Technet

Technet (Tc)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa43
Masa atomowa97.90721
liczba masowa83
Grupa7
Okres5
Blokd
Protony43 p+
Neutrony40 n0
Elektrony43 e-
Animated Model atomu Bohra of Tc (Technet)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
135 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
128 pm
Metallic Radius
127 pm
Promień jonowy
64,5 pm
Crystal Radius
78,5 pm
promień van der Waalsa
216 pm
gęstość
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,119381 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Tc (Technet)
ciepło parowania
585 kJ/mol
ciepło topnienia
23,8 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
678 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 13, 2
Model atomu Bohra: Tc (Technet)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d5 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Tc (Technet)
Orbital Diagram of Tc (Technet)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elektroujemność
2.1
Electrophilicity
1,1191961031633155 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
4 535,15 K
Temperatura topnienia
2 430,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearanceshiny gray metal
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
50,6 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
5 MS/m
rezystywność
0,0000002 m Ω
nadprzewodnictwo
7,7 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000342 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000003352 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0003933
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
2,74 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVIIA
IUPAC GroupVIIB
Glawe Number59
Mendeleev Number56
Pettifor Number58
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
79 ± 10 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
22
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe6S5/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Technetium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy40
Radioactive Isotopes37

83Tc

abundancja naturalna
względna masa atomowa
82,966377 ± 0,000537 Da
liczba masowa83
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

83Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

84Tc

abundancja naturalna
względna masa atomowa
83,959527 ± 0,000429 Da
liczba masowa84
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

84Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

85Tc

abundancja naturalna
względna masa atomowa
84,950778 ± 0,000429 Da
liczba masowa85
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość-

85Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)%

86Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
85,944637 ± 0,000322 Da
liczba masowa86
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
55 ± 7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1992
parzystość+

86Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

87Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
86,938067185 ± 0,0000045 Da
liczba masowa87
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,14 ± 0,17 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

87Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.7%

88Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
87,933794211 ± 0,0000044 Da
liczba masowa88
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,4 ± 0,8 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

88Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

89Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,927648649 ± 0,0000041 Da
liczba masowa89
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12,8 ± 0,9 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość+

89Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

90Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,924073919 ± 0,0000011 Da
liczba masowa90
g-factor
czas połowicznego rozpadu
49,2 ± 0,4 s
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

90Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

91Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,918424972 ± 0,000002536 Da
liczba masowa91
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,14 ± 0,02 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość

91Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

92Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,915269777 ± 0,00000333 Da
liczba masowa92
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,25 ± 0,15 m
spin8
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość

92Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

93Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,910245147 ± 0,000001086 Da
liczba masowa93
g-factor
1,4044444444444 ± 0,013333333333333
czas połowicznego rozpadu
2,75 ± 0,05 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

93Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

94Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,909652319 ± 0,00000437 Da
liczba masowa94
g-factor
0,73142857142857 ± 0,0071428571428571
czas połowicznego rozpadu
293 ± 1 m
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

94Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

95Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,907652281 ± 0,000005453 Da
liczba masowa95
g-factor
1,32 ± 0,013333333333333
czas połowicznego rozpadu
19,258 ± 0,026 h
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

95Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

96Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,907866675 ± 0,000005524 Da
liczba masowa96
g-factor
0,72714285714286 ± 0,0071428571428571
czas połowicznego rozpadu
4,28 ± 0,07 d
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

96Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

97Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,90636072 ± 0,00000442 Da
liczba masowa97
g-factor
1,2933333333333 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
4,21 ± 0,16 My
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1946
parzystość+

97Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

98Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,907211206 ± 0,000003628 Da
liczba masowa98
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,3 My
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość+

98Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0%

99Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,906249681 ± 0,000000974 Da
liczba masowa99
g-factor
czas połowicznego rozpadu
211,1 ± 1,2 ky
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,129 ± 0,006
data odkrycia1938
parzystość+

99Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

100Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,907652715 ± 0,00000145 Da
liczba masowa100
g-factor
czas połowicznego rozpadu
15,46 ± 0,19 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

100Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0018%

101Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,907305271 ± 0,000025768 Da
liczba masowa101
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,22 ± 0,01 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1941
parzystość+

101Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

102Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,909207239 ± 0,00000984 Da
liczba masowa102
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,28 ± 0,15 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

102Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

103Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,90917396 ± 0,000010531 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
54,2 ± 0,8 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1957
parzystość+

103Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

104Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,911433718 ± 0,000026716 Da
liczba masowa104
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18,3 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość-

104Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

105Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,911662024 ± 0,000037856 Da
liczba masowa105
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7,64 ± 0,06 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

105Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

106Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,914356674 ± 0,00001315 Da
liczba masowa106
g-factor
czas połowicznego rozpadu
35,6 ± 0,6 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość

106Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

107Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,915458437 ± 0,00000931 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21,2 ± 0,2 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1965
parzystość-

107Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

108Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,918493493 ± 0,000009413 Da
liczba masowa108
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,17 ± 0,07 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość

108Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

109Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,920254107 ± 0,00001038 Da
liczba masowa109
g-factor
czas połowicznego rozpadu
905 ± 21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

109Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.08%

110Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,923741263 ± 0,000010195 Da
liczba masowa110
g-factor
czas połowicznego rozpadu
900 ± 13 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

110Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.04%

111Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,925898966 ± 0,000011359 Da
liczba masowa111
g-factor
czas połowicznego rozpadu
350 ± 11 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

111Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.85%

112Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
111,929941658 ± 0,00000592 Da
liczba masowa112
g-factor
czas połowicznego rozpadu
323 ± 6 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość+

112Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.5%

113Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,932569032 ± 0,0000036 Da
liczba masowa113
g-factor
czas połowicznego rozpadu
152 ± 8 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

113Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.1%

114Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
113,93709 ± 0,000465 Da
liczba masowa114
g-factor
czas połowicznego rozpadu
121 ± 9 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

114Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.3%

115Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
114,9401 ± 0,00021 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
78 ± 2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

115Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

116Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
115,94502 ± 0,00032 Da
liczba masowa116
g-factor
czas połowicznego rozpadu
57 ± 3 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

116Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

117Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
116,94832 ± 0,000429 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
44,5 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

117Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

118Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
117,953526 ± 0,000429 Da
liczba masowa118
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

118Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

119Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
118,956876 ± 0,000537 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 3 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

119Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

120Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
119,962426 ± 0,000537 Da
liczba masowa120
g-factor
czas połowicznego rozpadu
21 ± 5 ms
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

120Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

121Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,96614 ± 0,000537 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 6 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość+

121Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

122Tc

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,97176 ± 0,000322 Da
liczba masowa122
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość+

122Tc Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Technetium-sample
Electron shell 043 technetium

historia

odkrywca lub wynalazcaCarlo Perrier, Émillo Segrè
miejsce odkryciaItaly
data odkrycia1937
etymologiaGreek: technêtos (artificial).
wymowatek-NEE-shi-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s0.891
2p4.0592
2s11.3718
3d14.647
3p16.6159
3s16.2088
4d30.118
4p27.1888
4s25.8016
5s35.7735