Kalay

Kalay (Sn)

atom numarası 50, simgesi Sn olan element
Atom numarası50
Atom ağırlığı118.71
Kütle numarası120
Grup14
Periyot5
Blokp
proton50 p+
nötron70 n0
elektron50 e-
Animated Bohr modeli of Sn (Kalay)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
145 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
140 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waals radius
217 pm
yoğunluk
7,287 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kalay0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
1,112067 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
7,343917 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Sn (Kalay)
Buharlaşma ısısı
296 kJ/mol
enthalpy of fusion
7,07 kJ/mol
standard enthalpy of formation
301,2 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 18, 4
Bohr modeli: Sn (Kalay)
Değerlik elektron4
Lewis yapısı: Sn (Kalay)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced Bohr modeli of Sn (Kalay)
Orbital Diagram of Sn (Kalay)
Yükseltgenme seviyesi-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegatiflik
1.96
Electrophilicity Index
1,434238336293717 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
2.859,15 K
Ergime noktası
286,35 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
66,8 W/(m K)
Genleşme
0,000022 1/K
molar ısı kapasitesi
26,99 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,227 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
9,1 MS/m
Özdirenç
0,00000011 m Ω
Süperiletken
3,72 K
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000031 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000368 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000227
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıHacim merkezli tetragonal (TET)
Kafes sabiti
5,82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
1,5 MPa
Bulk modülü
58 GPa
shear modulus
18 GPa
Young katsayısı
50 GPa
Poisson's ratio
0,36
Ses hızı
2.500 m/s
sınıflandırma
KategoriAra geçiş metalleri, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
Nötron tesir kesiti
0,62
Neutron Mass Absorption
0,0002
Kuantum sayısı3P0
Uzay grubu141 (I41/amd)

Kalay izotopları

Kararlı izotoplar7
Kararsız izotoplar35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

Kütle numarası99
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
98,948495 ± 0,000625 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24 ± 4 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2011
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

Kütle numarası100
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
99,938648944 ± 0,000257661 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,18 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

Kütle numarası101
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
100,935259252 ± 0,000322068 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,22 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

Kütle numarası102
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
101,930289525 ± 0,000107466 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,8 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

Kütle numarası103
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
102,927973 ± 0,000108 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

Kütle numarası104
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
103,923105195 ± 0,000006167 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,8 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1985
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

Kütle numarası105
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
104,921268421 ± 0,000004263 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,7 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1981
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

Kütle numarası106
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
105,916957394 ± 0,000005465 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,92 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

Kütle numarası107
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
106,915713649 ± 0,0000057 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,9 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

Kütle numarası108
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
107,91189429 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,3 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

Kütle numarası109
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
108,911292857 ± 0,000008533 Da
g-factor
-0,4312 ± 0,0024
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,1 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,11
keşif veya buluş tarihi1966
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

Kütle numarası110
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
109,907844835 ± 0,00001479 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,154 ± 0,004 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1965
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

111Sn

Kütle numarası111
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
110,907741143 ± 0,000005728 Da
g-factor
0,17342857142857 ± 0,0011428571428571
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
35,3 ± 0,6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,1
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

Kütle numarası112
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
111,904824894 ± 0,000000315 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,97 ± 0,01
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1927
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

113Sn

Kütle numarası113
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
112,905175857 ± 0,00000169 Da
g-factor
-1,7554 ± 0,0016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
115,08 ± 0,04 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

Kütle numarası114
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
113,90278013 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,66 ± 0,01
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1927
Dönüşümçarpanı+

115Sn

Kütle numarası115
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
114,903344695 ± 0,000000016 Da
g-factor
doğadaki bolluk
0,34 ± 0,01
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1927
Dönüşümçarpanı+

116Sn

Kütle numarası116
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
115,901742825 ± 0,000000103 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
14,54 ± 0,09
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

117Sn

Kütle numarası117
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
116,902954036 ± 0,000000518 Da
g-factor
doğadaki bolluk
7,68 ± 0,07
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı+

118Sn

Kütle numarası118
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
117,90160663 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
24,22 ± 0,09
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1924
Dönüşümçarpanı+

