,23114285714286 ± 0,0004
natural abundance
15 ± 0,14
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
106,6 ± 0,5 Gy
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,26 ± 0,03
აღმოჩენის თარიღი1933
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

148Sm

mass number148
neutron number86
relative atomic mass
147,914829233 ± 0,000001337 Da
g-factor
0
natural abundance
11,25 ± 0,09
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,3 ± 1,3 Py
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%

149Sm

mass number149
neutron number87
relative atomic mass
148,917191211 ± 0,000001241 Da
g-factor
-0,19077142857143 ± 0,00031428571428571
natural abundance
13,82 ± 0,1
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
0,075 ± 0,008
აღმოჩენის თარიღი1933
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)

150Sm

mass number150
neutron number88
relative atomic mass
149,917281993 ± 0,000001193 Da
g-factor
0
natural abundance
7,37 ± 0,09
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1934
parity+

151Sm

mass number151
neutron number89
relative atomic mass
150,919938859 ± 0,000001191 Da
g-factor
-0,1442 ± 0,00024
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
94,6 ± 0,6 y
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,71 ± 0,07
აღმოჩენის თარიღი1947
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

152Sm

mass number152
neutron number90
relative atomic mass
151,919738646 ± 0,00000109 Da
g-factor
0
natural abundance
26,74 ± 0,09
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

153Sm

mass number153
neutron number91
relative atomic mass
152,922103576 ± 0,0000011 Da
g-factor
-0,014 ± 0,002
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
46,2846 ± 0,0023 h
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,12
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

154Sm

mass number154
neutron number92
relative atomic mass
153,922215756 ± 0,0000014 Da
g-factor
0
natural abundance
22,74 ± 0,14
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1933
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
(double β decay)

155Sm

mass number155
neutron number93
relative atomic mass
154,924646645 ± 0,000001429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
22,18 ± 0,06 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
1,13 ± 0,13
აღმოჩენის თარიღი1951
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

156Sm

mass number156
neutron number94
relative atomic mass
155,925538191 ± 0,000009148 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,4 ± 0,2 h
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

157Sm

mass number157
neutron number95
relative atomic mass
156,928418598 ± 0,000004759 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,03 ± 0,07 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1973
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

158Sm

mass number158
neutron number96
relative atomic mass
157,929949262 ± 0,000005133 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,3 ± 0,03 m
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1970
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

159Sm

mass number159
neutron number97
relative atomic mass
158,93321713 ± 0,00000637 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
11,37 ± 0,15 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1986
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

160Sm

mass number160
neutron number98
relative atomic mass
159,935337032 ± 0,0000021 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,6 ± 0,3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1986
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

161Sm

mass number161
neutron number99
relative atomic mass
160,939160062 ± 0,000007318 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,8 ± 0,4 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1998
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

162Sm

mass number162
neutron number100
relative atomic mass
161,941621687 ± 0,000003782 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,7 ± 0,3 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2005
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

163Sm

mass number163
neutron number101
relative atomic mass
162,945679085 ± 0,0000079 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,3 ± 0,5 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

164Sm

mass number164
neutron number102
relative atomic mass
163,948550061 ± 0,0000044 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,43 ± 0,24 s
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

165Sm

mass number165
neutron number103
relative atomic mass
164,95329 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
980 ± 210 ms
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

166Sm

mass number166
neutron number104
relative atomic mass
165,956575 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
800 ± 630 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2017
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

167Sm

mass number167
neutron number105
relative atomic mass
166,962072 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

168Sm

mass number168
neutron number106
relative atomic mass
167,966033 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Samarium 1

ისტორია

აღმომჩენიPaul Émile Lecoq de Boisbaudran
location of discoveryFrance
აღმოჩენის თარიღი1879
ეტიმოლოგიაNamed after the mineral samarskite.
pronunciationseh-MER-i-em (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
7,05 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00000045 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000017 %
natural abundance (მზე)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,0000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2217
2p4.269
2s16.2652
3d13.7711
3p19.5815
3s19.9736
4d33.7604
4f38.4684
4p30.912
4s29.7076
5p45.719
5s43.751
6s53.9882