Thorium

Thorium (Th)

chemický prvek s protonovým číslem 90
Atomové číslo90
Atomová hmotnost232.0377
Nukleonové číslo232
Skupina
Perioda7
Blokf
proton90 p+
neutron142 n0
elektron90 e-
Animated Bohrův model atomu of Th (Thorium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
180 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
175 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Van der Waalsův poloměr
245 pm
hustota
11,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Thorium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Th (Thorium)
měrné skupenské teplo varu
513,7 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
16,11 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
602 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Bohrův model atomu: Th (Thorium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Th (Thorium)
elektronová konfigurace[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced Bohrův model atomu of Th (Thorium)
Orbital Diagram of Th (Thorium)
Oxidační číslo-1, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
1.3
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
5 058,15 K
Teplota tání
2 023,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery, often with black tarnish
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,000011 1/K
Molární tepelná kapacita
27,32 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,118 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
6,7 MS/m
rezistivita
0,00000015 m Ω
supravodivost
1,38 K
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,0000000017 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,000084
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
3 MPa
stlačitelnost
54 GPa
modul pružnosti ve smyku
31 GPa
modul pružnosti v tahu
79 GPa
Poissonova konstanta
0,27
rychlost zvuku
2 490 m/s
klasifikace
KategorieAktinoidy, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
kvantové číslo3F2
space group225 (Fm_3m)

Izotopy thoria

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

Nukleonové číslo208
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
208,017915348 ± 0,000034208 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

209Th

Nukleonové číslo209
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
209,017601 ± 0,000111 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

Nukleonové číslo210
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
210,015093515 ± 0,000020299 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16 ± 3,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

Nukleonové číslo211
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
211,014896923 ± 0,000092399 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
48 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

Nukleonové číslo212
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
212,01300157 ± 0,000010852 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
31,7 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1980
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

Nukleonové číslo213
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
213,01301147 ± 0,000009895 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
144 ± 21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

Nukleonové číslo214
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
214,01148148 ± 0,000011445 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
87 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

Nukleonové číslo215
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
215,01172464 ± 0,0000068 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,35 ± 0,14 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1968
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

216Th

Nukleonové číslo216
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
216,011055933 ± 0,00001192 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
26,28 ± 0,16 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

Nukleonové číslo217
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
217,013103443 ± 0,000011394 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
248 ± 4 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

218Th

Nukleonové číslo218
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
218,013276248 ± 0,000011289 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
122 ± 5 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

219Th

Nukleonové číslo219
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
219,015526432 ± 0,000060611 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,023 ± 0,018 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

Nukleonové číslo220
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
220,015769866 ± 0,000014693 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,2 ± 0,3 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

Nukleonové číslo221
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
221,018185757 ± 0,000008582 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,75 ± 0,02 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

222Th

Nukleonové číslo222
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
222,01846822 ± 0,000010966 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,24 ± 0,03 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

Nukleonové číslo223
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
223,020811083 ± 0,000008527 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
600 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

224Th

Nukleonové číslo224
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
224,021466137 ± 0,00001031 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,04 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

Nukleonové číslo225
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
225,023950975 ± 0,000005467 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,75 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

Nukleonové číslo226
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
226,024903699 ± 0,00000481 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30,7 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

Nukleonové číslo227
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
227,027702546 ± 0,000002241 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,693 ± 0,004 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1906
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

228Th

Nukleonové číslo228
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
228,028739741 ± 0,000001938 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,9125 ± 0,0007 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1905
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

Nukleonové číslo229
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
229,031761357 ± 0,000002581 Da
g-factor
0,184 ± 0,016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,916 ± 0,017 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
datum objevu1947
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

230Th

Nukleonové číslo230
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
230,033132267 ± 0,000001297 Da
g-factor
0
natural abundance
0,02 ± 0,02
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
75,4 ± 0,3 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1907
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

Nukleonové číslo231
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
231,036302764 ± 0,000001306 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,52 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1911
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

232Th

Nukleonové číslo232
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
232,038053606 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
natural abundance
99,98 ± 0,02
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14 ± 0,1 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1898
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

Nukleonové číslo233
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
233,041580126 ± 0,000001528 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21,83 ± 0,04 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1935
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

234Th

Nukleonové číslo234
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
234,043599801 ± 0,000002779 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,107 ± 0,024 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1900
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

Nukleonové číslo235
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
235,047255 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,2 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

236Th

Nukleonové číslo236
neutronové číslo146
relativní atomová hmotnost
236,049657 ± 0,000015 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
37,3 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1973
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

237Th

Nukleonové číslo237
neutronové číslo147
relativní atomová hmotnost
237,053629 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,8 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1993
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

238Th

Nukleonové číslo238
neutronové číslo148
relativní atomová hmotnost
238,056388 ± 0,000304 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,4 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1999
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

239Th

Nukleonové číslo239
neutronové číslo149
relativní atomová hmotnost
239,060655 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

dějiny

objevitel nebo vynálezceJöns Berzelius
místo objevu/vynálezuSweden
datum objevu1828
etymologieNamed for Thor, Norse god of thunder.
výslovnostTHOR-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
9,6 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,000001 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0,0000039 %
natural abundance (Slunce)
0,00000003 %
Hojnost ve vesmíru
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants