Stronsiyum

Stronsiyum (Sr)

Sr sembollüne sahip, atom numarası 38 olan, toprak alkali metaller grubundan gümüşümsü beyaz renkli bir kimyasal element
Atom numarası38
Atom ağırlığı87.62
Kütle numarası88
Grup2
Periyot5
Bloks
proton38 p+
nötron50 n0
elektron38 e-
Animated Bohr modeli of Sr (Stronsiyum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
200 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
185 pm
Metallic Radius
191 pm
ionic radius
118 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waals radius
249 pm
yoğunluk
2,64 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Stronsiyum0255075100125150175200225250pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
5,6948672 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Sr (Stronsiyum)
Buharlaşma ısısı
144 kJ/mol
enthalpy of fusion
9,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
164 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 8, 2
Bohr modeli: Sr (Stronsiyum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Sr (Stronsiyum)
electron configuration[Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Enhanced Bohr modeli of Sr (Stronsiyum)
Orbital Diagram of Sr (Stronsiyum)
Yükseltgenme seviyesi1, 2
Elektronegatiflik
0.95
Electrophilicity Index
0,730062406922635 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
1.650,15 K
Ergime noktası
1.050,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearance
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,0000225 1/K
molar ısı kapasitesi
26,79 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,306 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
7,7 MS/m
Özdirenç
0,00000013 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,00000000132 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,000000000116 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,00000347
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
6,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
1,5 MPa
Bulk modülü
shear modulus
6,1 GPa
Young katsayısı
Poisson's ratio
0,28
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriAlkali toprak metalleri, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
197,2 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3.175 a₀
allotrope
Nötron tesir kesiti
1,2
Neutron Mass Absorption
0,0005
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Stronsyum izotopları

Kararlı izotoplar3
Kararsız izotoplar32
Natural Isotopes4
Isotopic Composition8882.58%8882.58%869.86%869.86%877.00%877.00%840.56%840.56%

73Sr

Kütle numarası73
nötron numarası35
Bağıl atom kütlesi
72,9657 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,3 ± 1,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1993
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

Kütle numarası74
nötron numarası36
Bağıl atom kütlesi
73,95617 ± 0,000107 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
27,6 ± 2,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Sr

Kütle numarası75
nötron numarası37
Bağıl atom kütlesi
74,949952767 ± 0,000236183 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
85,2 ± 2,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1991
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

Kütle numarası76
nötron numarası38
Bağıl atom kütlesi
75,94176276 ± 0,000037 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,89 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

Kütle numarası77
nötron numarası39
Bağıl atom kütlesi
76,937945454 ± 0,0000085 Da
g-factor
-0,1392 ± 0,0016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1976
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

Kütle numarası78
nötron numarası40
Bağıl atom kütlesi
77,932179979 ± 0,000008 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
156,1 ± 2,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

Kütle numarası79
nötron numarası41
Bağıl atom kütlesi
78,929704692 ± 0,000007967 Da
g-factor
-0,316 ± 0,0026666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,25 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,661 ± 0,006
keşif veya buluş tarihi1972
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

Kütle numarası80
nötron numarası42
Bağıl atom kütlesi
79,924517538 ± 0,000003718 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
106,3 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

Kütle numarası81
nötron numarası43
Bağıl atom kütlesi
80,923211393 ± 0,000003358 Da
g-factor
1,086 ± 0,008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
22,3 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

Kütle numarası82
nötron numarası44
Bağıl atom kütlesi
81,918399845 ± 0,000006432 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,35 ± 0,03 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

83Sr

Kütle numarası83
nötron numarası45
Bağıl atom kütlesi
82,917554372 ± 0,000007336 Da
g-factor
-0,237 ± 0,0002
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
32,41 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,011
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

Kütle numarası84
nötron numarası46
Bağıl atom kütlesi
83,913419118 ± 0,000001334 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,56 ± 0,02
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
+ (double β+ decay)

85Sr

Kütle numarası85
nötron numarası47
Bağıl atom kütlesi
84,912932041 ± 0,00000302 Da
g-factor
-0,22224444444444 ± 0,00015555555555556
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
64,846 ± 0,006 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,263 ± 0,014
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
ϵ (electron capture)100%

86Sr

Kütle numarası86
nötron numarası48
Bağıl atom kütlesi
85,90926072473 ± 0,00000000563 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
9,86 ± 0,2
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

87Sr

Kütle numarası87
nötron numarası49
Bağıl atom kütlesi
86,90887749454 ± 0,0000000055 Da
g-factor
-0,24292444444444 ± 0,000024444444444444
doğadaki bolluk
7 ± 0,2
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,305 ± 0,002
keşif veya buluş tarihi1931
Dönüşümçarpanı+

88Sr

Kütle numarası88
nötron numarası50
Bağıl atom kütlesi
87,905612253 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
82,58 ± 0,35
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1923
Dönüşümçarpanı+

89Sr

Kütle numarası89
nötron numarası51
Bağıl atom kütlesi
88,907450808 ± 0,000000098 Da
g-factor
-0,4592 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50,563 ± 0,025 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,253 ± 0,008
keşif veya buluş tarihi1937
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

90Sr

Kütle numarası90
nötron numarası52
Bağıl atom kütlesi
89,90772787 ± 0,000001555 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
28,91 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

91Sr

Kütle numarası91
nötron numarası53
Bağıl atom kütlesi
90,910195942 ± 0,000005853 Da
g-factor
-0,354 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,65 ± 0,06 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,042 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1943
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

92Sr

Kütle numarası92
nötron numarası54
Bağıl atom kütlesi
91,911038222 ± 0,000003675 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,611 ± 0,017 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

93Sr

Kütle numarası93
nötron numarası55
Bağıl atom kütlesi
92,914024314 ± 0,000008109 Da
g-factor
-0,3172 ± 0,0008
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,43 ± 0,03 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,01
keşif veya buluş tarihi1959
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

94Sr

Kütle numarası94
nötron numarası56
Bağıl atom kütlesi
93,915355641 ± 0,000001785 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
75,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1959
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

95Sr

Kütle numarası95
nötron numarası57
Bağıl atom kütlesi
94,919358282 ± 0,000006237 Da
g-factor
-1,074 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,9 ± 0,14 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

96Sr

Kütle numarası96
nötron numarası58
Bağıl atom kütlesi
95,921719045 ± 0,000009089 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,059 ± 0,008 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

97Sr

Kütle numarası97
nötron numarası59
Bağıl atom kütlesi
96,926375621 ± 0,000003633 Da
g-factor
-0,996 ± 0,004
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
432 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

Kütle numarası98
nötron numarası60
Bağıl atom kütlesi
97,928692636 ± 0,000003463 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
653 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

Kütle numarası99
nötron numarası61
Bağıl atom kütlesi
98,932883604 ± 0,000005085 Da
g-factor
-0,174 ± 0,0033333333333333
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
269,2 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,04
keşif veya buluş tarihi1975
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

Kütle numarası100
nötron numarası62
Bağıl atom kütlesi
99,93578327 ± 0,000007426 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
202,1 ± 1,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1978
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

Kütle numarası101
nötron numarası63
Bağıl atom kütlesi
100,940606264 ± 0,000009103 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
113,7 ± 1,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1983
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

Kütle numarası102
nötron numarası64
Bağıl atom kütlesi
101,944004679 ± 0,000072 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
69 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

Kütle numarası103
nötron numarası65
Bağıl atom kütlesi
102,949243 ± 0,000215 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
53 ± 10 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Sr

Kütle numarası104
nötron numarası66
Bağıl atom kütlesi
103,953022 ± 0,000322 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50,6 ± 4,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

105Sr

Kütle numarası105
nötron numarası67
Bağıl atom kütlesi
104,959001 ± 0,000537 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
39 ± 5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1997
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

106Sr

Kütle numarası106
nötron numarası68
Bağıl atom kütlesi
105,963177 ± 0,000644 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Sr

Kütle numarası107
nötron numarası69
Bağıl atom kütlesi
106,969672 ± 0,000751 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Strontium destilled crystals

tarih

kâşifi ya da mucidiA. Crawford
keşif yeriScotland
keşif veya buluş tarihi1790
köken bilimiFrom the Scottish town, Strontian.
telaffuzuSTRON-she-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
370 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
7,9 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,00046 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,00087 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,000005 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295