Toryum

Toryum (Th)

Atom numarası 90 olan kimyasal element
Atom numarası90
Atom ağırlığı232.0377
Kütle numarası232
Grup
Periyot7
Blokf
proton90 p+
nötron142 n0
elektron90 e-
Animated Bohr modeli of Th (Toryum)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
180 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
175 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Van der Waals radius
245 pm
yoğunluk
11,7 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Toryum0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
iyonlaşma enerjisi of Th (Toryum)
Buharlaşma ısısı
513,7 kJ/mol
enthalpy of fusion
16,11 kJ/mol
standard enthalpy of formation
602 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 18, 10, 2
Bohr modeli: Th (Toryum)
Değerlik elektron2
Lewis yapısı: Th (Toryum)
electron configuration[Rn] 6d2 7s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 6d2 7s2
Enhanced Bohr modeli of Th (Toryum)
Orbital Diagram of Th (Toryum)
Yükseltgenme seviyesi-1, 1, 2, 3, 4
Elektronegatiflik
1.3
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
5.058,15 K
Ergime noktası
2.023,15 K
critical pressure
critical temperature
Üçlü nokta
appearance
renk
Gümüşi
appearancesilvery, often with black tarnish
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
Genleşme
0,000011 1/K
molar ısı kapasitesi
27,32 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,118 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeConductor
Elektriksel iletkenlik
6,7 MS/m
Özdirenç
0,00000015 m Ω
Süperiletken
1,38 K
mıknatıslık
typeparamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
0,0000000072 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
0,0000000017 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
0,000084
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli kübik (FCC)
Kafes sabiti
5,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
3 MPa
Bulk modülü
54 GPa
shear modulus
31 GPa
Young katsayısı
79 GPa
Poisson's ratio
0,27
Ses hızı
2.490 m/s
sınıflandırma
KategoriAktinit, Actinides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number34
Mendeleev Number16
Pettifor Number47
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt sınıflandırmasılitophile

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
217 ± 54 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
7,4
Neutron Mass Absorption
0,001
Kuantum sayısı3F2
Uzay grubu225 (Fm_3m)

Toryum izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar32
Natural Isotopes2
Isotopic Composition23299.98%23299.98%2300.02%2300.02%

208Th

Kütle numarası208
nötron numarası118
Bağıl atom kütlesi
208,017915348 ± 0,000034208 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,4 ± 1,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

209Th

Kütle numarası209
nötron numarası119
Bağıl atom kütlesi
209,017601 ± 0,000111 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

210Th

Kütle numarası210
nötron numarası120
Bağıl atom kütlesi
210,015093515 ± 0,000020299 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16 ± 3,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Th

Kütle numarası211
nötron numarası121
Bağıl atom kütlesi
211,014896923 ± 0,000092399 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
48 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

212Th

Kütle numarası212
nötron numarası122
Bağıl atom kütlesi
212,01300157 ± 0,000010852 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
31,7 ± 1,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

213Th

Kütle numarası213
nötron numarası123
Bağıl atom kütlesi
213,01301147 ± 0,000009895 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
144 ± 21 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

214Th

Kütle numarası214
nötron numarası124
Bağıl atom kütlesi
214,01148148 ± 0,000011445 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
87 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

215Th

Kütle numarası215
nötron numarası125
Bağıl atom kütlesi
215,01172464 ± 0,0000068 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,35 ± 0,14 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

216Th

Kütle numarası216
nötron numarası126
Bağıl atom kütlesi
216,011055933 ± 0,00001192 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
26,28 ± 0,16 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

217Th

Kütle numarası217
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
217,013103443 ± 0,000011394 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
248 ± 4 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1968
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

218Th

Kütle numarası218
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
218,013276248 ± 0,000011289 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
122 ± 5 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

219Th

Kütle numarası219
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
219,015526432 ± 0,000060611 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,023 ± 0,018 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

220Th

Kütle numarası220
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
220,015769866 ± 0,000014693 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
10,2 ± 0,3 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

221Th

Kütle numarası221
nötron numarası131
Bağıl atom kütlesi
221,018185757 ± 0,000008582 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,75 ± 0,02 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

222Th

Kütle numarası222
nötron numarası132
Bağıl atom kütlesi
222,01846822 ± 0,000010966 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,24 ± 0,03 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
ϵ (electron capture)

223Th

Kütle numarası223
nötron numarası133
Bağıl atom kütlesi
223,020811083 ± 0,000008527 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
600 ± 20 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

224Th

Kütle numarası224
nötron numarası134
Bağıl atom kütlesi
224,021466137 ± 0,00001031 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,04 ± 0,02 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
+ (double β+ decay)

225Th

Kütle numarası225
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
225,023950975 ± 0,000005467 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,75 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)90%
ϵ (electron capture)

226Th

Kütle numarası226
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
226,024903699 ± 0,00000481 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
30,7 ± 0,03 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
18O3.2%

227Th

Kütle numarası227
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
227,027702546 ± 0,000002241 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
18,693 ± 0,004 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1906
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

228Th

Kütle numarası228
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
228,028739741 ± 0,000001938 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,9125 ± 0,0007 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1905
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
20O1.13%

229Th

Kütle numarası229
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
229,031761357 ± 0,000002581 Da
g-factor
0,184 ± 0,016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,916 ± 0,017 ky
spin5/2
nuclear quadrupole moment
3,11 ± 0,06
keşif veya buluş tarihi1947
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

230Th

Kütle numarası230
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
230,033132267 ± 0,000001297 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,02 ± 0,02
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
75,4 ± 0,3 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1907
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)4%
24Ne (heavy cluster emission)5.8%

231Th

Kütle numarası231
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
231,036302764 ± 0,000001306 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,52 ± 0,01 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1911
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

232Th

Kütle numarası232
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
232,038053606 ± 0,000001525 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
99,98 ± 0,02
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14 ± 0,1 Gy
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1898
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
SF (spontaneous fission)1.1%
26Ne2.78%
(double β decay)

233Th

Kütle numarası233
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
233,041580126 ± 0,000001528 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
21,83 ± 0,04 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1935
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

234Th

Kütle numarası234
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
234,043599801 ± 0,000002779 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24,107 ± 0,024 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1900
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

235Th

Kütle numarası235
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
235,047255 ± 0,000014 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,2 ± 0,1 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

236Th

Kütle numarası236
nötron numarası146
Bağıl atom kütlesi
236,049657 ± 0,000015 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
37,3 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1973
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

237Th

Kütle numarası237
nötron numarası147
Bağıl atom kütlesi
237,053629 ± 0,000017 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,8 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1993
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

238Th

Kütle numarası238
nötron numarası148
Bağıl atom kütlesi
238,056388 ± 0,000304 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,4 ± 2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1999
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

239Th

Kütle numarası239
nötron numarası149
Bağıl atom kütlesi
239,060655 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
Thorium sample 0.1g

tarih

kâşifi ya da mucidiJöns Berzelius
keşif yeriSweden
keşif veya buluş tarihi1828
köken bilimiNamed for Thor, Norse god of thunder.
telaffuzuTHOR-i-em (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
9,6 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,000001 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
0,0000039 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,00000003 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants