Tennessine

Tennessine (Ts)

prvek s protonovým číslem 117
Atomové číslo117
Atomová hmotnost294
Nukleonové číslo291
Skupina17
Perioda7
Blokp
proton117 p+
neutron174 n0
elektron117 e-
Animated Bohrův model atomu of Ts (Tennessine)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
165 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
hustota
7,2 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
měrné skupenské teplo varu
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Bohrův model atomu: Ts (Tennessine)
Valenční elektron7
Lewis structure: Ts (Tennessine)
elektronová konfigurace[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p5
Enhanced Bohrův model atomu of Ts (Tennessine)
Orbital Diagram of Ts (Tennessine)
Oxidační číslo
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
Teplota tání
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
Poissonova konstanta
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava ()
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number
Mendeleev Number111
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
76 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo2P3/2
space group ()

Izotopy tennessinu

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy4
Natural Isotopes0

291Ts

Nukleonové číslo291
neutronové číslo174
relativní atomová hmotnost
291,205748 ± 0,00064 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Ts

Nukleonové číslo292
neutronové číslo175
relativní atomová hmotnost
292,207861 ± 0,000718 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

293Ts

Nukleonové číslo293
neutronové číslo176
relativní atomová hmotnost
293,208727 ± 0,000835 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25 ± 6 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

294Ts

Nukleonové číslo294
neutronové číslo177
relativní atomová hmotnost
294,21084 ± 0,000637 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
70 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu2010
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

dějiny

objevitel nebo vynálezceJoint Institute for Nuclear Research/Oak Ridge National Laboratory
místo objevu/vynálezuRussia/United States
datum objevu2010
etymologieNamed after the state of Tennessee in United States.
výslovnost

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
natural abundance (oceán)
natural abundance (lidské tělo)
0 %
natural abundance (meteoroid)
0 %
natural abundance (Slunce)
0 %
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants