Tennessine

Tennessine (Ts)

117. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa117
Masa atomowa294
liczba masowa291
Grupa17
Okres7
Blokp
proton117 p+
neutron174 n0
elektron117 e-
Animated Model atomu Bohra of Ts (Tennessine)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
165 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
gęstość
7,2 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
ciepło parowania
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
Model atomu Bohra: Ts (Tennessine)
elektron walencyjny7
Lewis structure: Ts (Tennessine)
konfiguracja elektronowa[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 5f14 6d10 7s2 7p5
Enhanced Model atomu Bohra of Ts (Tennessine)
Orbital Diagram of Ts (Tennessine)
stopień utlenienia
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
Temperatura topnienia
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny ()
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaHalogeny, Halogens
CAS GroupVIIB
IUPAC GroupVIIA
Glawe Number
Mendeleev Number111
Pettifor Number
Geochemical Class
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
76 ± 15 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe2P3/2
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Tennessine

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy4
Natural Isotopes0

291Ts

liczba masowa291
liczba neutronów174
względna masa atomowa
291,205748 ± 0,00064 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

292Ts

liczba masowa292
liczba neutronów175
względna masa atomowa
292,207861 ± 0,000718 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
SF (spontaneous fission)

293Ts

liczba masowa293
liczba neutronów176
względna masa atomowa
293,208727 ± 0,000835 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25 ± 6 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

294Ts

liczba masowa294
liczba neutronów177
względna masa atomowa
294,21084 ± 0,000637 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
70 ± 30 ms
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

historia

odkrywca lub wynalazcaJoint Institute for Nuclear Research/Oak Ridge National Laboratory
miejsce odkryciaRussia/United States
data odkrycia2010
etymologiaNamed after the state of Tennessee in United States.
wymowa

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0 %
abundancja naturalna (Słońce)
0 %
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants