Terb

Terb (Tb)

65. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa65
Masa atomowa158.92535
liczba masowa159
Grupa
Okres6
Blokf
proton65 p+
neutron94 n0
elektron65 e-
Animated Model atomu Bohra of Tb (Terb)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
168 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
92,3 pm
Crystal Radius
106,3 pm
promień van der Waalsa
233 pm
gęstość
8,23 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Terb0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Tb (Terb)
ciepło parowania
389 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
388,7 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 27, 8, 2
Model atomu Bohra: Tb (Terb)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Tb (Terb)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Tb (Terb)
Orbital Diagram of Tb (Terb)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
Electrophilicity Index
1,3142725121307568 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 503,15 K
Temperatura topnienia
1 632,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
11,1 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000103 1/K
molar heat capacity
28,91 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,182 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,83 MS/m
rezystywność
0,0000012 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000136 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000002161385 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,1117784
magnetic ordering
temperatura Curie
222 K
temperatura Néela
230 K
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
38,7 GPa
moduł Kirchhoffa
22 GPa
moduł Younga
56 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
2 620 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
23
Neutron Mass Absorption
0,009
liczby kwantowe6H15/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Terbium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy39
Natural Isotopes1

135Tb

liczba masowa135
liczba neutronów70
względna masa atomowa
134,964516 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,01 ± 0,28 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

136Tb

liczba masowa136
liczba neutronów71
względna masa atomowa
135,96146 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Tb

liczba masowa137
liczba neutronów72
względna masa atomowa
136,95602 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Tb

liczba masowa138
liczba neutronów73
względna masa atomowa
137,953193 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

139Tb

liczba masowa139
liczba neutronów74
względna masa atomowa
138,94833 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Tb

liczba masowa140
liczba neutronów75
względna masa atomowa
139,945805048 ± 0,000859359 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,15 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

liczba masowa141
liczba neutronów76
względna masa atomowa
140,941448 ± 0,000113 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

liczba masowa142
liczba neutronów77
względna masa atomowa
141,939280858 ± 0,000752079 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
597 ± 17 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

liczba masowa143
liczba neutronów78
względna masa atomowa
142,935137332 ± 0,000055 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12 ± 1 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

liczba masowa144
liczba neutronów79
względna masa atomowa
143,933045 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

liczba masowa145
liczba neutronów80
względna masa atomowa
144,928717001 ± 0,000119051 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 0,6 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

liczba masowa146
liczba neutronów81
względna masa atomowa
145,927252739 ± 0,000048159 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8 ± 4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

liczba masowa147
liczba neutronów82
względna masa atomowa
146,92405462 ± 0,000008691 Da
g-factor
3,42 ± 0,1
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,64 ± 0,03 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

liczba masowa148
liczba neutronów83
względna masa atomowa
147,924275476 ± 0,000013379 Da
g-factor
-0,88 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
60 ± 1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,2
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

liczba masowa149
liczba neutronów84
względna masa atomowa
148,923253792 ± 0,000003895 Da
g-factor
2,72 ± 0,04
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,118 ± 0,025 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

liczba masowa150
liczba neutronów85
względna masa atomowa
149,923664799 ± 0,000007912 Da
g-factor
-0,45 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,48 ± 0,16 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

151Tb

liczba masowa151
liczba neutronów86
względna masa atomowa
150,92310897 ± 0,000004395 Da
g-factor
1,852 ± 0,012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,609 ± 0,001 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

liczba masowa152
liczba neutronów87
względna masa atomowa
151,924081855 ± 0,000042955 Da
g-factor
-0,29 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,5 ± 0,1 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,13
data odkrycia1959
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

153Tb

liczba masowa153
liczba neutronów88
względna masa atomowa
152,923441694 ± 0,000004237 Da
g-factor
1,388 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,34 ± 0,01 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,14
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

liczba masowa154
liczba neutronów89
względna masa atomowa
153,924683681 ± 0,000048641 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,994 ± 0,039 h
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

155Tb

liczba masowa155
liczba neutronów90
względna masa atomowa
154,923509511 ± 0,000010552 Da
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,32 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,41 ± 0,06
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

156Tb

liczba masowa156
liczba neutronów91
względna masa atomowa
155,924754209 ± 0,000004044 Da
g-factor
0,56666666666667 ± 0,066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,35 ± 0,1 d
spin3
nuclear quadrupole moment
2,3 ± 0,8
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

157Tb

liczba masowa157
liczba neutronów92
względna masa atomowa
156,924031888 ± 0,000001092 Da
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
71 ± 7 y
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,4 ± 0,08
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

158Tb

liczba masowa158
liczba neutronów93
względna masa atomowa
157,925419942 ± 0,00000136 Da
g-factor
0,58433333333333 ± 0,0023333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
180 ± 11 y
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

liczba masowa159
liczba neutronów94
względna masa atomowa
158,925353707 ± 0,000001184 Da
g-factor
1,3393333333333 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,432 ± 0,008
data odkrycia1933
parzystość+

160Tb

liczba masowa160
liczba neutronów95
względna masa atomowa
159,927174553 ± 0,000001191 Da
g-factor
0,566 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
72,3 ± 0,2 d
spin3
nuclear quadrupole moment
3,85 ± 0,05
data odkrycia1943
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

161Tb

liczba masowa161
liczba neutronów96
względna masa atomowa
160,927576806 ± 0,000001308 Da
g-factor
1,4666666666667 ± 0,066666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,948 ± 0,005 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,6
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

162Tb

liczba masowa162
liczba neutronów97
względna masa atomowa
161,9292754 ± 0,0000022 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,6 ± 0,15 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Tb

liczba masowa163
liczba neutronów98
względna masa atomowa
162,930653609 ± 0,000004358 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

164Tb

liczba masowa164
liczba neutronów99
względna masa atomowa
163,933327561 ± 0,000002 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

165Tb

liczba masowa165
liczba neutronów100
względna masa atomowa
164,934955198 ± 0,000001654 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,11 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

166Tb

liczba masowa166
liczba neutronów101
względna masa atomowa
165,937939727 ± 0,00000157 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,1 ± 1,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Tb

liczba masowa167
liczba neutronów102
względna masa atomowa
166,940007046 ± 0,000002071 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,9 ± 1,6 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

168Tb

liczba masowa168
liczba neutronów103
względna masa atomowa
167,943337074 ± 0,0000045 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 0,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

169Tb

liczba masowa169
liczba neutronów104
względna masa atomowa
168,945807 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,13 ± 0,32 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Tb

liczba masowa170
liczba neutronów105
względna masa atomowa
169,949855 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
960 ± 78 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Tb

liczba masowa171
liczba neutronów106
względna masa atomowa
170,953011 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,23 ± 0,1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

172Tb

liczba masowa172
liczba neutronów107
względna masa atomowa
171,957391 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
760 ± 190 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

173Tb

liczba masowa173
liczba neutronów108
względna masa atomowa
172,960805 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

174Tb

liczba masowa174
liczba neutronów109
względna masa atomowa
173,965679 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Terbium element

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Mosander
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1843
etymologiaNamed after Ytterby, a village in Sweden.
wymowaTUR-bi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,2 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000014 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000039 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,00000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996