Technet

Technet (Tc)

43. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa43
Masa atomowa97.90721
liczba masowa83
Grupa7
Okres5
Blokd
proton43 p+
neutron40 n0
elektron43 e-
Animated Model atomu Bohra of Tc (Technet)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
128 pm
Metallic Radius
127 pm
Promień jonowy
64,5 pm
Crystal Radius
78,5 pm
promień van der Waalsa
216 pm
gęstość
Atomic Radii Of The Elements: Technet0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,119381 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Tc (Technet)
ciepło parowania
585 kJ/mol
ciepło topnienia
23,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
678 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 13, 2
Model atomu Bohra: Tc (Technet)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Tc (Technet)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d5 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d5 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Tc (Technet)
Orbital Diagram of Tc (Technet)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
2.1
Electrophilicity Index
1,1191961031633155 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
4 535,15 K
Temperatura topnienia
2 430,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearanceshiny gray metal
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
50,6 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
5 MS/m
rezystywność
0,0000002 m Ω
nadprzewodnictwo
7,7 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000342 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000003352 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0003933
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
79 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
22
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe6S5/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Technetium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy40
Natural Isotopes0

83Tc

liczba masowa83
liczba neutronów40
względna masa atomowa
82,966377 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

84Tc

liczba masowa84
liczba neutronów41
względna masa atomowa
83,959527 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

85Tc

liczba masowa85
liczba neutronów42
względna masa atomowa
84,950778 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)

86Tc

liczba masowa86
liczba neutronów43
względna masa atomowa
85,944637 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

87Tc

liczba masowa87
liczba neutronów44
względna masa atomowa
86,938067185 ± 0,0000045 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,14 ± 0,17 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

liczba masowa88
liczba neutronów45
względna masa atomowa
87,933794211 ± 0,0000044 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,4 ± 0,8 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

89Tc

liczba masowa89
liczba neutronów46
względna masa atomowa
88,927648649 ± 0,0000041 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12,8 ± 0,9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

liczba masowa90
liczba neutronów47
względna masa atomowa
89,924073919 ± 0,0000011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49,2 ± 0,4 s
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

liczba masowa91
liczba neutronów48
względna masa atomowa
90,918424972 ± 0,000002536 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,14 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

liczba masowa92
liczba neutronów49
względna masa atomowa
91,915269777 ± 0,00000333 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,25 ± 0,15 m
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

liczba masowa93
liczba neutronów50
względna masa atomowa
92,910245147 ± 0,000001086 Da
g-factor
1,4044444444444 ± 0,013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,75 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

liczba masowa94
liczba neutronów51
względna masa atomowa
93,909652319 ± 0,00000437 Da
g-factor
0,73142857142857 ± 0,0071428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
293 ± 1 m
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

liczba masowa95
liczba neutronów52
względna masa atomowa
94,907652281 ± 0,000005453 Da
g-factor
1,32 ± 0,013333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,258 ± 0,026 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

liczba masowa96
liczba neutronów53
względna masa atomowa
95,907866675 ± 0,000005524 Da
g-factor
0,72714285714286 ± 0,0071428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,28 ± 0,07 d
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

liczba masowa97
liczba neutronów54
względna masa atomowa
96,90636072 ± 0,00000442 Da
g-factor
1,2933333333333 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,21 ± 0,16 My
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1946
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

98Tc

liczba masowa98
liczba neutronów55
względna masa atomowa
97,907211206 ± 0,000003628 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,3 My
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

liczba masowa99
liczba neutronów56
względna masa atomowa
98,906249681 ± 0,000000974 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
211,1 ± 1,2 ky
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,129 ± 0,006
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

100Tc

liczba masowa100
liczba neutronów57
względna masa atomowa
99,907652715 ± 0,00000145 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,46 ± 0,19 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

liczba masowa101
liczba neutronów58
względna masa atomowa
100,907305271 ± 0,000025768 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,22 ± 0,01 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1941
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

102Tc

liczba masowa102
liczba neutronów59
względna masa atomowa
101,909207239 ± 0,00000984 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,28 ± 0,15 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

103Tc

liczba masowa103
liczba neutronów60
względna masa atomowa
102,90917396 ± 0,000010531 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54,2 ± 0,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

104Tc

liczba masowa104
liczba neutronów61
względna masa atomowa
103,911433718 ± 0,000026716 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,3 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

105Tc

liczba masowa105
liczba neutronów62
względna masa atomowa
104,911662024 ± 0,000037856 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,64 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

106Tc

liczba masowa106
liczba neutronów63
względna masa atomowa
105,914356674 ± 0,00001315 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,6 ± 0,6 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

107Tc

liczba masowa107
liczba neutronów64
względna masa atomowa
106,915458437 ± 0,00000931 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21,2 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Tc

liczba masowa108
liczba neutronów65
względna masa atomowa
107,918493493 ± 0,000009413 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,17 ± 0,07 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

109Tc

liczba masowa109
liczba neutronów66
względna masa atomowa
108,920254107 ± 0,00001038 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
905 ± 21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

liczba masowa110
liczba neutronów67
względna masa atomowa
109,923741263 ± 0,000010195 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
900 ± 13 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

liczba masowa111
liczba neutronów68
względna masa atomowa
110,925898966 ± 0,000011359 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
350 ± 11 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

liczba masowa112
liczba neutronów69
względna masa atomowa
111,929941658 ± 0,00000592 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
323 ± 6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

liczba masowa113
liczba neutronów70
względna masa atomowa
112,932569032 ± 0,0000036 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
152 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

liczba masowa114
liczba neutronów71
względna masa atomowa
113,93709 ± 0,000465 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
121 ± 9 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

liczba masowa115
liczba neutronów72
względna masa atomowa
114,9401 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
78 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

116Tc

liczba masowa116
liczba neutronów73
względna masa atomowa
115,94502 ± 0,00032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
57 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

117Tc

liczba masowa117
liczba neutronów74
względna masa atomowa
116,94832 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44,5 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

118Tc

liczba masowa118
liczba neutronów75
względna masa atomowa
117,953526 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

119Tc

liczba masowa119
liczba neutronów76
względna masa atomowa
118,956876 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

120Tc

liczba masowa120
liczba neutronów77
względna masa atomowa
119,962426 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

121Tc

liczba masowa121
liczba neutronów78
względna masa atomowa
120,96614 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

122Tc

liczba masowa122
liczba neutronów79
względna masa atomowa
121,97176 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

historia

odkrywca lub wynalazcaCarlo Perrier, Émillo Segrè
miejsce odkryciaItaly
data odkrycia1937
etymologiaGreek: technêtos (artificial).
wymowatek-NEE-shi-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735