119Sn

Kütle numarası119
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
118,903311266 ± 0,000000778 Da
g-factor
doğadaki bolluk
8,59 ± 0,04
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1925
Dönüşümçarpanı+

120Sn

Kütle numarası120
nötron numarası70
Bağıl atom kütlesi
119,902202557 ± 0,000000987 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
32,58 ± 0,09
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1926
Dönüşümçarpanı+

121Sn

Kütle numarası121
nötron numarası71
Bağıl atom kütlesi
120,904243488 ± 0,00000105 Da
g-factor
0,4646 ± 0,00073333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,03 ± 0,04 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

122Sn

Kütle numarası122
nötron numarası72
Bağıl atom kütlesi
121,903445494 ± 0,000002627 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
4,63 ± 0,03
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1928
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

123Sn

Kütle numarası123
nötron numarası73
Bağıl atom kütlesi
122,905727065 ± 0,000002661 Da
g-factor
-0,24876363636364 ± 0,0002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
129,2 ± 0,4 d
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

124Sn

Kütle numarası124
nötron numarası74
Bağıl atom kütlesi
123,905279619 ± 0,00000141 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
5,79 ± 0,05
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1922
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
(double β decay)

125Sn

Kütle numarası125
nötron numarası75
Bağıl atom kütlesi
124,90778937 ± 0,000001426 Da
g-factor
-0,24472727272727 ± 0,00036363636363636
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,634 ± 0,015 d
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
keşif veya buluş tarihi1939
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

126Sn

Kütle numarası126
nötron numarası76
Bağıl atom kütlesi
125,907658958 ± 0,000011473 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
230 ± 14 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

127Sn

Kütle numarası127
nötron numarası77
Bağıl atom kütlesi
126,910391726 ± 0,000009904 Da
g-factor
-0,24127272727273 ± 0,0012727272727273
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,1 ± 0,04 h
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,14
keşif veya buluş tarihi1951
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

128Sn

Kütle numarası128
nötron numarası78
Bağıl atom kütlesi
127,910507828 ± 0,000018982 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
59,07 ± 0,14 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

129Sn

Kütle numarası129
nötron numarası79
Bağıl atom kütlesi
128,91348244 ± 0,00001854 Da
g-factor
0,502 ± 0,002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,23 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,05 ± 0,12
keşif veya buluş tarihi1962
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

130Sn

Kütle numarası130
nötron numarası80
Bağıl atom kütlesi
129,913974531 ± 0,00000201 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,72 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

131Sn

Kütle numarası131
nötron numarası81
Bağıl atom kütlesi
130,917053067 ± 0,000003887 Da
g-factor
0,49733333333333 ± 0,0026666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
56 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,09
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

132Sn

Kütle numarası132
nötron numarası82
Bağıl atom kütlesi
131,917823898 ± 0,000002121 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39,7 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1963
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

133Sn

Kütle numarası133
nötron numarası83
Bağıl atom kütlesi
132,923913753 ± 0,000002043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,37 ± 0,07 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

Kütle numarası134
nötron numarası84
Bağıl atom kütlesi
133,92868043 ± 0,0000034 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
0,93 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1974
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

Kütle numarası135
nötron numarası85
Bağıl atom kütlesi
134,934908603 ± 0,0000033 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
515 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

Kütle numarası136
nötron numarası86
Bağıl atom kütlesi
135,939699 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
355 ± 18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

Kütle numarası137
nötron numarası87
Bağıl atom kütlesi
136,946162 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
249 ± 15 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1994
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

Kütle numarası138
nötron numarası88
Bağıl atom kütlesi
137,951143 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
148 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

Kütle numarası139
nötron numarası89
Bağıl atom kütlesi
138,957799 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
120 ± 38 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2015
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

Kütle numarası140
nötron numarası90
Bağıl atom kütlesi
139,962973 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

tarih

kâşifi ya da mucidiKnown to the ancients.
keşif yeri
keşif veya buluş tarihi
köken bilimiNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
telaffuzuTIN (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
2,3 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,000004 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,00002 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00012 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,0000009 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715