Tennessine

Tennessine (Ts)

117. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa117
Masa atomowa294
liczba masowa291
Grupa17
Okres7
Blokp
Protony117 p+
Neutrony174 n0
Elektrony117 e-
Animated Model atomu Bohra of Ts (Tennessine)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
165 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
7,2 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Model atomu Bohra: Ts (Tennessine)
elektron walencyjny7
Lewis structure: Ts (Tennessine)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
Enhanced Model atomu Bohra of Ts (Tennessine)
Orbital Diagram of Ts (Tennessine)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number
Mendeleev Number111
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
76 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Tennessine

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy4
Radioactive Isotopes4

291Ts

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
291,205748 ± 0,00064 Da
liczba masowa291
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

291Ts Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

292Ts

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
292,207861 ± 0,000718 Da
liczba masowa292
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

292Ts Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
SF (spontaneous fission)%

293Ts

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
293,208727 ± 0,000835 Da
liczba masowa293
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25 ± 6 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

293Ts Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

294Ts

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
294,21084 ± 0,000637 Da
liczba masowa294
g-factor
czas połowicznego rozpadu
70 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

294Ts Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

historia

odkrywca lub wynalazcaJoint Institute for Nuclear Research/Oak Ridge National Laboratory
miejsce odkryciaRussia/United States
data odkrycia2010
etymologiaNamed after the state of Tennessee in United States.
wymowa

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
0 %
Abundance in Sun
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants