Tantal

Tantal (Ta)

chemický prvek s atomovým číslem 73
Atomové číslo73
Atomová hmotnost180.94788
Nukleonové číslo181
Skupina5
Perioda6
Blokd
proton73 p+
neutron108 n0
elektron73 e-
Animated Bohrův model atomu of Ta (Tantal)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
145 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
146 pm
Metallic Radius
134 pm
iontový poloměr
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Van der Waalsův poloměr
222 pm
hustota
16,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Tantal020406080100120140160180200220240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
7,54957 eV/particle
Ionizační energie of Ta (Tantal)
měrné skupenské teplo varu
758 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
24,7 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
782 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 11, 2
Bohrův model atomu: Ta (Tantal)
Valenční elektron2
Lewis structure: Ta (Tantal)
elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d3 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Ta (Tantal)
Orbital Diagram of Ta (Tantal)
Oxidační číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
1.5
Electrophilicity Index
1,0716190618855992 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
5 728,15 K
Teplota tání
3 290,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Šedá
vzhledgray blue
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
57,5 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000063 1/K
Molární tepelná kapacita
25,36 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
7,7 MS/m
rezistivita
0,00000013 m Ω
supravodivost
4,47 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000107 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000001936 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0001782
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKubická prostorově centrovaná (BCC)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
6,5 MPa
stlačitelnost
200 GPa
modul pružnosti ve smyku
69 GPa
modul pružnosti v tahu
186 GPa
Poissonova konstanta
0,34
rychlost zvuku
3 400 m/s
klasifikace
KategoriePřechodné kovy, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
20,5
Neutron Mass Absorption
0,0041
kvantové číslo4F3/2
space group229 (Im_3m)

Izotopy tantalu

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy39
Natural Isotopes1

155Ta

Nukleonové číslo155
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
154,974248 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,2 ± 1,3 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2007
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

156Ta

Nukleonové číslo156
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
155,972087 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
106 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

Nukleonové číslo157
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
156,968227445 ± 0,000161087 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,1 ± 0,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

158Ta

Nukleonové číslo158
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
157,966593 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

159Ta

Nukleonové číslo159
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
158,963028046 ± 0,000021137 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,04 ± 0,09 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

Nukleonové číslo160
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
159,961541678 ± 0,00005831 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,7 ± 0,2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

161Ta

Nukleonové číslo161
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
160,958369489 ± 0,000026174 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

162Ta

Nukleonové číslo162
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
161,957292907 ± 0,000067979 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,57 ± 0,12 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

Nukleonové číslo163
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
162,954337194 ± 0,00004086 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,6 ± 1,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Ta

Nukleonové číslo164
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
163,953534 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,2 ± 0,3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

Nukleonové číslo165
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
164,950780287 ± 0,000014571 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31 ± 1,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

Nukleonové číslo166
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
165,950512 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
34,4 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

Nukleonové číslo167
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
166,948093 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,33 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

Nukleonové číslo168
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
167,948047 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2 ± 0,1 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

Nukleonové číslo169
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
168,946011 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,9 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

Nukleonové číslo170
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
169,946175 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,76 ± 0,06 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

Nukleonové číslo171
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
170,944476 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,3 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

Nukleonové číslo172
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
171,944895 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
36,8 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

Nukleonové číslo173
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
172,94375 ± 0,00003 Da
g-factor
0,68 ± 0,012
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,14 ± 0,13 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,8 ± 0,2
datum objevu1960
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

Nukleonové číslo174
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
173,944454 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,14 ± 0,08 h
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

Nukleonové číslo175
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
174,943737 ± 0,00003 Da
g-factor
0,64857142857143 ± 0,014285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,5 ± 0,2 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,5 ± 0,3
datum objevu1960
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

Nukleonové číslo176
neutronové číslo103
relativní atomová hmotnost
175,944857 ± 0,000033 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,09 ± 0,05 h
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

Nukleonové číslo177
neutronové číslo104
relativní atomová hmotnost
176,94448194 ± 0,000003558 Da
g-factor
0,64285714285714 ± 0,014285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56,36 ± 0,13 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

Nukleonové číslo178
neutronové číslo105
relativní atomová hmotnost
177,94568 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,36 ± 0,08 h
spin7
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

Nukleonové číslo179
neutronové číslo106
relativní atomová hmotnost
178,94593905 ± 0,000001574 Da
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0017142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,82 ± 0,03 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,04
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

180Ta

Nukleonové číslo180
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
179,947467589 ± 0,000002219 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,154 ± 0,006 h
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

Nukleonové číslo181
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
180,947998528 ± 0,000001692 Da
g-factor
natural abundance
99,98799 ± 0,00032
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,17 ± 0,02
datum objevu1932
Narušení P-symetrie+

182Ta

Nukleonové číslo182
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
181,950154612 ± 0,000001693 Da
g-factor
1,0066666666667 ± 0,01
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
114,74 ± 0,12 d
spin3
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
datum objevu1938
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

183Ta

Nukleonové číslo183
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
182,95137538 ± 0,000001707 Da
g-factor
0,67428571428571 ± 0,0085714285714286
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,1 ± 0,1 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

184Ta

Nukleonové číslo184
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
183,954009958 ± 0,000027923 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,7 ± 0,1 h
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

185Ta

Nukleonové číslo185
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
184,955561317 ± 0,000015202 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
49,4 ± 1,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

186Ta

Nukleonové číslo186
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
185,958553036 ± 0,000064425 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,5 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1955
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

187Ta

Nukleonové číslo187
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
186,960391 ± 0,00006 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

188Ta

Nukleonové číslo188
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
187,963596 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,6 ± 2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

189Ta

Nukleonové číslo189
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
188,96569 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

190Ta

Nukleonové číslo190
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
189,969168 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,3 ± 0,7 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

191Ta

Nukleonové číslo191
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
190,97153 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

192Ta

Nukleonové číslo192
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
191,975201 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,2 ± 0,7 s
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

193Ta

Nukleonové číslo193
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
192,97766 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

194Ta

Nukleonové číslo194
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
193,98161 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2012
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

dějiny

objevitel nebo vynálezceAnders Ekeberg
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1802
etymologieFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
výslovnostTAN-te-lem (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
0,000002 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,000002 %
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0,000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475