Terb

Terb (Tb)

65. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa65
Masa atomowa158.92535
liczba masowa159
Grupa
Okres6
Blokf
Protony65 p+
Neutrony94 n0
Elektrony65 e-
Animated Model atomu Bohra of Tb (Terb)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
175 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
168 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
92,3 pm
Crystal Radius
106,3 pm
promień van der Waalsa
233 pm
gęstość
8,23 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Tb (Terb)
ciepło parowania
389 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
388,7 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 27, 8, 2
Model atomu Bohra: Tb (Terb)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Tb (Terb)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f9 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Tb (Terb)
Orbital Diagram of Tb (Terb)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
Electrophilicity
1,3142725121307568 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 503,15 K
Temperatura topnienia
1 632,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
11,1 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000103 1/K
molar heat capacity
28,91 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,182 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
0,83 MS/m
rezystywność
0,0000012 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000136 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000002161385 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,1117784
magnetic ordering
temperatura Curie
222 K
temperatura Néela
230 K
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
38,7 GPa
moduł Kirchhoffa
22 GPa
moduł Younga
56 GPa
współczynnik Poissona
0,26
prędkość dźwięku
2 620 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
23
Neutron Mass Absorption
0,009
liczby kwantowe6H15/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Terbium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy39
Radioactive Isotopes39

135Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,964516 ± 0,000429 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,01 ± 0,28 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2004
parzystość-

135Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

136Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,96146 ± 0,000537 Da
liczba masowa136
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość-

136Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

137Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,95602 ± 0,00043 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

137Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

138Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,953193 ± 0,000322 Da
liczba masowa138
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość+

138Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%
p (proton emission)0%

139Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,94833 ± 0,00032 Da
liczba masowa139
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,6 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

139Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

140Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,945805048 ± 0,000859359 Da
liczba masowa140
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,15 s
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

140Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
140,941448 ± 0,000113 Da
liczba masowa141
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość-

141Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,939280858 ± 0,000752079 Da
liczba masowa142
g-factor
czas połowicznego rozpadu
597 ± 17 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

142Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,935137332 ± 0,000055 Da
liczba masowa143
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12 ± 1 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

143Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,933045 ± 0,00003 Da
liczba masowa144
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

144Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,928717001 ± 0,000119051 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30,9 ± 0,6 s
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość-

145Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,927252739 ± 0,000048159 Da
liczba masowa146
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8 ± 4 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

146Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,92405462 ± 0,000008691 Da
liczba masowa147
g-factor
3,42 ± 0,1
czas połowicznego rozpadu
1,64 ± 0,03 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

147Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,924275476 ± 0,000013379 Da
liczba masowa148
g-factor
-0,88 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
60 ± 1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,2
data odkrycia1960
parzystość-

148Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,923253792 ± 0,000003895 Da
liczba masowa149
g-factor
2,72 ± 0,04
czas połowicznego rozpadu
4,118 ± 0,025 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

149Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,923664799 ± 0,000007912 Da
liczba masowa150
g-factor
-0,45 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
3,48 ± 0,16 h
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1959
parzystość

150Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

151Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,92310897 ± 0,000004395 Da
liczba masowa151
g-factor
1,852 ± 0,012
czas połowicznego rozpadu
17,609 ± 0,001 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1953
parzystość+

151Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,924081855 ± 0,000042955 Da
liczba masowa152
g-factor
-0,29 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
17,5 ± 0,1 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,13
data odkrycia1959
parzystość-

152Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

153Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,923441694 ± 0,000004237 Da
liczba masowa153
g-factor
1,388 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
2,34 ± 0,01 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,14
data odkrycia1957
parzystość+

153Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,924683681 ± 0,000048641 Da
liczba masowa154
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,994 ± 0,039 h
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1972
parzystość-

154Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

155Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,923509511 ± 0,000010552 Da
liczba masowa155
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
czas połowicznego rozpadu
5,32 ± 0,06 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,41 ± 0,06
data odkrycia1957
parzystość+

155Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

156Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,924754209 ± 0,000004044 Da
liczba masowa156
g-factor
0,56666666666667 ± 0,066666666666667
czas połowicznego rozpadu
5,35 ± 0,1 d
spin3
nuclear quadrupole moment
2,3 ± 0,8
data odkrycia1950
parzystość-

156Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)%

157Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,924031888 ± 0,000001092 Da
liczba masowa157
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
czas połowicznego rozpadu
71 ± 7 y
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,4 ± 0,08
data odkrycia1960
parzystość+

157Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

158Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,925419942 ± 0,00000136 Da
liczba masowa158
g-factor
0,58433333333333 ± 0,0023333333333333
czas połowicznego rozpadu
180 ± 11 y
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość-

158Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
158,925353707 ± 0,000001184 Da
liczba masowa159
g-factor
1,3393333333333 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,432 ± 0,008
data odkrycia1933
parzystość+

160Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,927174553 ± 0,000001191 Da
liczba masowa160
g-factor
0,566 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
72,3 ± 0,2 d
spin3
nuclear quadrupole moment
3,85 ± 0,05
data odkrycia1943
parzystość-

160Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

161Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,927576806 ± 0,000001308 Da
liczba masowa161
g-factor
1,4666666666667 ± 0,066666666666667
czas połowicznego rozpadu
6,948 ± 0,005 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,6
data odkrycia1949
parzystość+

161Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

162Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,9292754 ± 0,0000022 Da
liczba masowa162
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,6 ± 0,15 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

162Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

163Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,930653609 ± 0,000004358 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,3 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1966
parzystość+

163Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

164Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,933327561 ± 0,000002 Da
liczba masowa164
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3 ± 0,1 m
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

164Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

165Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,934955198 ± 0,000001654 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,11 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

165Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

166Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,937939727 ± 0,00000157 Da
liczba masowa166
g-factor
czas połowicznego rozpadu
27,1 ± 1,5 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1996
parzystość-

166Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

167Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,940007046 ± 0,000002071 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18,9 ± 1,6 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

167Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

168Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,943337074 ± 0,0000045 Da
liczba masowa168
g-factor
czas połowicznego rozpadu
9,4 ± 0,4 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

168Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

169Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,945807 ± 0,000322 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,13 ± 0,32 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

169Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

170Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,949855 ± 0,000322 Da
liczba masowa170
g-factor
czas połowicznego rozpadu
960 ± 78 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość-

170Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

171Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,953011 ± 0,000429 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,23 ± 0,1 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

171Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

172Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,957391 ± 0,000537 Da
liczba masowa172
g-factor
czas połowicznego rozpadu
760 ± 190 ms
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

172Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

173Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,960805 ± 0,000537 Da
liczba masowa173
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

173Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

174Tb

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,965679 ± 0,000537 Da
liczba masowa174
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

174Tb Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Terbium element

historia

odkrywca lub wynalazcaCarl Mosander
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1843
etymologiaNamed after Ytterby, a village in Sweden.
wymowaTUR-bi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
1,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000014 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000039 %
Abundance in Sun
0,00000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996